Previous

Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
, ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ Φ
15 Σεπτεμβρίου 2017
email [email protected] slogos gr
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
l ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
17.104
Τιμή 0,60 € e na
rpape : Φ. Ταβέλλα 11-DANNINA 453 33 . Τηλ. Κέντρο 255 10 25.677, 33.791-Fa 265 10 30.350m http:
pro noslogos.gr
Μόνο τον Αύγουστο χάθηκαν 335 θέσεις εργασίας, σύμφωνα με την «Εργάνη»
Η ΗΠΕΙΡΟΣΣΤΗ" MEITENH ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ
Ο Κυρια χει μερικη απασχόληση και δευρυνετα
αρ ουν xpedge
να εξευρεθουνκαιο αν λογο m
γε α Των 360 ευ lub
συντηρεί
2,8 άτομα, ενώ 806.000 εργάζονται στο Δημόσιο
Πρέπει και η Πολιτεία να αναλάβει
η για να σωθεί η Παμβάπ
δράσ δα
κάθε εργαζόμενος στον ιδιωτικό Τομέα
στην Ελλάδα
P Τηνεξαφάνιση Του πλαγι Τόναπότανερατης εξηγήσεχθες oAL Καχριμάνης
. Παρέμβαση στο θυρόφραγμα θα κάνει η Περιφέρεια . «Τα νερά της λίμνης
ανήκουν στο κράτος», υπενθύμισε ο Θ. Μπέγκας
ΙΩΑΝΝΙΝΑ )
απτό Τα Επίσημα Λοχεία Του
Το φως της δημοσ οτηβωτιδος να έπεσε φετος Περισσό.
τερο από άλλες θερινές περιό.
δους, λόγιο της
ΡΕΠΟΡΤΑΖ
ΡΕΠΟΡΤΑΖ
ΡΕΒΕΖΑ
της ανΕρ.
μειούμενο, όμως λίγη σημασία
: HHTE ρος εξακολουθεί να κρατά πανελλαδικά π.σιών κα" της άρδευσης όμως για
πρώτη φορά απαλλάχθηκε από ΤΟ
φανεται πα ταινει ono ovr or
της ανερ ίας, με το ποσοστόνα δα
Ταστο26,9%.
:ΡΟνομενο TOUT uron anno, nou
Τόσο Την έχει
κανένα περιθώριο :
Emorvwv ακό «παιχνίδι» από την 6η
άμεσο μελλον.
άν και ον un pa r wooooo o,
πανελλαδικά όσο οκαουσ
Με το
μπαμπούλα του Εισαγγελέα
lmppriecpemmic ις
Sumo ouvTi οι πρώτες 75 συμβάσεις καθαοότητας!
επιχειρούν να δοαιολογίσουν
Στην ανακοίνωση της θης ΥΠΕ.
TO "σκεπτονται -νη
16χρονη μαθητρααπότην Πρέβεζα
nam mana ou Moonou
1 η μονο νεργας μια
μευποτροφία σε Κολλέγιο της Ιαπωνίας!
ν Τιδι ασε στον «Π Α », λίγοποιν την αναχνοιγοη της
στους Εργαζόμενους, χωρίς ωστο00να
νων που απασχολούσε η ιδΝΤ: κήετο pia καθαριότητας, 61
: Υγειονομική Περ φέρεια Ηπεou, αντε ρου σε χθες την Ελιά
Με ευρωπαϊκά κονδύλια ενισ υονται
Πανεπ. Ιωαννίνων-ΤΕΙ Ηπείρου-Βελλά
: γραφή Των πρώτων 75 ατομικών
συμ σεων εργο ο για Την Ro-:
θαρ'ότητα σε μονάδες της.
rod a avoivac
σκέφή, Μέσα σε αυτό πρέπει να
και πιο
ON1κή άποψη
ο σεβασμός στη
Ηαριστεία να βιώνεται σαν mr
θος για γνώση και διαρκή πρ0ondθεια βΕΙ
ανταγωνομός και κυνήγι βαθμό
Πάνω από 2.500 δρομείς στον
110 rupo Λίμνης Ιωαννίνων!
: πόατρ χρηματοδότηση οποτο πρόγραμμα 255 A, o
θα είναι
."Ηταν ένας απ' Τους
πρώτος μαζικούς δροs )
: μ κούς oyuvec στην ne.
:pon Tu v luowruv.oo.
KONuvia με τη φυγή όχι μόνο τυν
ΑΙΑΒΑΣΤΕ
ΣΗΜΕΡΑ:
καλυτερο ον μολων μας μεταττι
νυν, ΤΕΙ
σιασΤική Ακαδημία Βελλάς.
σπουδές τους, αλλά ακόμη και
μια περίοδο που η
λυκειακές τάξεις.
: δότηση από το κράτος προς την
Onως η ιστορία της μικρής Ξένιος
απο την
Ο Γύρος Λίμνης μπα
ou ou RE τους 11λύτε: πάρχουνευ μενη ευτυχ NEUL TOUTE Mme ou pool!
Ευρωπαικά κονδύλια που
11ησε.
δεκαετία του
ρους οι νούς, καθώς
-11ησε.
θαδιατεθούν για τον
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ «IIA.»
Των Η
Διαπιστώσεις
Μειώνονται τα π
από το παρελθόν
. Τον Πετράκη ενόψει Πανιώνιου
> Γράφει ο ΧΑΡΗΣ ΛΕΟΝΤΑΡΗΣ,
πρ. Δημοτικός Σύμβουλος Ιωαννίνυν
ΟΤΟ καφενείο στο χωριό qu Την ιστορία Του.
> Γράφει η ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΤΟΤΗ
> «Πράβαρε» ενδεχ άδα χθες ο Teo πονητής του ΠΑΣ
.Τώρα nou αρχίζουν τα Σχολεία μοί με Τους μοθητές και Τους ΕΧΤαιδευΤΙκούς, Τους Υονείς και Τους
άλλους εμπλεκόμενους φορείς της Παιδείας
ουνεοϊστηκε χθες η προετοιμασία Του ΠΑΣ Γιάννινα για
Εκεί οι άνθρωη01 βρισκον το καταφύγιο Υ
ραπεία Πάσης νόσου, για να
Εκεί αναδεικνυότον το κάθε ζήΤΤναι φυσικό να γυρίζουν λίγο ή Πολλά χρόνια mou
κοι να θυμού ται το Σχολεία τους και Τους μαθητές
τους, Τις Χαρές και τις λύπες Τους και γενικά Τις συνθήκες με τις οποίες υπηρέτησαν την Πατρίδα στα Πρόσωπα tmoντάδων παιδιών που έπρεπε να γίνουν «ουστοί άν0punoli
poi Πολίτες στην KONurio» όπως απλά Τνίζομε ΤΟ -7η σελ.
ιωσιμό.
: δες» με onin10 Τον Πανυ(18/9-19:00) στο
Και εκεί έμπαινε η
γραφή για τη λύση κάθε προβλήματος, μια και ο λόγος ήταν our
βόλαιο. Ηταν πραγραπκά τα παλιότερα χρόνια ο τόπος και ο χώρος Που θύμιζΕ την οαρχαία αγορά, με τους ρήτορες, τους midκους, Τους διαφωνού τες και Τους αμπελοφιλοσο--you
και χρήσ
: Πετράκης είδε τα npoprp
τααπό τους τραυ-witqoa

Τελευταία νέα από την εφημερίδα