Previous Προηγούμενη μέρα
Επόμενη μέρα Next

Πρωτοσέλιδο Άρθρο:Recognized text:
ΜΕΧΡΙ ΠΟΤΕ;
Η ανοχή Πληγή του πελατειακού κράτουs
Ακόμα και αν χρειαστεί να χάσε, τις προσεχας e λογες ο ng οοδρος Της ΝΔ πρ ra va S ora are poco a
ότι θα συγκρουστεί με το κρατικό συντο ακό μόρφωμα και τις καταχρήσεις του. rom οχι cva δημο r p σμα: Η
κατάσταση δεν πάει άλλο. Αν το συντεχνακό κράτος συνεχίσει να ασκεί την ολέθρια εξουσία του, το πλοίο Ε.
λάς πάει κατ ευθείαν στα βρά go. Και θα πάρε μα4 του δυ αίους και ο κους. Me gu ποτε επίορια δημόσιοι
υπάλληλο. οι οποίο όπως αποκαλύφθηκε έχουν στείλει στο εξωτερικό πάνω από 1.6 &σεκατομμύρα ευρώ. θα
παραμένουν ανενόχλητοι-σελ.5
ΤΟ ΑΡΘΡΟ "
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΠΊΜΗΣ
AP OYMOY 535
17/09/2017
ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ
και Υάλο και μπρ λες από την
ίδια αγελάδα δεν γίνεται
Ζούμε σε μία χώρα όηου anouiin
-npoodeUTw-τα κόμματα του ενα τω
ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΣΚΟΠΙΚΗ ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ ΜΙΑ ΝΕΑ
ΚΕΝΤΡΟΑΡΙΣΤΕΡΑ ΝΑ ΠΙΑΣΕΙ ΔΙΨΗΦΙΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΕΧΕΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΕΙ
ΤΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΤΤΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟ
ΠΟκοού τα φλαλάκά, τη
σε. 21
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΑΤΕΨΗ
Επρεπε να του απογορευθεί
η είσοδ0s στο δρυμα Νιάρχου!
τοξε0dou1 00 δηλαδή πως θα enum
έργο, το οοίο ο ΣΥΡΙΖΑ nol4ησε κα
προςτο σελ 11
ΑΓΗΣ ΒΕΡΟΥΤΗΣ
Η έννοια τηs npoondeas
Χαρακτηριστικό της avepim ης φύσης
οι ηουθμία για την βελτίωση της
παρόν του αυτοβούλως στην αιδοξη
της ευτυχίας του, δηλαδή μια μελοντική
cx5οκή του εαυτού του nou θα aval κα.
λύτερα no τον σηερσό του σελ 7
Ναρκοπέδιο Τσίπρα
για τη ΝΔ
ΝΙΚΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΤΟΣ
Η επίσκενη Μακρόν και το μέλλον tns Ευρώnns
Kao. επττώσος στην χώρα μας από
υπερβολικός θοαμβολογίες . Ο.goppo.
πος των ΠΟΝΤυκών δυνάμεων, και οδομένον στην ΕΕ. Η στήριξη της Γαλλίας
δια του ηροόδρου της, ompra την Ελ.
λάδα"σελ 8
ΠΩΣ ΟΙ ΠΡΑΙΤΩΡΙΑΝΟΊ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΟΥΝ ΤΟΥΣ ΑΠΑΡΑΊΤΗΤΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΝΟΜΕΥΣΗ
ΤΗΣ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
θΑΝΟΣ ΤΖΗΜΕΡΟΣ
Καθαρές εισροές-βρώμικη
Προηογάνδα
a oko elv0ες κατευθύσες και κά.
vu λόγο για επενδύσεις και varmv.
wa ε onam οουν. Μπροστά στην r
μοσκοική του κατάρρευση κου στο
φ ρα Η ε ουο αε alwauw au
τοοκοος.
κα χρόνου. Δύο μέρες μετά σην
σ ετική ομιλία του εΥκαναζ οντος
uspra και αλήθευες για τη δοορση
τον Euparnikaw χρημάτων στη χώρα
μος, nari βροα ευρώ καομείς κρατάμε
μεταμ pu on, η onoia ό ως κατά να άσειδι p on oo τό σης po- Ye o rad poedp ς στην ου α κης, ο Αλεξης Τσίπρος ο pepe Ke
βάθος δεν exe boos eu pioos oop1ς εκλογες ο πρωθυπουργός του στην Μύκο. τονπρολάνσε με -ubowe ς δόσος ocL4
ΕΡΕΥΝΑ
Σχεδόν 5.000 βήματα τη μέρα κάνει ένα5dvepconos
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΥΚΟΥΔΗΣ
Eppuies Tautóuntes
λα αστον όλα αυτά τα χρό
θεσμός της equan0ής εβδομάδος anonona στην ενημέρωση κα euca.
oemono ησητων μελών της σ ουςκονοτηταςσε πήματα nou άπτονται
Ενος ά epur ος πάνω στονπλανητη μας κάνα κατά μέσο όρο σχεδόν 5.000
ΓΛΥΡΟΣ ΔΑΡΣΙΝΟΣ
Τα αστέρια uns δεν λάμπουν
ΑΥΓΕΡΙΝΟΣΑΝΔΡΕΟΥ
ΝΙΚΟΣ ΤΣΟΥΛΙΑΣ
Εναι οιάριστοι μαθητες για τον ΣΥΡΙΖΑ ταξικό5 EXBoos;