Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
&ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ - ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
www.dimoprasion.gr
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 26888 ΕΤΟΣ 88ον
210-3215692-688 FAX 210.321587
0,60 ΕΥΡΩ
ΗΠΑ, Ηνωμένο Βασίλειο και
ΑυστραΛΙα οι χώρες με τους
κερδίζουν έδαφος
στις με
ταλία εξακολουθεί και κατά το
π!ώτο εξάμηνο του 2017 να αποτελεί τον
σημαντικοτερο προουσμο των
ακολουθούν (όπως και στο αντίστοιχο
τε!σινο εξάμηνο) η ΓεQμανία, η Κύπρος,
η Τουρία και η Βουλγαρία.
ις αναπτυγ
οικονομίες
Στο μεταξύ, ακάθεχτες συνεχίζουν την
μετατοπι
vous η γεωπολιτική αβεβαιότητα, με
Αυστραλία
αποτελούν
ντουμ που δημιουργήθηκε από την ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολό
ξοδο της Ελλάδας στις διεθνείς αγορές.
τ!εις χώρες με τους μεγαλύτερους φο
ρολογικούς κινδύνους. Την πρώτη πε
τάδα συμπλη!ώνουν η Κίνα και η 1
δία. Αυτά προκύπτουν, μεταξύ άλλων,
από την πρώτη έκδοση της σειράς ε
ρευνών της ΕΥ 2017 Tax Risk and
ολοκληρώσουν το πρώτο εξάμηνο με θετι
κό πρόσημο, αποδεικνύοντας για άλλη μια
φορά πως αποτελούν πυλώ
και προοπτικής για την χώρα. Κατάφεραν
να ενισχύσουν σημαντιχα τη θέση τους
να ανάπτυξης
into the light, η οποία κατα
άλες αγορ
γ!άφει τις απόψεις πάνω από 900 φο
ς επιδόσεις σημειώσ
Σύμφωνα με την έρευνα, το 59%
των στελεχών έχει διαπιστώσει μια αν
ξηση των Χινδύνων ή της αβεβαιότητας
γύρω από τη φορολογική νομοθεσία ή
το ρυθμιστικό περιβάλλον, ως αποτέλε
σμα της παγκοσμιοποίησης Παρά το γεγο
Τα παραπάνω συμπερα-TERA
Ο Γ. Σταθάκης
κούκινδύνου προς τις αναπτυγμένες οικο
ομίες, οι οποίες παραδοσιακά χαρακτηΔιά ρωση φορολογι ης Βάσης
Shifting
και Μεταφορά Κερδών). Το 55% των ε
ρίζονται από μία πιο μετρημένη προσέγ
ρωτηθέντων έχει διαπιστώσει αύξηση των
επιχε ντρωνονταν κυριως
στις αναουομενες αγορές , γεωπολιτιχο
παράγοντες, συμπε ρυο αν ομένων των
χινδύνους.
Ο αντίκτυπος των γεωτ
αι Ελληνικό
στοιχειων και τη διαφανεια, ενω το
γων επιδεινωνεται περαιτέρω από τις α
ις διαφάνειας και αναφορών που
επιβάλλει το σχέδιο G20/ΟΟΣΑ για τις
φορολογικων επιπτωσεων του Brexit
έχει παρατηρησει μια αϋηση στον αριθμό
λογικών'
της αβεβαιότητας ως προς τις κατευθύν
σεις της φορολογικής πολιτικής στις ΗΠΑ,
μετατοπιζουν το επικεντρο του φορο/ογι
ή/και στην ένταση των φορο
χον. Ωστόσο, περισσότεροι
από τους μισούς (
δράσεις BEPS (Base Erosion and Profit
πιλογή, καθώς αφορά την κα!διά της ε
πένδυσης, που είναι η δημιου07ία μεταλ
λουργίας στην Ελλάδα, επιλέξαμε τη
Στο 18,63% η συμβολή του τουρισμού στην
εηηηνικη οικονομια
λύση» δήλωσε ο υπουργός Περιβάλλο
ος και Ενέργειας, Γιώργος Σταθάκης,
στον Qαδιοφωνικό σταθμό του Αθηναι
χου Μακεδονικού 11 Qaxτορείου Ειδήσευον
Ποακτο!είο 104,9 fm», σχετικά με τις ε
ξελίξεις στην υπόθεση της Eldorado
Στο 18,63% ανέ!χεται η συμβολη
του τ0UQ1σμου στην ελληνικη οικονομια,
σύμφωνα με έρευνα της Grant Thornton
καιδυνατότητα αξιοποίησης της οικονο
μίας του διαμοιρασμού για την φορολοότι ο κοινός τρόπος φορολόγησης τον ξε
νοδοχείων χαι των χαταλυμάτων οικονογική εξομάλυνση του κλάδου». Μάλιστα
(πχ χαταλύμ
που έγινε για λογαQ1ασμό του
νοδοχεία συνεισφέρουν περίπου το 10%
του ΑΕΠ και το 6,5% της απασχόλησης
σόδων για το
εκατ. ευρω ετησίως,
κάτι που σήμερα δε
γίνεται λόγω της φοροδιαφυγής, όπως χα
000τιχ
υκλάδου, ραχτήριστιχ
Bloomberg Bass: «Ας σταματησει
σε ειδική εκδήλωση που ο
Στο πλαίσιο της φοροδοτικής ικανότη
της Grant Thornton σημειώνει ότι στο
νοδοχειακό προϊόν στην Ελλάδα παρατη
Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο πQέπει να διαγ!άψει χρέος της Ελλάδας και να
μην ζητά νεα ανακεφαλαιοποτηση των ελληνικων τραπεζων αναφε!ει σε άο@eo του στο
Bloomberg o Kyle Bass, επικεφαλής επενδύσεων της Hayman Capital Management. Το
ΔΝΤ πρέπει να σταματήσει να βασανίζει την Ελλάδα», είναι ο τίτλος του άρθρου του
καταλύματα της 01 χονο μίας διαμοιρασμού
και την προοπτική απομείωσης των φορολογικων βαρων των ξενοδοχειων ως πα
ρακαταθηχη για την επαύξηση των εσό
δων του ελληνικού δημοσίο
ρυνση σε συγκριση με εκεινο των υπολο
πων ανταγωνιστριών χωρων στον τομεα
υρισμού. Ειδικότε
δύσει
Παραμένοντας στη μελέτη, τονίζεται

Τελευταία νέα από την εφημερίδα