Πρωτοσέλιδο Συνείδηση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
•ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ [óåë.2]
•ΚΑΙΡΟΣ ΓΙΑ 3 ΗΜΕΡΕΣ [óåë.2]

ÅÔÏÓ 15o • ÖÕËËÏ 3599O • ΤΡΙΤΗ 19 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017 • ÇÌÅÑÇÓÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ • ÔÉÌÇ ÖÕËËÏÕ: 0,05 €

∆

Άρχισε ο καθαρισµός
των ρεµάτων
>> ΣΕΛ.15

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ
ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟ
ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ Ν. ΙΩΝΙΑΣ

Ενθρόνιση Ιεράς
Εικόνος Παναγίας
Βηµαταρίσσης

>> ΣΕΛ. 2

Υψηλό ποσοστό επιτυχίας
στις Πανελλαδικές
Οι απόφοιτοι Λυκείων Γλυφάδας

ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ - ∆ΟΜΗΣΗΣ
ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ ΣΤ. ΚΩΤΣΗΣ - Η ∆ΕΣΜΕΥΣΗ
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

Συνολική

αξιοποίηση
>>ΣΕΛI∆Α 14

∆ΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

Αποφασισµένοι να
εξαντλήσουν τα περιθώρια

Ανακαίνιση
παιδικής χαράς

>> ΣΕΛ. 14

«Αρµοδιότητα
των δήµων και της
Αποκεντρωµένης»
Η Περιφέρεια Αττικής για τις παράνοµες διαφηµιστικές πινακίδες

>>ΣΕΛ. 14

>>ΣΕΛ. 16

∆ΥΤΙΚΗ ΑΘΗΝΑ

ηµοσιεύτηκε στο ΑΑΠ189
Φύλο Εφηµερίδας της Κυβέρνησης (ΦΕΚ) το Προεδρικό ∆ιάταγµα (28/7/2017) µε θέµα
«Τροποποίηση του εγκεκριµένου ρυµοτοµικού σχεδίου στην περιοχή του
πρώην Στρατοπέδου Σπυρούδη ∆ήµου Αγίας Παρασκευής (ν. Αττικής)
και καθορισµός χρήσεων γης και
όρων και περιορισµών δόµησης» που
ανοίγει επιτέλους το δρόµο για την
ανάπλαση του χώρου και την ανάδειξη του Πολιτιστικού και Αθλητικού Πάρκου Στ. Κώτσης.
Ο ∆ήµος Αγίας Παρασκευής µετά την
έκδοση του ΦΕΚ είναι πλέον σε θέση
να εκπονήσει τις απαραίτητες µελέτες και να υλοποιήσει έργο αξιοποίησης, περιβαλλοντικής αναβάθµισης
και προστασίας του πρ. στρατοπέδου µε πλήρη ένταξή του στην πολιτιστική και αθλητική ζωή της πόλης
και των κατοίκων της.
Ο ∆ήµαρχος Γιάννης Σταθόπουλος
εξέφρασε την απόλυτη ικανοποίηση
της ∆ηµοτικής Αρχής, που η σκληρή, επίµονη και συλλογική προσπάθεια του ∆ήµου και της Περιφέρειας
Αττικής πέτυχε να ανοίξει επιτέλους
ο δρόµος για τη συνολική ανάπλαση
και αξιοποίηση του πρώην στρατοπέδου ως χώρου πολιτισµού, αθλητισµού και αναψυχής.

Ο δήµος
Μεταµόρφωσης
πρωταγωνιστεί στις
αντιδράσεις των
∆ήµων της Βόρειας
Αθήνας για την µη
ένταξη στο
Πρόγραµµα
Ολοκληρωµένης
Χωρικής Επένδυσης

>>ΣΕΛ. 3-10



Τελευταία νέα από την εφημερίδα