Πρωτοσέλιδο Δρόμος της Αριστεράς:Recognized text:
ΣΑΒΒΑΤΟ6ETTEBPOY207, APOY0%ΛΟΥ 373 www.edromo6.gr € 2,00
Διώξε τα σκοτάδια σου, κοίτα ψηλά.
Σχολή Καλών Τεχνών 29-30 Σεπτεμβρίου
RESISTANCE
FESTIVAL
Κάρλο Φορμένα
Ντέμπορα Σαντάνα κά
Συναυ ies με:
Γάννη ΑγγελάΚΩ, Nightstalker κά
ENAE 3233
ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Η ΑΞΙΟΛΟΠΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΑΦΕΝΤΙΚΟΤΗΣ «ΜΕΤΑΜΝΗΜΟΝΙΑΚΗΣ. ΕΝΑΔΑΣ
ΣΕΝΑΑ7
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
IENAAS
Σε ρόλο Πάγκαλου ο οικολογ0s Τσιρώνns, ρχει us ευθύνεs Υια τη μόλυνση στη KONOJνια, ενώ ο Κουρουμπλής μετά την Παραίτησηλογοπαίγνιο, καλεί για μπανια στο Σαρωνικό
ΑΠύθμενο το θράσ0STns κυβέρησns του Αλ. Τσίπρα Που ξεπέρασε κάθε προηγούμενο
| ΑΡΘΡΟ
Παμια νέα Epurn
ΕΝΑΕΣ 2-3
IENAA6
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΜΙΑ
| Μέτα ενάντια
στη λεηλασία
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
Ap.AK: Η Νορβηγία
ασταθο.s και αδυνα ns
IENAA3
| ΔΙΕΘΝΗ
καιτοδιεθ és σύστημα
τουΣωτηρη Ρούσσου
ΣΕΝΑΑ30
ΣΥΝΕΝΤΕΥΕΕΕ
ENGETO
Νόστιμον ήμαρ
των Δίδυμων Πύργων
ΣΕΝΑ29