Πρωτοσέλιδο Λακωνικός Τύπος:
WebsiteRecognized text:
Ο,τι Ψάχνεις είναι εδώ!
Όλες οι ΑΓΓΕΛΙΕΣ
στις σελίδες 12 & 13
Εξι συλλίψεις για κάνναβη | Στο ΔΣ του Εενοδοχειακού
στη Λακωνία
| Το «Dirt Games Challenge
2017» επανέρχεται στην
εκλέχτηκε ο Δ. Πολλάλης >σελ 8 | Πίστα των Καρυών!» σελ 15
Επιμελητηρίου Ελλάδος
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Τετάρτη 13 ΣεπτεμΒρίου 2017
Ετος 22ο
Αριθμός 5233 | Τμή φύλλου 0.50€ | Τηλ. 2731 081253 Fax:2731 081250-e-mail [email protected]
www.lakonikos.gr
Νοτιοδυτικά της Λακωνίας
οι έρευνες για υδρογονάνθρακες
χρηματοδότησης
του αΠΟΧετευτικού
Μολάων και Πακίων
Σημαντικά έσοδα και οφέλη αναμένονται για την Περιφέρεια Πελοποννήσου
Με απόφαση της ειδικής
γραμματέως Διαχείρισης Το
μεακών ΕΠ ΕΤΠΑ και ΤΑ του
ΥΠουργείου Οικονομίας και
Ανάπτυξης, εγκρίθηκε η ένταξη του έργου «ΑΠΟχέτευση
και Επεξεργασία Λυμάτων
δικαιούται νόμιμα το 5% αηό τα
έσοδα του Ελληνικού Δημο
σου, αλλά και τη συμμετοχή με
νίας με δεδομένη την εύρεση
και την αξιοποίηση του κοιτά
σματος φυσικού αερίου, ανοί| Μολάων (Β' Φάση, συνολικού pound λογισμού
Δημοσιεύτηκε στις 11 Αυγούοτου στ ΦΕΚ, η Προκήρυξη
του διεθνούς διαγωνισμού για
την παραχώρηση δικαιώματος
έρευνας και εκμετάλλευσης
υδρογονανθράκων στην οποία
συμπεριλαμβάνεται και το νέο
οικόπεδο της ελληνικής ΑΟΖ
nou εμπίπτει στα εδαφικά όρια
της Περιφέρειας Πελοον
3.657.138,74 ευρώ.
Πιο συ κεκριμένα το οικόπεδο εκπρόσωπό της στις διαδικα γονται νέες Προοητικές ΟΠως ενημερώνει ο Δήμος
οριοθετείται στο θαλάσσιο σίες διαπραγμάτευσης, now ανάπτυξης τα επόμενα ηενήντα | ΜονεμΒασίας, το έργο αφορά
χώρο νοτιοδυτικά τηςΛακανος από την συνα η του συμβο- χρόνια για την ηερφέρεια Πε στην ολοκλήρωση του δι
κτύου an0χέτευσης ακαθάρέχεια σελ.9 | των της ΔΚ Μολάων μήκους
., την κατασκευή
του δικτύου an0χέτευσης
ακαθάρτων ΤΚ Πακίων,
μέχρι τη σύνδεσή του τον
υφιστάμενο αγωγό προσαρμογής προς την εγκατάσταση
και Επεξεργασία Λυμάτων
Μολάων, συνολικού μήκους
λαίου παραχώρησης.
και αυτό Πρακτικά σημαίνει ότι
η Περιφέρεια Πελοποννήσου
Σύμφωνα με την ΠΕ Λακωσυν
5815,0, μ
η..ΟΚ
Στα «σκαριά» εμπορική
NH ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
συνεργασία Λακωνίας
υφιστάμενο δεογό υμετον
και Φλώρινας
Συνάντηση επιχειρήσεων των δύο νομών
οργανώνει το Επιμελητήριο
αδερφών Γκριμ
avotA ρ
14.648,00 μ. και την ολοκλήρωση τμημάτων της Μονάδας
Εγκατάστασης και Επεξεργασίας Λυμάτων Μολάων
Το έργο μελέτησε και undβαλε για έγκριση ο Δήμος
Μονεμβασίας και με την ολοκλήρωση της κατασκευής του
θα αντιμετωπιστούν υπαρκτά
Προβλήματα ρύπανσης του
υπόγειου υδατικού περιβάλ|λοντος nou υφίσταται τις ουνέπειες από την έλλειψη
ΤΟ Επιμελητήριο Λακωνίας, σε
συνεργασία με το Επιμελητήριο
Φλώρινας και στο Πλαίσιο του
συμφώνου συνεργασίας nou
υπογραφτηκε μεταξύ των δύο
επιμελητηρίων το 2016, διοργαΒρίου.
Επιχειρηματίες-μέλη του Επιμελητηρίου Φλώρινας θα επισκεφτούν τη Λακωνίας, με
σκοπό να γνωρίσουν τα Προϊόντα και τις επιχειρήσεις του
ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ "SPARTA ARENA"
ΚΥΡΙΑΚΗ 17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΊΟΥ Πρες: 12.00 & 17.30
Τηλ 6944 283935
νώνουν ε χειρηματικο
νομού αλλά και ana ουσια
Ποδουλωση
λαριν
σουν τα δικά τους νέο τε,
Προπώλησης Β
σακωνία στις
γράφει οΓιώργος Ανωγειάτης
λι πλεί"ΠΛΑΖ
"6"SPARTA ARENA"
συνέχεια σελ 9
>σελ.3

Τελευταία νέα από την εφημερίδα