Πρωτοσέλιδο Αυγή: Επενδύσεις, Ναι. Εκβιασμοί, Όχι
Newspaper website WebsiteRecognized text:
rg.m. Η ΑΥΓΗ
Επενδύσεις Ναι Α
Εκβιασμοί, Όχι
105.5 FM
ΠΡΩΙΝΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ
www.avgl.gr
TPITH 12 EEITTEMBPIOY 2017
ΕΤΟΣ ΙΔpΥΣΙΙΣ 1952 " Β' ΠΕΡΙΟΔΟΣ . ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 12979
ΤΙΜΗ: 1,5 C
ΜΕ «ΠΑΓΩΜΑ» ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΠΕΙΛΕΙ rIA ΤΡΙΤΗ ΦΟΡΑ
ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΙΕΤΙΑ Η ELDORADO GOLD
Με 40 νέα σχολεία
ξεκίνησε
η σχολικη χρονια
na δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το
σχολεία άνοιξαν με τους απαιδευτι.
κούς στις θέσεις τους, τα β4Mfa στα
θρανία. αλλά και με 40 νέες σχολ κές
μονάδες010ηοίες θα καλύψουν tica.
Τίσσερις ημέρες πριν andmv xxivnantnς προοφυγής στη
Ευθυγράμμιση
Ν.Δ. και
παντων των
κεντροαριστερών
με τις αποικιακου
vnlapaom n Eidorado Gold anekrí ue avaotolnp
ούν χρόνια αιτήματα turv ton κών
τερες ελλείψεις από κάθε άλλη χρονιά
0c άλλο έτος αύΕηση του αρι0μού τον
tivacnou χρειάζεται για να προχωρήσει anpo Koma
tnGTEA 10-11
Zogtan teho oprinEldoradoGoldpalovnovl
νώμενη πλήρως με τη Ν.Δ. να θέσε, και timpa
ΕΣΡ: Σταμέσα
Οκτωβρίου
για τις άδειες
τα σα
αξιώσεις
λίαΟΕ δη αικά ο unooprod; Ενέργείας και Περιβαλλονιος
Ναυάγιο
δεξαμενόπλοιου
«μαύρισε»
ΔΙΑΠΡΑ r ΜΑΤΕΥΣΗ
Επεκταση
εξωδικαστικού
μηχανισμου για
300.000 ελεύθερους
επαγγελματίες
2.570 τόνου$ καύομα.
Ayavas 6pópou ano to
μηχανισμού για300.000 eleiepotr
en aYYequat iec και τα επόμενα βήμα.
τα στην κατο0won tric σταδιακής
άρσης τον capital controls βρίσκο
νται ψηλά στην ατοντα τον ovint.
Σαλαμίνα
και sagupoe us acts
ΚΑΤΑΛΩΝΙΑ
«Αντίο, Ισπανία»
ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ
Αλλαγές στην Παιδεία
μέσω-, επαρχίας!
ΣΤΟΝ ΟΡΧΟΜΕΝΟ
Ασύλητος
μυκηναϊκός τάφος
» Στη μνημειώδη κατασκευή το
ΜΙΧΑΛΗ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ,
14ου nx. αιώνα ηταν θαμμένος ά
» Η πρόσφατη ανακοίνω°n tuv
την εθνική copth της KataΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 1
TEA. 16-17

Τελευταία νέα από την εφημερίδα