Πρωτοσέλιδο Ευρωοικονομία:Recognized text:
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Στις επενδύσεις για μείωση της
ανεργιας, στην μείυση φορων με
στη στήριξη των νέων και Των αδυνομων επικεντρώθηκε ο πρόεδρος
της Ν.Δ Κυριάκος
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΚΟΜΒΟΣ
Στην ενδυνάμωση της συνεργασίας
την ενίσχυση της διμερούς συνε9γοιος Ελλάδας και haAaS στον
Τουρισμό συμφώνησαν η υπ. Του
ρισμού Έλενα Κουντουρά και ο
παλός υπ. ΠολΤΝστικών Αγαθών
ΔραστηριοτηΤων και Τουρισμο.
Ο Του κράτους, και
ενεργειακό κομβο στη Μεσόγειο,
συμφώνησαν ο υπ. ΠεριβάλλονΤος
Γιώργος Σταθάκης και chaos un.
Οικονομικής Avarmtr 5
Μητσοτάκη&.2
Τρίτη 19 Σεπτεμβρίου 20174 Αριθμός φύλλου 868 . 0,50 ευρώ
E nIXEIPHMATIKH
OIKONOM1A
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΠΑΘΩΝ ΠΑΤΟ
ΠΡΩΟΥΠΟΥΡΓΟ ΚΑΙ ΤΗ ΧΩΡΑ
Kglolkovou1κη καταστροφή
.Η μετάλη ανη.midem
Edorado Gold
# EE ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ
Το μοναδικό ιδιωτικό νοσοκομειακό ndροχο στην Ευρώπη . που συυμετέχυ
στο καινοτόμα ερευνητικό πρόγραμμα
της ΕΕ-EVOTION, με σκοπό την προληψη και ανημετώηση της βαρηκοΐας.
αποτελεί ο Ομιλος larpucou Αθηνών, με
τον διευθύνοντα σύιβουλο Δρ Βασίλη
Στρατηγικός στόχος της Vodafone Ελ.
λάδας cival va an°τελεί κορυφαίο πά.
po συ λικών υπηρεσιών επικουδρος και δ.σ. της εταιρίας Χάρη
ηρουμίδης.σημευοτηλεοπτική μας
ισχυροποιούμε
rharpópua Vodafone TVΟι τραπεζικές μετοχές
παρέσυραν τελικά την αγορά
"Σελ 8
ΣΕ ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΡΟΧΙΑ
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑΗ Interamerican βρίσκεται σε σταθερή
τροχιά εκσυγχρονισμου και αντ ruoptσης τόοο στα σημερινά δεδομένα όοο
κα τις μελλοντικές συνΘήκος της ave
ρός, διατηρωντας σε tKavonomTKO Επί.
πεδο τα ουκονυκά an°τελέσματα TTS
-Η αρχή της καλοκαιρινής περιόδου
ηταν εξαιρετικά θετικ, δήλωσε ο δ
ευθύνων συμβουλος, της Aegean Δη.
μήτρης Γερογιάννης, σημειώνοντας
-καταγρουμαμε σημαντική ενοχοητυν
πληροτήτων μας τόσο amo ωρίμανση
npoop σμων και δικτύου και anores.
. Σελ. 10
Τώρα μπορείτε να μας διαβάζετε καθημερινά
στον ιστότοπο www.vradini.gr