Πρωτοσέλιδο Πολιτεία:
WebsiteRecognized text:
25ης Μαρτίου 1
τηλ: 23510 46196
Τιμή Φύλλου : 1 ευρώ
2832 r ρασκευή 15 Σεπτεμ
ίου 2017
Δραματικά στοιχεία του ΣΕΒ για την εργασία
Οι πολλοί δεν εργάζονται
Σήμερα στη χώρα μας, ο αριθμός όσων δεν εργάζονται (μητέρες, παιδιά, τρίτη
ηλικία, άνεργοι) είναι διπλάσιος από τον αριθμό όσων εργάζονται, ενώ κάθε
εργαζόμενος, στον ιδιωτικό τομέα, με τα εισοδήματα και τους φόρους που
δεν εργάζονται, είτε
ΠΑΙΔΕΥ
απασχολοσυντηρεί 2,8 άτομα του πληθυσμού μου είτε δεν
απασχολούνται στο Δημόσιο.
Σελ. 5
Κατασχέθηκαν 10 τόνοι
ακτνίδια στην Πιερία
Αναφορά βουλευτών
για τη μη έγκριση ολιγομελών
Τμημάτων στο Εσπερινό ΕΠΑΛ
Κατερίνης
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ !
Κατάσχεση λόγω
ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΛΥΚΕΙΟ
πρόυρής
«Αδικαιολόγητη»
η μη έγκριση
συγκομιδής!
Σελ. 7
Σελ. 4
: ΦΟοντιστήρια Μ.Ε.
χολή Μηαλέτου
ΗΡΟΦΟΡΙΚΗ- ΦΟΥΛΑ ΖΑΛΑΣΙΔΟΥ
Βαση /
"ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ"
GETIKO ΤΜΗΜΑ
Η ολοκληρωμένη εκπαιδευτική πρόταση!
and το κράτο
Γανόχωρα / Κατερίνη τ.κ. 60100
Τηλ.: 2351031111 / Fax: 2351031993
http://platon.edu.gr
TitIBEII KII Κοι ευθυνση 1ος 000005 23510 46196
Τηλ. 2351028661
θεώρη 11 κη KnICUBuvon 2ος 0004ος 23511 81085
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ
Ανθρωπιστικών Σπουδών,
Θετικών Σπουδών
Οικονομίας & Πληροφορικής
n. Βαρδάκα 12, Κατερίνη,60100ηλ 235 102516m

Τελευταία νέα από την εφημερίδα