Next

Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
&ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ - ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
www.dimoprasion.gr
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
ΠΕΜΠΤΗ 14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 26884 ΕΤΟΣ 88ον
210-3215692-688 FAX 210.321587
0,60 ΕΥΡΩ
Επίτευ η του στόχου των εσόδων
ανακοίνωσε η ΑΑΔΕ
τονηροτεραιοτ ντε
τον 11ουνκερ Υια
Qωπαίος υπερυπ ouQγός ΟικονομιΣτα Περσινα επιπεδα τα εσοδα του μηνου
στηρότητα έναντι της Του0%ίας: ο πρόε
Κλοντ Γιούνκεο, παρουσίασε τις προτ
Qαιότητες στη δ!άση του, δυο χρονια
ίου του 2017 αντ
κατάσταση της
νωπιο
στο Στρασβούργο, η οποία έβριθε ναντι
κών μεταφορών περί «ούριων ανέμων», α
4,901 δισ. ευρώ. Σύμφωνα
με τη διάρθρωση των φοροογικών
να επωφεληθεί η
Ευρωπη για να προχωρησει
ανέρχονται στο 51,14%
των συνουχων φορολογι
Ο Γιούνκερ εκφράσθηκε υπέρ ενός ευ
ρωπαίου υπερυπουργού Οικονομικών και
φόροι στο 48,86%. Τον Ιού
απου επαναδιατυπώθηκε πρόσφατα από
tovE ερασε την επιθυμία «ο ευρωπ
αυτος» Χαι να ειναι επισης ο πρόεδρος
Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσιων Εσόδων
ατον Γάλλο πρόεδρο, Εμανουέλ Μαχρόν
πο άμεσους φόρους αντιστοιχου σαν στο 54,71%
ικονομικά να γ
ντός των ετησιων στόχων που έ
9997% του αναθεωρημένου αυξημένου
χων εσόδων, ενω τα έσοδα από εμμεσους
του Eurogroup (στο οποίο μετέχουν οι υ
ονομι
ς Πολιτικής Χινούνται τα φοΑν
Ειδικότερα, από
ουλίου 2017, τα φορολογιχά έσοδα α
ισ. ευρώ, στο ιδιο
πως προκύπτει από την Εκθεση Διακ»-σχεδόν επίπεδο με την αντίστοιχη περίο
μανσης των Φορολογικών Εσόδων της Α. δο του 2016, όπου τα έσοδα ανέρχονταν
επτάμηνο Ιανουάριος-10
ρχονται σε 24.080
πτουν τα ακόλουθα για τον μήνα Ιούλιο:
Τα έσοδα από τους φόρους εισοδήμα
τος φυσικων χαι νομιχων προσωπων οια
μορφώθηκαν στα ίδια επίπεδα στα 2,03
δισ. ευρώ, έναντι 2,02 δισ. ευρώ τον Ιού
λιο του 2016
Από πέρυσι, παρατηρώ ΕΝΑΝ! 3
εξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
Συγχριτικά με το πρώτο επτάμηνο του
2016, τα έσοδα από άμεσους φόρους το
πρώτο επτάμηνο του 2017 μειώθηχαν χα
Ειδικότερα, προβλέπεται ότι, με βάση
την εξέλιξή τους στο επτάμηνο, τα 4000
ογικά έσ
του ετήσιου στόχου που είχε τεθεί αρχικά
ΥΠΟΙΚ: Συμφέρον
της χωρας η
ταχυτερη
να σημειωθεί ότι τα έσοδα από
τον φορο εισοδηματος φυσικων προσωπων
παρουσίασαν αύξηση χατά
έμμεσους φόρους αυξήθηκαν κατά 551,88
αμορφώθηχαν10 0ημοκρατικη και οικαιη Ευρωπη
γηση θα
ολοκλη!ωθεί έως τα XQ1στούγεννα ή το
α!γότερο στις α!χές του Ιανουαρίου δη
του υπουργείου Οικονομικών, καθώς, όπως ε
προτεινει ο ΠτΔ
!!ρόεδρος της Δημοκ!ατίας, Προκόπης Παυλόπουλος, δέχθηκε σήμερα
κατακτήσει το στόχο της ευρωπαϊκής ενο
ποίησης
ιδιαρχής. Και τόσο περισσότερο κρίσι
μος οσο σημερα η Ευρωπη εχει ν αντιμε
τωπίσει μορφώματα λαϊκισμού, που φθά
πισημαιν
ν π!ώην π!ωθυπονογό της Ισπανίας,
Φελίπε Γκονζάλες, συνοδευόμενο από το
σπονδιακή Ευρώπη, στηριγμένη στην Δη
μοχρατική Αρχή, στην Αντιπροσωπευτική
σύγΧΟιση με τη β' αξιολόγηση-τόσα
πολλά θέματα είτε πολιτικής διαφωνίας
ν μεχρι τα ορια του φασισμού χαι του
ισμού, τα οποία επιβουλεύονται το ε
ρωπαϊκό οιχοδόμημα. Οι λαοί της Ευρώτης έδωσαν την απάντησή τους σ' όλες τις
ΔήμαΟΧο Αθηναίων, Γιώργο Καμίνη
ιστο Κ
Ο πρώην πρωθυπουργός της Ισπανίας
βρίσκεται στην Αθήνα προσκεκλημένος
αυτό το θεμέλιο της Ευρωπαϊκής Ενωσης
όχι μόνο από θεσμική άποψη αλλά και από πλευράς Ευρωπαϊκού Πολιτισμ
Σύμφωνα με τον συγκεχυμένο παρά
του Δημάρχου Αθηναίων, με την
Βραβείο Δη
ο χρονοδιάγραμμα για την ΣΕΝΑ 2
για δεύτερη χρονιά
τους συνάντηση συνέπεσε χρονικά, με αυ
τό που συνέβη στο Ευρο
λιο, με την ομιλία του Ζαν-Κλοντ Γι
χερ για το Ευρωπαϊκό Οραμα για το 2025
και εξέφρασε τη χαρά τ
Γιούνκερ τόνισε το αυτονόητο: Οπ το μέλ
λον της Ευρώπης είναι η Δημοχρατική Ευ
ρώπη και πιο Ενωμένη Ευρώπη. Δηλαδή
η Ευρώπη της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης, η
Ευρώπη της Δημορατίας, η Ευρώπη των
Δικαιωμάτων
πίσχεψής του στη χώ
ρα μας είχε συνάντηση με τον χ. Παυλοπουλο, στο επίκεντρο της οποίας βρέθηκε
το μέλλον της Ευρώπης και η ενίσχυση
του Πετρεηα 1ου
των δημοκοατιχών θεσμών
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αναφέρθηκε στους διαρκείς αγώνες του Φελίπε
Γκονζάλες για τη Δημοχρατία και υπογράμμισε ότι σε χρίσιμους χαιρούς αγωνιι αγωνίζεται, ώστε η Ευρώπη να
Μία επανάσταση στις μεταφο!ές βρίσκεται σε εξέλιξη, η οποία θα μπορούσε να
αλλάξει εντελώς την αγορά πετρελαίου τις e
χει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου
UMFBlog), με τίτλο: «Τέλος της εποχής πετρελαίου: Οχι αν, αλλά πότε». 2-ALA
!χόμενες δεκαετίες, αναφέρει ά!θρο που
του Ανθρώπου

Τελευταία νέα από την εφημερίδα