Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
&ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ - ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
www.dimoprasion.gr
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
ΣΑΒΒΑΤΟ 16 -ΚΥΡΙΑΚΗ 17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 26886 ΕΤΟΣ 88ον
210-3215692-688 FAX 210.321587
0,60 ΕΥΡΩ
Πρωτογενές
ΠΑεονασμα 3,550
Τον Οκτώβριο ανακοινώνει η ΕΚΤ περιστολή του προγράμματος
αΥορας περιουσιακων στοιχειων
οκταμηνο
Η αναΒολη της Πρώτης
αϊκή Κεντ
τον ΕΝΦΙΑ νια Σεπτέμ
κή TQάπεζα θα ανακοινώσε
Βρ10 Πίεσε τα έσοδα
11!ωτογενές πλεόνασμα ύψους 3,550
δισ. ευρω παρουσιασε ο προυπολογισμος
τάμηνο ΙανουάQ1ος . Αύγουστος
2017, έναντι π!ωτογενούς πλεονάσματος
γο!ας πεου)νσιακων στοιχει
ων, αλλά θα μειώσει το ποσό
κάθε μήνα
gu, συμφωνα με οικονομο
2016 και στόχου για πρωτογενές πλεόνα
ους που συμμετειχαν σε
ευνα του Reuters
Αυτό προκύπτει από τα στοιχεία για
την πορεια εκτελεσης του χρατιχου πρου
σεις σε σχέση με
περ1000 μετα την παγκοσμια
πουργείο Οικονομικών η υποεκτέλε
εσόδων τ
ως στην έναρξη της χαταβολής της πρώτης
δόσης του ΕΝΦΙΑ από τον Σεπτέμβριο α
προβλε
ότι η ΕΚΤ θα προχωρήσει σε
σταδιακή περιστο
γράμματος ποσοτικής χαλάρωσης (QE)νποσό π
δήλωσε στη συνέντευξη Τύπο
Η ΕΚΤ αναμένεται να ανακοινώσε
Παράλληλα, το οκτάμηνο οι επιστροφές
σόδων από το δημόσιο υπερέβησαν του
στερα από δύο και πλέον χρόνια αγορών
πτεμβρίου ότι η Χεντρική τράπεζα εξετάμια εξάμηνη παράταση στο QE, σύμφωνα
ομολόγων, χατά τα οποία απέχτησε Χυρίζει το πώς να μειώσει τις μηνιαίες αγορές
τιμηση 390
ως χρατιχου
ων των 60 δισ. ευρώ
ν Οκτώβριο
τηση, με το πρόγραμμα έτσι να προχωρά
έως τα τέλη Ιουνίου. Οι προβλέ εις xu
Αναλυτικότερα σύμφωνα με τα στο
ύμφωνα
Ενώ η αντίστοιχη έρευνα του Reuters
στη δ
η Σεπτεμβρίου εμφ
εμφάνισε
τό 3 έως
σιότητα:
πτεμβρίου, η ανάκαμψη της οικονομικής
ανάπτυξης θα διατηρηθεί τον επόμενο
χρόνο. Αλλά ο πληθωρισμός δεν αναμέ
ται να φθάσει στο στόχο της κεντρικής
τράπεζας για επίπεδα κοντά αλλά χάτω
του 2%, τουλάχιστον όχι πριν το 2019
βριο ως την πιθανότερη ημερομηνία, ο
χονομολόγοι συμφωνούν πλέον σχεδόν ομόφωνα. Μόνο δύο από τους 52 που συμ
μετείχαν στην έρευνα εχτίμησαν ότι η ΕΚΤ θα περιμένει έως τον Δεκέμβριο, όταν
Ωστόσο, η απόφαση για να αρχίσει η
περιστολή των αγορών ομολόγων στο άμε
t χαι μια πρακτική διάστα
ση: η τράπεζα ήδη κατέχει ένα μεγάλο μέ
ρος της αγοράς χρατικόν ομολόγων της
«Φρένο» και
el 1 σημα στην
ΚΟηνμ ηση σε
περιοχες Που
επληνησαν από την
υρωζώνης.
Ο πρόεδρος της ΕΚΤ, Μάριο Ντράγκι,
πρόγραμμα.
QE με
Και με τη «βούλα» του Eurogroup η έξοδος της Ελλάδας
πορεία εφα!μογής του προγράμματος και ο σχεδιασμός της τρίτης αξιολόγησης βρέθηκαν στο επίκεντρο του ση.
έδαφος για τη γρήγορη ε
της αξιολόγησης, η οποία, όπως υπογράμ
μισ, η ιδέα είναι να ολοχληρωθεί πριν αεπειγουσα τροποποιηση της σχε
ικής υπουργικής απόφασης του έτους
2017για τους χώρους όπου απαγορεύεται
ινηση της τρι
αργότε
Ωστόσο, ο Ολλανδός υπουργός μετέφερε τις «ανησυχίες» των υπουργών της
ωζώνης ο
η κολύμβηση, ο υπουργός Υγείας, Ανδ
ας Ξανθός, απαγορε
Παρασκευή) Eur
μφωνα
διο, η Ελλάδα έχει διανύσει μεγάλη από
ς χαι συγκε χριμένα αυτή
του πρώην επικεφαλής της ΕΛΣΤΑΤΆν
δρέα Γεωργίου. «Η διχαστική χαι στατι
στική ανεξαρτησία είναι βασικά στοιχεία
μιας σύγχρονης δημοκρατίας και πρέπει
vα διασφαλίζονται από όλους» τόνισε ο Γ.
στις πέριοχές που έχουν μολυνθεί από
τελευταίο διάστημα και
Ντάισελμπλουμ, σε συνέντευξη Τύπο
που παραχώ!ησε μετά το πέρας της συ.
Eurogroup χαιρέτισε την πρόταση της Επιτροπής για την έΕοδο της χώρας από τη
διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος, η οποία αν
σημα απ
υγχεχριμενα, οπως αναφέρεται στην
τροποποιημένη υπουργική απόφαση, «α
ι η κολύμβηση στα θαλάσσια
ύδατα των περιοχών της Περιφέρειας Ατ
Ο Γ. Ντάισελμπλουμ σημείωσε ότι τα
εχνικά χλιμάχια βρίσχονται ήδη στην ΑΓενικών Υποθέ
φαινόμε
Από την πλευρά του και ο επίτροπος
βραχυπρόθεσμης ρύπανσης, και μέχρι την
αποκατασταση τους, οπως αυτες αναφέροΕΛΕΥχο στις εΛΛηνικες τραΠεζες
Ζητα το ΔΝΤ
σι, επισήμανε ότι υπάρχει απόλυτος σεβα
σμός στην ανεξαρτησία της διχαιοσύνης
ωστόσο, εάν δε βρεθεί λύση, αυτές οι υποερα κατωτέρω
ησης πλ
της σχολής Ναντιχών Δοκίμων (Αχτή θε
334) μέχρι
ατίδας
Επιμένει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στην ανάγκη να π!αγματοποιηθεί έλεγ
χος στα «βιβλία των ελληνικών τραπεζών» (το λεγόμενο Asset Quality Review)
δυτών»
συνη των
Μάλιστα, ο εκπρόσωπος του Ταμείου, Τζέφρι Ράις, μιλώντας στο πλαί
Εξάλλου, ο Γάλλος επί
μέρωσης, προσέθεσε ότι ο έλεγχος αυτός θα πρέπει να
οτσαλάκ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα