Πρωτοσέλιδο Πρωινή Κοζάνης:Recognized text:
ΠΡΩΙΝΗ
Πέμπτη
Σεπτεμβρίου
Τιμή 9th. : 0.15
Καθημερινή εφημερίδα νομού Κοζάνης
Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίas
Ελε0s
με το λαϊκισμό
Σελίδα 9
Νέα "επιτυχία"
tns Περιφέρε!as μαs και
του κ. Καρυπίδη!
τελευταιοι στην Ελλάδα στο ΕΣΠΑ
Σελίδα 6
για εισόδημα
0,24 ευρω απο τοκουs
Ποιοι καλούνται
να πληρώσουν υψηλά
Ποσά σε σχέση
με τα εισοδήματά τουs
Συνεδρίαση
του Περιφερειακού Συμβουλίου
AUuKns Μακεδονία$
18 Σεπτεμβρίου
Σελίδα 7
Σελίδα 5
1101 ΕΙΣ
εκίνησαν οι αιτήσε!s
για το επίδομα ορεινών
και μειονεκτικών περιοχών
Η βάρκα
γέρνει
Μεταρρυθμιστές ή διαχειριστές της
Σελίδα 41
Το Καλοκαίρι του 2016 η κυβέρνηση σχεδίαζε
τρο, της ανταίθεσης ήταν ο
του Τύπου
μέου του rep10ρισμού των τηλεοπτικών αδειών
και ο ηοοορισμός Τυον οφελών της οκονομ'.
κής ανάκαμψης mu ng°βλεπόταν ακμαία το
Αμφότερα τα σχέδια συνετρβησαν. Το οκάν.
δολο της Αττικής μέσω της onolas η κυβέρνηση
προσπόθησε να δημιουργήσει συνθήκες διαλοκής στον Τύπο εηκρέμμεται ως δαμόκλειος
onion now της. Me λίγα λόγια ο.ωτή την ur .
0εση η κυβέρνηση "myc Ya μαλλί και βγήκε
κουρεμένη. καους στον Τύπο nou έχει κάη0a
εηρροή δημιούργησε Περισσότερους εχθρούς
παρά φίλους
Για την οικονομία εηβεβούθηκαν στο τέλος
2016 όλες οιο φυλ του μαςελα ου ο το
Β' Κατηγορία μπάσκετ
E. ΚΑΣΔΥ.M
Οι κληρωσε!s στ0us 2 on ous
Κλείνει Η «Εγνατία 066s»
Στο Ρεύμα Πρ0s Κοζάνη
rianoes Mépes loce1H Any peuon
καλό διεθνές κλίμα λόγω των ΠΟλιτυκών m00TL.
κής χαλάρωσης nou εφάρμο(avot μεγάλες Kev.
τρικές Tor ζες η ανάπυξη κινήθηκε répE TOU
των κατά too oo58 δημο on ήδια
ΟΠως ήταν Φ
Συνέχεια στη σελ(8011
Σελίδα 16
Σελίδα 11