Πρωτοσέλιδο Πελοπόννησος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΣΑΒΒΑΤΟ
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΝΕΑΡΤΗΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ-ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1886
ΣΗΜΕΡΑ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ «Ν»
Βόλτες στην Αιγιάλεια
του περασμένου αιώνα
THE KUPIAKH
Η ηαράνομη στάθμ cuon
τρέχει με 200 κλήσεις την ημέρα ΕΤΑ ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ
Η κάληη της
Οδυσσέας Κυνσταντινόηουλος ΚΥΡΙΑΚΗ Μέρα για διάβασμα!
νοσταλγικό, oonpopcupo φόνο, μος ttioxx nou
nEP1ΗΓΗΣΗ
13-34 | ΣΤΟΝ ΕΡΙΝΕΟ«ΤΖΙΧάνΤ στην Πάτρα»:
Ασκηση 3 σεναρίων
ΔΗΛΩΝΕΙ
ΕΤΟΙΜΟΣ ΝΑ
ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙ
Ο Κυριάκος MntooarK
νίκη το σχέδιό του για η
ΤΡΙΠΑΟ ΤΕΣΤ με
μυστικότητα.
Παρουσία
Τόσκα
Πάνω σε
θεωρητικά
χτυΠήματα»
Πεζόδρομοι,
κεντρική
αγορά
τα σημεία που
Πολιτεία. Πάνω στιν URb3c.
ΠΡΥΤΑΝΙΣ
ως στόχοι
100 ουκού κοινού.
«Δόθηκε
εκταση
υπερβολική
ΣΤΗΝ ΥΠΟΒΕΣΗ
ΤΩΝ 106
ΑΝΤΙΓΡΑΦΕΩΝ >7
ΑΡθΡΟ ΤΗΣ «n»
ΝΑΙ Ή ΟΧΙ
ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ;
«ΤΟΡΠΙΛΙΖΕΙ
ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΤΟΥ
Ο Κ. ΦΙΛΟΣ»
ΣΥΝΕΧΕΙΑ DEA 2
Αντιδράοος (και) από ΕΙ.
ΝΑ και Evo on Νοοοκο.
μειακών Πατρών. Ακό
Αναζητούν τον Νέρωνα του Πολύλοφου
και μετα.
το Λαϊκό;
για tpaupan0μόουνοδού
nea ta van ntpato
κον σης στάχτες για ο rnu ομανιου κά nou. Συμμε inain n po co iaan wn mo eno της Αυ οδιο mσας και των nobrer όυ Πολάλοφος. Μονά Μορίτσης και due:4ανες μιηκαν στο στόχαστρο εμΠρη0th. Avir
ΠΟΙΑ ΡΕΜΑΤΑ
ΑΠΕΙΛΟΥΝ
ΤΗΝ ΑΧΑΙΑ
paon ciontiro. Apioav avgxplOCK από
δικό κλιμάκιο.
χείου:
CDM MEDICAL GROUP
Το «τρελό»
διήμερο
της Πόλης!
Το μηχανοκίνητα «ona.
στο κέντρο και η Πάτρα
μαζεύει κόσμο για μα
oprévuon«PICK», ομ.
Epopuoyts Laser
Phyo depoiou 98-100 & rpouoounouleu, Τ.Κ. 262 21, nmpo
2610 226562
χουν άλλοι εχθροί. Ποοοι
nou κινδυνεύουν