Πρωτοσέλιδο Forza:

Recognized text:
ΣΑΒΒΑΤΟ 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
PORZA
15 φΑΝΕΛΕΣ
ΤΟΥ ΑΝΤΕΛΙΝΟ
BIEIPINIA
Μία Προσφορα