Πρωτοσέλιδο Συνείδηση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
•ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ [óåë.2]
•ΚΑΙΡΟΣ ΓΙΑ 3 ΗΜΕΡΕΣ [óåë.2]

ÅÔÏÓ 15o • ÖÕËËÏ 3596O • ΠΕΜΠΤΗ 14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017 • ÇÌÅÑÇÓÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ • ÔÉÌÇ ÖÕËËÏÕ: 0,05 €

ΕΡΓΑ ΥΨΟΥΣ 7 ΕΚ. ΕΥΡΩ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΣΤΟ ΑΙΓΑΛΕΩ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΙΣΗΓΗΣΗ
ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

ΜΕΧΡΙ ΑΥΡΙΟ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΝ
ΝΑ ΚΑΤΑΘΕΤΟΥΝ ΤΙΣ
ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ∆ΗΜΟ
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΟΙ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ

«Κλείνουν»
οι εγγραφές για
την ∆οµή Παροχής
Βασικών Αγαθών
>> ΣΕΛ. 3-10

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ∆ΑΣ - ΟΤΑ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ

Αγωνίστηκαν και
δικαιώθηκαν

«Λίφτινγκ»

σε δρόµους και παιδικές χαρές
Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής σε
πρόσφατη συνεδρίαση του, έπειτα από εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη κ. Τζόκα,
ενέκρινε δύο ακόµη πολύ σηµαντικά έργα
για το Αιγάλεω και τη ∆υτική Αθήνα, συνολικού προ πολογισµού 7.000.000 ευρώ.
Πιο συγκεκριµένα το Περιφερειακό Συµβούλιο ενέκρινε τη σύναψη και τους όρους
προγραµµατικών συµβάσεων µεταξύ της
Περιφέρειας Αττικής και του ∆ήµου Αιγάλεω για την κατασκευή των έργου µε τίτλους:
Α. «Ανάπλαση περιφερειακών οδών άλσους
Αιγάλεω και εισόδων», συνολικού προ πολογισµού 6.000.000 ευρώ.
Β. «Παρεµβάσεις σε υφιστάµενες παιδικές
χαρές του ∆ήµου Αιγάλεω για την πιστοποίηση της καταλληλότητας τους», συνολικού

προ πολογισµού 1.000.000 ευρώ.
Οι παρεµβάσεις που προβλέπεται να γίνουν
αφορούν:
1. Αντικατάσταση όλων των παλαιών δαπέδων των παιδικών χαρών µε άλλα νέα χυτά
δάπεδα ασφαλείας που να πληρούν τις
απαιτήσεις του Ευρωπα κού Προτύπου ΕΝ
1176:2008.
2. Αντικατάσταση των οργάνων παιδικής
χαράς µε νέα που να πληρούν τις απαιτήσεις του Ευρωπα κού Προτύπου ΕΝ
1176:2008.
3. Εξοπλισµό – εγκατάσταση παιδικών χαρών µε καθιστικά, καλάθια αχρήστων, ενηµερωτικές πινακίδες κ.λ.π.
4. Επισκευή (αντικατάσταση, επέκταση)
ηλεκτρικών εγκαταστάσεων παιδικών χαρών.

15η Πανελλήνια
Λαµπαδηδροµία
Εθελοντών Αιµοδοτών

>> ΣΕΛ. 14

«Το δεύτερο
χειρότερο καλοκαίρι
της δεκαετίας από
άποψη πυρκαγιών»
Η παρέµβαση του Γ. Σγουρού
στο Περιφερειακό Συµβούλιο

Επίτιµος ∆ηµότης Ιλίου
ο Αρχιεπίσκοπος
Ιερώνυµος
Πανηγυρική εκδήλωση στην κατάµεστη
από κόσµο πλατεία του Αγίου Φανουρίου

>> ΣΕΛ. 15

>>ΣΕΛI∆Α 15

>>ΣΕΛ.14

Και από τον ∆ήµο
Μεταµόρφωσης θα
περάσει η 15η
Πανελλήνια
Λαµπαδηδροµία
Εθελοντών
Αιµοδοτών Ελλάδος
την Κυριακή 17
Σεπτεµβρίου 2017.

>>ΣΕΛ. 2



Τελευταία νέα από την εφημερίδα