Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Μάχη για τους πόρους της Ε.Ε.
Newspaper website WebsiteRecognized text:
_ Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου 2017, τιμή:1,30 €
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Έτος: 930 . Αριθμός φύλλου: 26.456
Πιερ Μοσκοβισί
ΕΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ
Η Ελλάδα να γίνει ελκυστική
χώρα για τους επενδυτές
Καλές Πιθανότητες για έξοδο
από το πρόγραμμα το 2018
HTOYSUs
Ζωτικής σημασίας για την Ελλάδα το θέμα των ιδίων Πόρων, οι αλλαγές στην ΚΑΠ και η Πολιτική συνοχής
Μάχη για τους Πόρους της Ε.Ε.
Κρίσιμες αλλαγές στον ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό μετά το Brexit-Αναζητούνται νέες ισορροπίες
ζωτικής σημασίας για το μέλλον της ελληνικής οκονομίας mv επόμενη δεκαετία θα είναι οι αποφάσεις Που θα λάβει η ΕυρωΠαϊκή Ένωση σε τρεις βασικούς άξονες Πολιτικής: καθορισμός ιδίων Πόρων
μετά το 2020, αλλαγές στην Κοινή Αγροτική Πολιτική
και η Πολιτική συνοχής. Η Ελλάδα επωφελείται ΠΕ.
ρισσότερο από κάθε άλλο κράτοςμέλος και ano τις
δυο Παραπάνω κοινοτικες Πολιτικες Ενδεικτικο είναι
το γεγονός ότι οι χρηματοδοτήσεις για mv περίοδο
20142020 φτάνουν τα 35 δισ. εκ των on0ων 20 δισ.
allo τα διαρθρωτικά ταμεια και 15δισ ano το Γεωρ
γικόΤαμείο. Συνεπώς,οι αποφάσεις Που θα ληφθούν
θα κρίνουν Πολλά για την ελληνική οικονομία υν
σήμερα στη
Ξεκάθαρη απειλή
Τραμπ κατά
Βόρειας Κορέας
του Blue Star Patmos
To Nome a E ευο ος δου κησαν και κερδοσ.
ano τον ανταγων στί τους ΟΛΠ (Cosco), το nounoΟτο ou 40a0ndREurk του Blue Star Patmos,
αμυνα με n noo οριες της Ν Hano onano
την ηλοοκυτρια εταιρεία, την Blue Star Ferries, του
Ou ou Attica, φανεται να ελ ipen ouvuo oooτος όλα τα δεδομένα αλλά και την ανάγκη να
εν σχυθεί η ελληνική OK0oria ano την εκτεταμενη
ETIOKEL ή του ηλο ου, το ono
ανοκτά του λμανού της Ίου και είχε uno τείτε
επόμενη δεκαετία. Το δυσκολότερο μέρος της διαπραγμάτευσης σε σχέση με τις Προωθούμενες αλλα.
γες. nouevoioov ται στο συνολικό nakttona to μα
λον της ΕυρώΠης, θα είναι αναμφίβολα ο καθορισμός
των ιδίων πόρων της Ε.Ε. μετά το 2020, όΠου τα συμφέροντα μεταξύ των κρατών-μελών δεν ταυτίζονται,
μάλιστα μιορεί σε καποιες Περυτώσεις να είναι και
διαμετρικά αντίθετα. Οι δυσκολίες έχουν να κάνουν
Οσο με τούφος των ιδίων Πόρων, δεδομένου ou το Brexit θα αφήσει μια τρυπα στον κοινοτικό Προυπολοop ooo και με κάΠοιες αλλαγές σεσ on με υν ΚΑΠ
και την Πολιτική συνοχής. >2
nooooo στα
Αναδρομικό νοσοκομειακό
για τα νέα φάρμακα
Ka νέο αφ ο όεπε υλοξε σας φαρμακευτ κες
en ono το roup 00 YEox, με υνκατο Eon
Ε Ο ΟΟ Ε τη Βο εια Κορ ο αΕ λησε ano το
αε now ης Ε νας κοουτος ο Αμερικανος η
α υς Γε wa ς Συνελευση του ΟΗΕ στην
Εδρος Ντοναλντ Τρομ,
προτ, του ο
Bope οκορεστη ηγέτη Κιμ Ονγκ Ουν "rocket man (nupoorvepuno) σε αοστολή αυτοκτονίας..>24
ιβάλλα ανοδρομιά το τέλος
σόδου στο
φτανε] το 25% αο υν 1/1/201 7 και ό απότη
δημοσίευοη του σχετικού νόμου τον ούλιο. >9
Νέα εκκαθάριση ΕΝΦΙΑ
για χαμηλοσυνταξιούχους
Νέα ηλεκτρονικά αρκεία περιμένο n AAAE ano τον
ΣΤΑΣΗ TEAM
Opo muonOua0WTOV
για αξιολονοη και χρέος
oon του ΕΝΦΙΑ και να διορθωσε λάα nou ένναν
Total
οκοου τον στον ουΜΕΧριμένο φόρα >6
ΜΕΤΩΠΟ Να-ΔΗΣΥ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Που υΠαινουν
ΠΡΟΣ ΝΕΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ
ΠΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ >10
ΑΠΕ, έναν τομέα Που ο διευπου επιβάλλονται στους
EE: ΝΕΟ ΟΠΛΟ ΕΝΑΝΤΙΑ
ΣΤΙΣ ΚΥΒΕΡΝΟΕΊΕΣΕΙΣ
λογισμού και έκδοσης κύρων και επικουρικών συν- l
τάξεων, καθως και εφάιαςσε Περυτώσειςδιαδοχυής |
peiας Patrick Pouyanne είχε
αναφέρει ως υΠοψήφιο για
Αυτο εργα(0μενο 11ου εντάξεων στη συγκεκριμένη καυνορίαασφελίομένων.
Η ΠραγματοΠοίηση τουλάχιστον 500 ημερών ασφο- |
λισης στα τελευταία πέντε έτη Πριν αΠό m διακο!n |
λύπτει η είσοδος του Πετρ
λαϊκού κολοσσού συν EREN
RE του Ελληνογάλλου επικε
pnpta IL Μουράτογλου. >14
σης με έως και 350 ευρώ τον μiΠου
Σώματος Ειιιθεώρησης
ΤΗΣ ELDORADO GOLD
της εργασίας αποτελεί βασική ΠρουΠόθεση για neμελίωση ασφαλιστικού δικαιώματος. >4
γοδοτών τους ως μο0ωτο. >4

Τελευταία νέα από την εφημερίδα