Πρωτοσέλιδο Ηχώ των Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΚΩΔΙ ΚΟΣ: 1781
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017
ΧΡΟΝΙΑ
ΕΤΟΣ 47ο
ΑΡ ΦΥΛΛΟΥ: 13472
ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
T: 210 38 17 700 - 210 38 17 716 - 210 38 17 737 F: 210 38 17 331 - 210 38 17 281 E: [email protected] W: www.ihodimoprasion.gr
Γιούνκερ:
Το πιο δύσκολο
θέμα που αντιμετώπισα
ήταν η Ελλάδα
Ο ΣΕΒ
οι πολιτικοί μας ακούνε;
προειδοποιει,
Από χθες η ΤΡΑΙΝΟΣΕ
σε ιταλικα χερια
ΚΑει στη συνεντευξη
ΚΙΝΔΥΝΟΣ-ΟΑΝΑΤΟΣ Η ΓΗΡΑΝΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣ ΟΥ
ΚΑΙ ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ
ΕΡΓΑΝΗ: Πλήρης
επικρατηση
των ελαστικών μορφών
απασχολησης
δου Ελλ δα
ερχοντα
υψηλότερη επίδ
υ έτους
ΓΑΝΗ. σ
βλήμα
20 προσλήψεις
στο νοσοκομειο παιδων
TIAN. & ΑΓΛΑΙΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΥ
Νεα προταση
για εξαγορά της ΕΒΖ
με 100 εκατ. ευρώ
από Άγγλους και
Αμερικανούς επενδυτές
ια πρώτη φορά ο ΣΕΒ παρεμβαίνει και προειδοποιεί παράλληλα την πολιτική ηγεσία
της χώρας ότι το τεράστιο πρόβλημα που θα
αντιμετωπίσουμε θα είναι κατ' αρχήν n Υήρανση
υ πληθυσμού, λόγω της τρομακτικής υπογενκότητας, η οποία αυξήθηκε υπερβολικά την
uveπειες και εις βάρος του ασφαλιστικού συστήματος,
Ο ΣΕΒ λοιπόν, προειδοποιεί, οι πολιτικοί μας
ξιούχοι αντιμετωπίζουν το μέλλον με όλο και
μεγαλύτερη ανασφάλεια, καθώς οι συντάξει
τους θα μειώνονται
Το 2050 θα αντιστοιχεί ένας εργαζόμενος για
κάθε ένα συνταξιούχο. Η όσο το δυνατόν ομαλό
τερη μετάβαση στη συνταξιοδότηση προϋποθέτει
προσωπική αποταμίευση (για να συμπληρώνεται
η πενιχρή σύνταξη) και καλή υγεία (για να αξιοποι
ούνται οι ευκαιρίες απασχόλησης). Ήδη, στη χώρα
μας 76.100 άτομα άνω των 64 ετών ε
σι ν αγορα εργασιας, αντιμετωπιζοντας, ομως
όσληψη
(EBZ) A
στον ιδιω ικο τομέα, με
ε δεν
9% το 2015) και ένα σχετικά εχθρικό περιβάλλον
στην ευεξία και υ κρ
των νέων 15-24 ετών εργάζεται έναντι 61% και
33% αντιστοίχως στην ΕΕ-28, σημειώνει ο ΣΕΒ
στην εβδομαδιαία ανάλυση του. Παράλληλα επισημαίνει ότι το 2050 οι Έλληνες θα είμαστε 9
εκατ. περίπου, με έναν στους τρεις να είναι 65
απασχοληση συμp
ημέρευση των ηλικιωμένων, αντισταθμίζοντας
εν μέρει, τη ζοφερή πραγματικότητα ενός συντα
ξιοδοτικού συστήματος χωρίς αποθεματικά, και
χωρίς αναγνώριση των κόπων μιας ζωή
Γενικότερα, είναι κρίσιμο η χώρα να αναπτύξει
μία ολοκληρωμένη Κ
8 θέσεις εργασίας
στο Δήμο Ρεθύμνης
των και ανω, 2κ τ('v οποιων 300.000 θα ειναι
μάλιστα άνω των 90 ετών!
Με βάση τα δεδομένα αυτά, τονίζει, το σύστημα
κοινωνικής ασφάλισης και προστασίας θα δεχθεί
Η ΕΡΤ αποκλειστικά
θα μεταδώσει
τους Ολυμπιακούς
του 2018 και του 2020
(α) τον επαναπατρισμό Ελλήνων της διασπορά
αναστροφή brain drain) και την υποδοχή μετα
ΝΠΔΔ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛ
ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΡΕ
στροφη των δυσμενων δημογραφικων, δεδομενων
προϋποθέτει τη μεγαλύτερη συμμετοχή των Yu.
ναικών, των νέων στην αγορά εργασίας, πολιτικ
( τη στηριξη της ελληνικης οικογενειας και την
αύξηση του ρυθμού γεννησεων και
α παψει το συντα
ια επιλεκτική μεταναστευτικη πολιτικη καθώς
ξιοδοτικό σύστημα να τιμωρεί συνταξιούχο
ΣΕΛ. 15
ευουν, περικοπ τοντας τη συνταξη το
Αυτό, όμως, προϋποθέτει ένα περιβάλλον δυναμικής ανάπτυξης που θα δημιουργεί, μέσ(ιδιωτικών
επενδύσεων, υψηλή ζήτηση για απασχόληση,
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τεχνολογικές εξελίξεις
που έρχονται θα δημιουργήσουν ασυνέχειες στην
ενθαρρύνοντας έτσι την παράνομη εργασία
Επιβάλλεται, συνεπώς, να αλλάξει η λανθασμένη
πρακτικη της υπερφορολόγησης των πάντων, που
οδινει την οικονομική δραστηριότητα στη μαύρη
οικονομία (φοροδιαφυγή, λαθρεμπόριο, κλπ.)
θα πρέπει να γίνει εθν
πλέγμα πολιτικών πρωτοβουλιών, ο πληθυσμός
της χώρας να αυξηθεί σημαντικά μέχρι το 2030
Μαύρισαν οι ακτές
του Σαρωνικου
ρετικό μείγμα εξειδικεύσεων των εργαζομένων.
Οι εργαζόμενοι θα αντιμετωπίσουν ένα δυσοί
Ε λλον
στε να αναστραφει υπερ των νέων η κατανομη
λος των επενδύσεων
πλουτου για τη στηριξη
κή αποταμίευση και όσοι εργάζονται, πρέπει να
του πληθυσμού. Και ο ρό
λληλα η
πΑηρωνουν, κ
ηλικιωμέν0uc. Οι συντακαταλυτι