Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 8.00 π.μ.

25oC, 12.00

27oC, 8.00 μ.μ.

23oC - Υγρασία 64%-86% - Άνεμοι: ΝΔ 3-Ν 2 μπ. Ανατολή ηλίου: 7:04 - Δύση ηλίου: 19:37

€0.60

Åöüóïí ï ôïõñéóìüò åßíáé ç áôìïìç÷áíÞ ôçò ïéêïíïìßáò...

È

εωρείται κορυφαία οικονομική δραστηριότητα, για την Ελλάδα, τα Επτάνησα και την Κέρκυρα. Ποτίζεται και λιπαίνεται από την
εφαρμογή των νέων τεχνολογιών στις μεταφορές και τις υπηρεσίες. Αναφέρεται ως ένα εκ των τεκμηρίων για την πρώτη φορά της
παγκοσμιοποιημένης ανθρωπότητας. Άρα έχουμε κάθε λόγο να βάζουμε τον τουρισμό στο επίκεντρο της προσοχής μας. Γι’ αυτό
άλλωστε η πρωτοβουλία προς όλους τους εμπλεκόμενους, δημόσιους και ιδιωτικούς, να στήσουμε από κοινού ένα πεδίο διαλόγου, μελέτης και έρευνας. Μια εκκλησία του Δήμου, όπου θα εμφανίζονται οι αντιθέσεις, αναπαράγοντας δυναμικότερο το γίγνεσθαι. Είναι το 1ο
Διεθνές Συνέδριο για τον Κερκυραϊκό Τουρισμό. Οι διοργανωτές φιλοδοξούν να είναι αντάξιο των προβληματισμών αλλά και του τζίρου.
Οι καλοπροαίρετοι ζητούν την καθιέρωσή του άπαξ ετησίως ώστε ο διάλογος και η επικοινωνία να πάρουν δυναμικά χαρακτηριστικά. 3 >>

Mein Schiff II - ÅðéâÜôåò: 2.114,
¢öéîç: 08:00, Áíá÷þñçóç: 19:00

Τετάρτη 13 Σεπτεμβρίου 2017
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 4488

ΤΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕ Ο ΠΟΛΑΚΗΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΗ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΤΗΣ ΝΔ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

¼ëá ðÜíå êáëýôåñá...
z

Γκίκας: Τσιμουδιά Συνάντηση με τον Α. Τσίπρα ζητούν οι ξενοδοχοϋπάλληλοι
για τις αντιδράσεις
των γιατρών!

ΑΘΗΝΑ. Την απάντηση του
αν. υπουργού Υγείας Μ. Πολάκη στους βουλευτές της Ν.Δ.,
Οικονόμου και Φωτήλα, σχετικά με την λειτουργία του νοσοκομείου, διένειμε χθες ο πολιτευτής του κόμματος Σ. Γκίκας.
Σελίδα 3>>

Äõï Êåñêõñáßïé
óôç Äéïßêçóç ôïõ
Îåíïäï÷åéáêïý
Åðéìåëçôçñßïõ 4 >>

Για το λόγο αυτό και με την ευκαιρία της παρουσίας σας στην Κέρκυρα την Πέμπτη 14 Σεπτεμβρίου, ζητάμε από εσάς συνάντηση
ώστε να σας εκθέσουμε τις συνθήκες κάτω απ τις οποίες εργάζονται οι Κερκυραίοι ξενοδοχοϋπάλληλοι, ποιες συνέπειες έχουν οι
συνθήκες δουλειάς στην ζωή αυτών που με την εργασία τους παράγουν το οικονομικό αποτέλεσμα στα ξενοδοχεία και ποια η ανεπανόρθωτη ζημιά στην τουριστική οικονομία απ τις άθλιες συνθήκες εργασίας των ξενοδοχοϋπαλλήλων. ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
5 >>
ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ

Ôç ÄåõôÝñá 18/9
Óõíïäåßá
åíåñãåéáêþí ôá áóöáëéóôéêÜ
êïëïóóþí
ãéá ôïí Åñçìßôç
Ýñ÷åôáé
ï Ôæåíôéëüíé
ΚΕΡΚΥΡΑ. Οι αγωγοί φυσικού
αερίου, αλλά και οι έρευνες υδρογονανθράκων θα βρεθούν
στο επίκεντρο των συζητήσεων
των δύο πρωθυπουργών ενώ θα
παραβρεθούν και εκ5 >>
πρόσωποι ...

9 >>

Αυλαία απόψε
για την όπερα
με του Κουρέα
της Σεβίλλης

ÐñåìéÝñá
ìå áãþíåò
êõðÝëëïõ
ÅÐÓÊ
11 >>

ΚΕΡΚΥΡΑ. Συνήθως ο θεσμός
του κυπέλλου της ΕΠΣΚ ξεκινάει το δεύτερο Σαββατοκύριακο του Σεπτεμβρίου και φέτος
ξεφύγαμε λιγάκι...
14 >>



Τελευταία νέα από την εφημερίδα