Next

Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
&ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ - ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
www.dimoprasion.gr
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
ΤΕΤΑΡΤΗ 13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 26883 ΕΤΟΣ 88ον
Τηλ. 210-3215692-688 FAX 210-321587
0,60 ΕΥΡΩ
Ελληνική Πρωτιά στη
Οργανισμός
οημοσιονομικη Προσαρμονη
Ο Ελληνας τη βίωσε η ΕΕ το αναγνώρισε
Σύνοδος:
Αναγνώριση της
σημαντικης
οουηεια Που εχει
γινει απο την
Ελλάδα στον
Ελλάδα
την προσαρμογή της οικονομίας της μετά τη με.
η χρηματοπιστωτ
τομεα
Υνειας
δχθε α Lisbo Plus nonitor ve ya ταρτιτην τρά
πεζα Berenberg. Ο δείκτης προόδου προσαρμοατα
σω της οικονομικής και προσφυγιχης Χρίσης χαι
δημοσιονομικη προσαρμογη, την προσαρμογη
των εξαγωγών σε σχέση με τις εισαγωγές, την
ν προώθηση
(ΠΟΥ). Σημείωσε ότι «η
Ο δείκτης αυτός διαμορφώθηκε, σύμφωνα με
Ευρώπη
ριστα το 10) έναντι 7,7 μονάδων το 2015. Στη δεύτε
ρη θέση της κατάταξης είναι η Όλανδία με 6,9 μονάδες (από 7 Οτο 2015) και ακολουθούν η Λετονία,
η Ισπανία, η Ρουμανία και η Πορτογαλία, ενώ η Κύπρος βρίσκεται στην 9η θέση. Στις τελευταίες θέσεις
στην κατάταξη των 28 χώρων είναι κατά σειρά η
Oxeubu πουργός συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση του ΠΟΥΕυρώπης στη Βουδαπέστη ύστερα
Διευθυντή του Οργανισμού, σε αναγνώριση, σύμφων Ελλάδα στον τομέα της Υγειας,
από προσωπική π
μαντικής δουλειάς που
σητο 2015 με τη βαθμολογία της ναπαραμένειστα
θερή στις 5,6 μονάδες. Η ποιότητα της δημοσιονομικης προσαρμογής αξιολογείται με βάση τρία xem
στα δύο άλλα κριτήρια» σημειωνετη έκθεση
Σουηδία (28η), η Φιν
των μεταρρυθμίσεων που αφοούν στην
εινε η Ελλάδα και αναφορικά με
Γαλλία (25η). Η έκθεση σημειώνει, ότην προώθηση μεταρρυθμίσεων την περίοδο 2009
μως ότι η χαμηλή επίδοση σε ορισμένες χ ρες, όπως
τη Γερμανία, αντανακλά το γεγονός ότι δεν έχουν
ανάγκη προσαρμογής.
α και την πρωτοβάθμια φροντίυα Τη μείαση του δημόσιου τομέα την αύξηση της
φορολο
2015. Η έχθεση ση.
ει ότι η αντίθεση μετα
α ξηση
θμίσεων που έγιναν από χώρες της ΕΕ στις αρ
Η Ελλάδα παραμένει πρώτη στη
Nielsen:
Μειωμένος ο
μόδου και τον
σιονομική προσαρμογή για την περίοδο 2009-201
παραμένει και
νοντας αύξηση 0,4
λόγω της κατάρρευσης του ΑΕΠ (Ακαθάριστου ΕΥπρόσθετων μετορυθμίσεων τη διετία 2015
είναι ιδιαίτερα ισχυρή στην Πορτογαλία. «Η μείω
ση είναι επίσης αρκετά αισθητή για την Ελλάδα.
