Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
&ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ - ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
www.dimoprasion.gr
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
ΣΑΒΒΑΤΟ 9 -ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 26881 ΕΤΟΣ 88ον
92-688 FAX 210-321587
0,60 ΕΥΡΩ
εφαρμογη του
Εξοδο από την κρίση προέβλεψε
μεταρρυ μισεων n
Ελλάδα
χρηματοοοτειται
απο τις αΥορες»
μένων των θυρών» συ
Ίδρυμ
ολόγου
χος η συνάντηση κορυφαίων Γάλλων
προσωπων της επιχει
ενδυτές αναγνω- σηματι
κης και επενου
ις δύο πλευρές, σε φ0Q0υμ που διο
Ρέγκλινγκ
του 1100έδρου της Γαλλικής ΔημοΧΟα
τίας, Εμ. Μακρόν, στην Αθήνα
Ενώπιον ακριβώς αυτού τ
ράλληλα, εξέφρασε την πεποίθησή του ό
XoQα θα μπορεί να χρηματοδοτείται
1 στεχοντας στο π ευρο
πρωθυπο
Απαντώντας στην ερώτηση πότε θα ε
ναι η Ελλάδα σε θέση να επιστρέψει στην
αγορά χε φαλαίων, ο Ρέγκλινγχ δήλωσε:
στωντας σαφη την συνεχη στηριξη πο
νικης χρισης, α λα χαι το γνη
η εχοωσει επιτυχως
θμιστικές προσπάΕλλάδα έχε,περάσει μία περίοδο, δύ
σχΟΛη, στη διαρχεια μιας χρισης ελλη
υρωπαϊκής. Η
πιση μαίνοντας ότι θα υπάρξει έμφαση ό
εις που του δίδον
Συντομα
Ίδρυση
στο πλευρο της» απο κοινού με την
πλαίσιο του Ελληνογαλλικού Επ
τικού Φόρουμ, θα συμβάλουν στη
βιομηχανίες, όπως των τροφίμων αλλά κ
σε νέες, με έμφαση στην νΨηλή τεχνολογί
αχαι την πλ
της Ελληνικης
Αναπτυξιακης
Τραπεζας
Γάλλος Πρόεδρος και συνέχισε: «Η Ελλά
δα βρίσχ εται στο δρόμο εξόδου από την
Τρίση χαι επιστροφης στην χαν ονυχότη
τα ηματισμο της ελληνική ux νομίας
σας τον διαθέσιμων χρηματο και υιοχ
Αλέξης Τσίπρας: «Η Ελλάδα γυρίζ
ίων. Στο πλαίσιο αυτό ο κ. Τσίπρας
μα αυτό, είμαστε υποχρε
δύσεων για την υλοποίηση αυτού του στό
χου. Και αυτό πρέπει να γίνει μέσω
λέ Απόσίπρας ειχα,απερθύνετόνοός,Aπε αργ α την ο θεακήεπεταρέσχε τα
ευπροσώπους της
εια αΠο την αντίστοιχη
ωπ αιχ ων επε νου σε ων
τάτην ε
Η γαλλική κυβέρνηση και οι
τίεςθα συνεχίσουν να στη
τα που συναντατ
ζουν την Ελλάδα
, σημείωσε ο x. Μαχρο
για την ίδοση της Ελ
1ιρο υμες Υια επενουσεις στην ΕΛΛαοα
οι Υαλλικές επιχειρήσεις
όμενων εβδομάδων, δήλωσε ο υ
ο ενδιαφέρον τους για επεν
σεις στους τομεις της ενεQγειας και
Τράπεζα για την παρο
σε αμφοτερους τους τομείς
Συγκεχριμένο, όπως δήλωσε στο ΑΠΕΜΠΕ ο x. Patrick Pouvanne, CEO της Τοθυμεί να κάνω εξορύξεις, θα κάνω εξορύ
ξεις στην Κύπρο. Εάν η Ελλάδα θέλει να
κάνω εξορύξεις, θα χάνω εξορύξεις στη
Ελλάδα. Είμαστε μια δημόσι
Κέντρ
εισηγμ
χειρηματικών ομίλων, Total και Suez, με
δηλώσεις τους στο ΑΠΕ-ΜΠΕ.
ιχη εται
Γαλλίας. Εμανουέλ Μαχρόν, στηνΑθήνα,
υργό χαι τον διευθύνοντα
αλλικής Αναπτυξιαχ
ζεται στην διανομή των πετρελαϊκων μας
προϊόντων και ειδικά στην να τιλιακή
βιομηχανία, χαθώς έχουμε ευρύ πελατο
μια διπλωματιχη εταιρια. Δεν χρειάζεται
να επιλύσ
ταν χαλά να δι
Όπως επεσήμαναν στο περιθοοιο του
ελληνογαλλικού επιχειρηματι χού φόρουμ
που διοργανώθηκε με την παρουσία του
προέδρου της Γαλλικής Δημοχρατίας. Εμ.
Μακρόν χαι του πρωθυπ
άτι. Πιστεύουμε ότι θα
ρογονανθράκων της Ελλάδας
πό προϋποθέσεις θα μπορο
για την ίδρυση της Ελληνιχής Αναπτυξι
τάνκερ μεταφοράς πετρελαίου, ενώ είμααποτε
«Εχουμε έναν ακό
οίησης στην Ελλάδα
στην Αίγυπτο
Τις ανα
Σχεδόν 1% ο πληθωρισμός τον
Αν ουστο
ι θέλουμε
ρευνες στην Ελλάδα χαι για το λόγο αυτό
νάπτυξης δραστηριοτήτων στην Ελλάδα
ξασφα
σομαι εδώ σήμερα
ότι η Ελλάδα θα καταστεί ένα είδος ενεργειαχού κόμβου. Με φυσικό αέριο να με
Με άνοδο 0,9% έκλεισε τον Αύγουστο εφέτος ο πληθωQ1σμός, έναντι μείωσης 0,9%
που σημειώθηκε
πληθωρισμός παρουσίασε μείωση 0,4% έναντι μείωσης 0,3% που σημειώ
θηκε κατά την αντίστοιχη σύγκ!ιση του προηγούμενου έτους.
Αναφερόμενος σε ζητήματα ερευνών, ο
εφαλής της TOTAL δήλωσε ότι «η φιοφια μας είναι ξεκάθαρη. Δραστήριοποιούμεθα σε Χάθε χώρα σύμφωνα με τη
Αύγουστο πέρυσι. Σε μηνιαία βάση (Αύγουστος προς Ιούλιο), ο
από την Ρωσία, από την Τουρσια της χώρας. Εάν η Κύπ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα