Next

Πρωτοσέλιδο Δημοπρασιακή Αθηνών:







Recognized text:
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚΗ
ΑΟΗΝΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Email:[email protected]
ΑΘΗΝΑ:
Τετάρτη 20.09.201
ΑΘΗΝΑ - Γλάδστωνος 5-(Πλατεία Ομονοίας): Τηλ.:210-3304596 FAX:210-3304613 -T.φ. 1.00 E- Ετος: 210-Αρ Φύλλου: 5872
Τι δείχνει μελέτη του «Ομίλου για τα Κοινωνι ά αι Βογασια
Δι αιώματα
ρίζες ζώνες στη μείωση της ανεQγίας
Η PwC πήQε εντολή από τις τQάπεζες να παράδώσει πρόταση εντός 10 ημεQwv
Ενιαία χουτήρια βιωσιμότητας, ανάλογα με τον
κλάδο, θα ακολουθήσουν οι τράπεζες για
όσους χρωστούν 20.000-50.000 ευρώ. Η PwC
πηοε εντολη απο τις τοαπεςες να παοαουσει
πρόταση εντός 10 ημερών. Πώς θα τρέξει η
διαδικασία.
Eyxo1θηκε 1
ματοδότηση
για το κτίριο του
Επιμελητήριου
Ενα ακόμα σημαντικό βήμα
ώστε το Οικονομιχό ΕπιμελΗ PricewaterhouseCoopers ανέλαβε κατόπιν εντολής
των τραπεΕών να χαταοτίσει την πρόταση πάνω στην
ητήφω Ελλάδος να στεγαστεί
σε δικό του χτώιο, έγινε με την
Γ ανά ια και συμφεοβυορμοτητας που πρέπει
χαο ταση απο τον αναπλη
υπ0UQ70 Οικονομίας Αλέξη
να πράγματοποιήσουν οι επιχειρήσεις με συνολικές
οφειλές (σ.σ. προς την εφορία, τα ασφαλιστιχά ταμεια
χαι τις τράπεζες) από 20.000 έως 50.000 ευρώ, προχειμένου να μποοούν να ενταχθούν στην εξωδικαστική
να πραγματοποιήσουν οι
Χαρίτση της απόφασης για τη
Xn1ματοδότηση από εθνικούς
πάρους του 1100 ράμματος
οντα υπ χ000UV τις
ημοσίων Επενδύσεων, των
διατη!ητέου κτιρίου, στη
συμβολή τ6JV 0δών Φιλελλήνουν
επενούσει
2011 Ξενοφωντος
Ο πρόεδ00ς του Οικονομικού
Επιμελητηρίου Ελλάος Κων
σταντίνος Κόλλιας δήλωσε σχε| |
ΥΠΟιΚ: Ανία ποοκαλούν
πλεον τα οημοσιευμα για
ηθέν σύγχρόνση με Μαξιμου
«Η σημέρινή ημέρα είναι πολύ
σημαντική για το οικονομικό
Επιμελητή!10 Ελλάδος.
qoQέας μας αποκτά το διχό
σπίτ ας μο ατταίνουν τα θετου
Η προσπάθεια κινητοποίησης από το Μέγαρο Μαξίμου
ncu τα προσκόμματα που βάζουν συντεχνίες χου χρατικές
αγκυλο)σεις. Τι ζητούν οι επενδυτές, γιατί «κολλά» το
παχετο ι ιουνκερ, ποια ειναι τα μετωπα στα εογα υποοομής. Μία από τις συμβάσεις παραχώρησης που υπέγραψε
λια για να γίνει πράξη ένα
OQαμα δεκαετιών
Χωρίς κανένα ενδιαφέρον
ουν πηγές από το Υπουργείο
Η ολοκλήρωση τον εQγασι
ον παρακολουθούμε Οικονομιχών
συγκε xQ1μεν
στον χυου(
σημανει μια νεα εποχη για το
χατικο ι υπο τα οποια
ανα. Ας συνεχί
να μηρυκά
κριμένων ημερών δεν έχει υπογραφεί από την αρμόδια
η άδεια που έχει ζητήσει ο παραχώρη
μια επένδυση, τότε η επένδυση θεωρείται
ύπτουν Οίγματα και αποκαλύπτουν συγκρούσεις
μεταξύ ΥΠΟΙΚ και
Μαξίμου, αγνοώντας κάθε
επίσημη ανακοίνωση κα. το
XUQ1ότερο, οποιαδήποτε
εξέλι η έρχεται, σε αντίθεση
τα ίδια και τα ίδια.
κρατική υπηρεσία
ιχος για
αδειοδοτημένη. Πολλοί πίστευαν πως αυτή η πρόβλεψη
θα κινητοποιούσε τον κρατικό μηχανισμό, ο,στε να επι
ταχυνθούν οι επενδύσεις. Τελικά συνέβη κάτι άλλο
το βαρύ τους τέμπο, σε όλες
τις αποχρώσεις της μπαναλι.
τέ, καθώς η πλήξη μας συναγωνίζετου εκείνη του ανανωστικού κοινού, τονίζουν οι
ίδιες πηγ
του, στόχος μας είναι να ανα
ωμένων παοιχών πος τα μέλη
μας, ώστε να διευκολύνονται
στον μέγιστο δυνατό βαθμό
στην ΧαθημεQLV0τητά τους