την Ιστ ανία και-σε μ χρότερο βαθμό-την Ιρλανδ(α», αναφέρει, προσθέτοντας: «Για τη με πολύ πε
ρισσότερα προβληματα ελληνική οι
κονομία κ
νάδων το 2
μειώσει τον δημόσιο τομέα της», αλλά «με τη βοήν από το 2015, Οσον αφοιδή εστίασε στην αύξηση των φόρων στην
και επει
κατανάλωση και το πετρέλαιο στο πλαίσιο της δημοσιονομικής προσαρμογής της, έχει καλή επίδοση
ράστην ποιοτητα της δημοσιονομικής προσαρμογής
εμπιστοσυνης στην
μεσα ζεκινα η ηειτουργια του
εργοστασίου της Ολυμπιάδας
Για τις Σκουριές όταν αποφανθεί η διαιτησία
τρίμηνο 2017
μονάδα
σ. Δευτέρας) ανακοίν(οσης του
υπουργείου σύμφωνα με την οποία «αεχρε ούσες
άδειες της Ολυμπιάδας, θα δίνονταν μέχρι τα μέσα
Η μη πραγματοποίηση των εν λόγω δοκιμών επί
βάλλοντος και Ενέ γειας θα προ χωρησει στην éx
ιτου07ίας του ε0γοστασίου ε.
2016, σύμφωνα με την έρευνα Consumer Confi
Συγκεκριμένα, διαμορφώθηκε στις 52 μονάδες
(τελευταία διαθέσιμη σχετική έρευνα της Nielsen
της Nielsen'
ριβάλλοντος και Ενέργειας προχώρησε το καλοκαίε ανάκληση της τεχνικ
εκδόθηκ
ε στις 22 Μαρτίου του
α της επένδυσης. Αντίθετα, οι άδ
γοστάσιο μεταλλονογίας στις Σκουοιές δεν θα εχ.
δοθούν εφοσον εκκρεμεί η διαιτησία μεταξύ των
άρτιο του 201 7 και, ύστε
Αναλυτικότερα για την Ελλάδα, το 85% των ε
ξάμηνη παράταση λήγει στις 22 Σεπτεμβρίου. Εν τω
προκρίθηκε ως βασική συνιστώσα του επενδυτικού
σχεδίου, η οποία επηρεάζει το συνολικό σχεδιασ
μεταΕύ έχει ολοκληρα)θεί η εγκατάσταση της ε
βρίσκεται σε 01- >HVA
ρωτωμένων πιστεύουν ότι η
Αυτό ανέφεραν στο
ΑΠΕ-ΜΠΕ πηγές του υΟι ίδιες πηγές χαρακτηρίζουν π
ι τη δυνατότητα
ε Δειτουρ ια οι στα μοι οιοοιων στο
δας και η πρωτη επεξεργασία του μεταλλεύματο
τον παραγόμενων απο λήτων τον περιβαλλοντικό
χαρακτηρισμό και τη διαχείρισή τους, τα τεχνικουκονομικά δεδομένα, ισοζύγια τροφοδοσίας και λοι
μφιλοχίας -Α/Κ
της Ιόνιας Οδού
τών εργαζομένων
ε μότητα για
απασχ
ργου. Μό
προταθείσα από την εταιρεία μέθοδος Εκμετάλλευ
τους όρους των τεχνικών μελετών και της ΑΕΠΟ
να διασφαλίσει το συμφωνηθέν παραγωγικό αποτέκαι παραμένει η μέθοδος της μεταλλουργικής επε
ξερΥασίας στις Σχουοιές. Συγκεκριμένα, η εφεομομεθ δ
Τα μεσάνυχτα της Τετάοτης 13 προς Πέμπτη 14Σεπτεμβ ίου ξεκινάει η λειτου ία των σταθμών
τμήματος Α/Κ Αμφιλοχίας . Α Κ Εγνατίας» της Ιόνιας Οδού, όπως ανακοίνωσε η Νέα Οδός
mg που προβλέπεται σ ην απόφαση με την οποία ε
γκρίθηκε η τεχνική μελέτη εκμετάλλευσης σε συν
δυασμό με υποχρέωση «να εκτελεστεί πρόγραμμα
δοκιμών σε κατάλληλη ημιβιομηχανική μονάδα, ε
εκμετάλλευσης των μετα
ων Κασσάνδρας, κρίθηκε ως ανεκτή, υπό την προυΝ.4219/2013) που διέπουν τη Σύμβαση 11 αράχώρησης του έ07ου «Ιόνια Οδός».
α στάθμιση των προστα

Τελευταία νέα από την εφημερίδα