Previous

Πρωτοσέλιδο Η Καθημερινή: Ολιγωρία έφερε την καταστροφή
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ημερήσια Πολιτική και Οικονομική Εφημερίδα
ΑΘΗΝΑ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2
Οι φόροι
συντηρούν
τρεις
ΣΗΜΕΡΑ
Πιέζει το ΔΝΤ
για στρες τεστ
ειων των τρα
τελέσ
κάθ εργαζόμεν°s στον ιδιωτικό τομέα
συντηρεί με το εισόδημα και tous φόρου
που καταβάλλει 2,8 άτομα που είτε δεν
εργάζονται (άνεργοι, συνταξιούχοι κ
Χθες ισχυρές ηιέσεις. Σελ. 2
τασχολούνται
Πτώση
στα έσοδα
το βάρο που έχουν επωμιστεί οι εργααδιέξοδα του ασφαλιστικού συστήμ
στόχου, είχαν τα έσοδα του κρατικού
πολογισμού στο 8μηνο. Τ
[in) είναι διπλάσι0s allo αυτόν που
αντιστουχεί 1,2 μη εργαζόμενο. Στην Ελν Αυγουστο ει
καταβολή της πρώτης δόσης τ
ρανση του πληθυσμού, τα εν λόγω στοι
χεία δείχνουν πως στο μέλλον το φοροΠΟΙ
την αρχή του έτους το πρωτογενές
εργαζόμενο θα είναι αβάσταχτο. Σελ.2
ζ να αποφεύγουν την περιοχή.
Τσίπρας με Τζεντιλόνι
για Ε.Ε. και επενδύσεις
ολιγωρία έφερε την καταστροφή
Ανοίγει ξανά
το εξεταστικο
" inaper nannin Eu our
Ελαστικοί οι έλεγχοι στο πλοιο, καθυστερημένη αντίδραση για την κηλίδα
. Ο Γ dip OVAOU
Νέα υπαναχώρηση
Προσυρυνικής κρίση
των συνομεταφράζεται σε καθυστέρηση επτά και πλέον ωρών έως ότου ξεκινήσ
ιτην αντιμετώπιση τns πλοιοκτη.
tplas εταιρείas, noroia, όπ4s και η πολιτική
διαδικασία
μιλιών του πρωθυπουργού Αλέξη
mons φραγματων γυρω
ήταν καλ0s καμωμένα
s Κυριακής. Αυτό που
μοιάζει ξεκάθαρο είναι τα εγκληματικά λάθη,
των ιθυνόντων, ακόμα και
ελαστικότητα ορισμένων υπηρεσιακών
tns ouoias, o nnos, τα θαλά
και n«συμπεριφορά" του μαζούτ ευθύνονται
για την οικολογικη καταστροφη στον Σαρωνικο. Η «άμεση» αντίδραση του υπουργείου
ολο Τζεντιλόνι, στην Κέρκυρα. Χθες,
λωσε1s του κυ
Κουρουμπλή$, την παραίτηση του οποίου
ζήτησε η Ν.Δ., δεν είναι βέβαιο ότι θα π
ραμείνει στο κυβερνητικό σχήμα. Σελ.3
ρευματα
ημέρ€5 μετά τη ΔΕΘ όπουο πρωθυπουργόs
παραγόντων όσον αφορά τον έλεγχο
Δύο «αγκάθια»
ενόυματων εκλογων
H Eldorado επιμενει για τις αδειες στις Σκουριες | συστήματ°s πρόσβαση" στα ΑΕΙ. Κα
παρότι το υπουργείο το 2016 έκανε εθνικό
αυξήσεις
στις ροές
509 μετανάστες σε δύο μέρες
έξοδο διαπιστώθηκε χθες στοενταλογέςγιατον σε φορ έφου στις το
αποδίδεται στον φόβο των κινητοποιήσ
ων των εκπαιδευτικών και σε ε
μενο να υπάρ
ι και η δυνατότη
ΠΑΣΟΚ έθεσε ως αδιαπρανμάτευτο
οι ενδιαφερο
ταυτοποιηθού
ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ
Οι κανόνες
σχύουν για όλους
ενοι με Προηγουμενη 0
EKUWOV KO
ριακή το πρυϊ έως χθεs συνολικά 1 . 101
Athens Democracy Forum:
και Tns δημοκ
ε σκηνέs που έχουν τοποθετηθεί
plas. Και όλα αυτά ενώ εδώ και αρκετέs
μενο η αρμόδια υπηρεσία υποδοχη
εδο δίπλα στο hotspot τns Moστη Στοά του Α
Μεταλλωρύχοι απότη Χαλκιδική εισέβαλαν χθες στο υπουργείο Περιβάλλοντος, απαιτώντ
tis περιπτώσει. Η
ρα του Athens Democracy
το μέλλον των επενδυσεων της Ε
ού δεν μιορει να δικαιολογηθεί και
ταυτοποίησms του υπουργείο
ολη της λειτουργίας ον δεν εγκριθ
αστευτικήs Πολιτικ
ΣΧΟΛΙΟ 1 ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑ
Η ετήσια σύναξη της Δημοκρατίας
Βαγόνια σαπίζουν στην υπαιθρο
Παν. Πατρών:
της κρίσης θεσπίστηκε η ετή.
μεπο ώριμα Πολιτικά συστήματα-όπως
μεγαλύτερη οικονομία στον κόσμο κ
ν θα είναι ούτε δημοκρατία, ούτε δυτια συνάντηση των New York
γλόφωνη . Αυτό θα έχει τερα
Σήμερα είναι κοινός τόπος ότι η φιλελεύ
θερη δημοκροτία.onuc τη γνωρίσαμε
την κατασταση της ημ
τελευτοςχώρες της Δύσης, δοκιμάζεται πολλα.
καιΠΟλιτική διακυβέρνηση.
ας πενταετιας. Το εγχειρημ
ρο την «Καθημερινή», ξεκίνησε Π
πέντε χρόνια ως συνέδριο με θέμα «Η Δη10 φόρουμ λειτουργεί, Πλέον, ω
ξανόμενη ανισότητα και τη μετανάστευση,
Αφενός, η έλλεψη εμπιστοσύνης σε ποβαρόμετρο για την κατάσταση της δημ
κροτιος στον κόσμο. Αυτή είναι η ουσία
τώντας στο οραμ
ίεση» και εξελίχθηκε στον
θήνας (Athens Democracy Forum), με τη
στην unov0μευση του ίδιου του δημοκρα
ζωνη, όπως φάνηκε και από την ε
Ελλάδα η οικονομική κρίση προκαλούσε
σωρεία η ροβλημάτων Που υπονόμευαν to
υονται τα
σα ενη
διαφορετικά μ
όπως το κινεζικό μείνμα κομμουνισμούπεδίο προβληματισμού και αναζητησης
λύσεων, ontuc Un°γραμμίζει το φετινό θέ
ηση του Πολιτικού συστήματος, έτσι
Κέρκυρα: Το
«Κοστέλο» της
λεύθερη δημοκρατία και υην ελεύθερη
αγορά. ΟΠως σημείωσε σε συζήτηση χθες
σημαντικοτερη Προσφορα της συναντη
σης είναι ότι un άρχει και είναι χρή
ότητα Προσφορών έως τις 26 Οκτωέπληττε μόνο τη δική μας «ειδική περί
ρατημένο στο Λαύριο. Σελ.3

Τελευταία νέα από την εφημερίδα