Πρωτοσέλιδο Πρωινή Κοζάνης:Recognized text:
ΠΡΩΙΝΗ
Σάββατο
Σεπτεμβρίου
Καθημερινή εφημερίδα νομού Κοζάνης e inΔήμ0s Kozavns
Εβδομάδα
κινητικότηταs 2017»
Το ΠροτΕΝόμενο πρόγραμμα εβδομάδα
16-22 Σεπτεμβρίου
«Να διερευνηθούν οι λόγοι
για του$ οποίου
δεν υλοποιηθηκε το Πολύ
σημαντικό πόρισμα του 1993
για το δημογραφικό
Σελίδα
Σελίδα 8
για όσ0us δεν έκαναν
0 - 11 φορολογική δήλωση
Διευκρινίσε1s
δίνει με εγκύκλιο
η Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων
Αλλαγέs σε εφάπαξ
και συντάξε!s
Δημοσίου
Σελίδα 15
A11011|ΕΙΣ
Μια τρύπα
στο νερό
Σήμα κινδύνου από ΣΕΒ για το ασφαλιστικό
Οι φόροι κάθε εργαζόμενου
στον ιδιωτικό τομέα συντηρούν τρειs
που δεν εργάζονται
ή δουλεύουν στο Δημόσιο
To2050 ένα$ εργαζόμεν0s θα ανοστοοεί σε έναν συνταξιούχο
1) Μια τρύη στονερο..nou τον βάζουν
Σελίδα 5
Το πείραμα με το βάτραχο nou τον βάζουν
σε μια κατοαρόλα με χλιαρό νερό του onoiou
η θερμοκρασία ανεβαίνει onyd.ΟΎά μέχρι
Χωρίς να αντιδράσει το αμφίβιο, το
βρασμού,
ξέρετε.
Κάπως έτσι εξελίσσονται τα πράγματα και
στην Ελλάδα με ηολλούς να ηανηγυρίζουν
nou an°φύγαμε τα χειρότερα μιας ολοσχε.
ρούς κατάρρευσης
Το 2015 ήταν μια κομβική χρονιά για την Ελ.
λάδα κάθώς μας ξεπέρασε σε κατά κεφαλήν
ΑΕη και η Πολων[a. Λίγο μετά την κατάρ.
-ΘΝΙΚ
καταρτίστηκαν
από τις 4 χιλ. δολάρια με την Ε
στις 15 Χ λ. δολ. και το 2016 πλησίασ
Πολωνία ειχε δολάρκεφαλήν ΑΕλάδοοοννη
Περιφερειακή Ενότητα Kozavns
Εναρξη Ψηφιακών
υπηρεσιών συνταγής
χρήσns γεωργικών
φαρμάκων»
τις 28
δολάρια με την Ελλάδα να είναι κολλη.
μένη κάτω από τα 27 χιλ. δολ. τα τελευταία
οι οκτώ όμιλοι του νέου
χρόνια
Αν κοιτάξει κάποιος τις καθαρές άμεσες
ξένες εηΕνδύσεις στην Ελλάδα και τις πρώην
κομμουνιστικές χώρες θα καταλάβει γιατί η
Ελλάδασυνεχίζει να βυθίζεται αργά αλλά
πρωταθλήματ°s
στη r Εθνική
σταθερά.
Συνέχοα στη σελίδα 11
Σελίδα 16
Σελίδα 9