Previous

Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
&ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ . ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
ΠΕΜΠΤΗ 7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 26880 ΕΤΟΣ 88ον
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
ηλ. 210-3215692-688 FAX 210-321587
www.dimoprasion.gr
ip 0,60 ΕΥΡΩ
Τα «κόκκινα δάνεια» δεν
αποτελούν μενάλο Πρόβλημα για
τις τραπεζες
ΕΣΕΕ: Τέσσερις
καταρτισης Υια
ανεργους νεους
στο nlaviKO
Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορί
ου & Επιχε1Qηματικότητας (ΕΣΕΕ), στο
ήταν η μείωση των Μη Εξυπη
ρετούμενων Ανοιγμάτων των
τραπεζων στο πρωτο
του έτους. Σύμφωνα με τα
στοιχεια που ανακοινωσε η
σης, πρακτικής άσκησης, συμβουλευτικης και πιστοποιησης για ανεργους νεους 18-24 ετών στον τομέα του λιανιχου
εμπορίου» (κωδικός ΟΠΣ: 5007886), που
εντάσσεται στο ΕΠ «Ανάπτυξη ΑνΒρώπι.
νου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου
Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014-2020, υλοποιεί
δράσεις συμβουλευτικής καθοδήγησης,
καταρτισης, πQακτικης και πιστοποιη
σης των επαγγελματικών προσόντων για
4.000 άνε07ους νέους, ηλικίας 18-24 ετών, σε αντικείμενα του Λιανικού Εμπος Ελλάδος τον Ιού
νιο του 2017, τα Μη Ε υπηρεται
ξυπηρετούμενα Ανοίγματα αφο
Δικαίωμα συμμετοχής στη Δράση έ
χουν άνεργοι νέοι/νέες, που πληρούν τις
εια με καθυστέρηση άνω των +
90 ημερών), καθώς και εχείνα
που κρίνονται αβέβαιης ε ίσπρα
ξης. Με στοιχεία του Ιουνίου 2017, του
νος τον Μη ΕΕυπηρετούμενων Ανοιγυάτων (ΜΕΑ) μειώθηκε κατά 2% και 3,2%
συγκριτικά με τοτέλος του Μαρτίου 2017
* Κατά την ένταξή τους στο πρόγραμ
το Μάρτιο του 2016, όπου τα ΜΕΑ έφθα
σαν στο υψηλότερο επίπεδο, παρατηρεί
ται μείωση Χατά 5,2% ή 5,7 δισ ευρο. Στα
ποσά αυτά περιλαμβάνονται χαι τα λεγοΟσον αφορά στα Μη Εξυπηρετούμεναμα οι ωφελούμενοι θα πρέπει να
Δάνεια οι τράπεζες έχασαν για δεύτερη
συνεχή περιοδο το στόχο που ειχε τεθεί
Συγκριμένα, στο τέλος Ιουνίου τα ΜΕΔ
μειωθηκαν στα 72,8 δισ. ευρώ, έναντι 72,4
συμπληρώσει το 18ο έτος χαι δεν θα πρέ
πει να έχουν
250 étoS της ηλικίας τους
μενα εχτός ισολογισμού στοιχεία τα οποία
όμως δεν λαμβάνονται υπόψιν στους στόχους που έχουν τεθεί στο ελληνικό
γραμμα προσαρμογής από τους δανειστές
ίου 2016 αντίστοιχα, αγ
Γαλλικό
Πρακτορείο: Ο
πρόεδρος Μακρόν
στην Ελλάδα θα
σηματοδοτήσει την
έξοδο από την
κριση
των συνολιχών ανοιγμάτων. Σε σχέση με
που είχε τεθεί. Ετσι, ο δείΔρομολογείται η εμπορική σιδηροδρομική
ύνδεση Ελλάδας-Βουλναρίας
Αμεση σύνδεση του σιδηροδρόμου με λιμάνια της Β. Ελλάδας και της Βουλναρίας
Βουλγαρία είναι Raiριας σημασίας τόνισε
Ουσιαστική%αι η συνεργασία μας στο
ζητήματα ασφαλείας, υπογράμμισε οπου
θυπουργός με αιχμή την προσφυγική κρίση
και τόνισε πως οι δυο χώρες κατάφεραν
να ανοίξουν το διάλογο για την αντιμετώπιση του προβληματος «Δεν θα ήταν υ
περβολή να πω πως μετά τη Σύνοδο (σ.σ
την τριμερή των δύο χωρών με την Σερ
α τον περασμενο Ιούλιο, αποχτάται και
πρεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ
Μακράν, π!αγματοποιεί την Πέμπτη και
Παρασκευή επίσημη επίσκεψη στη Ελλά
νέργειας «ανοίγουμε
νέους ορίζοντες για τον
ενεργειακό χάρτη της
Ευρώπης, όπως φαίνεται χαι από τις επαφες
δα, με κεντρική ιδέα την αισιοδοξία και
την επανάκτηση της εμπιστοσύνης προς
την xQ1ση χρεους. Η επισκεψη αυτή πο
λι,αναμενόμενη σε μία Ελ
γειας των δυο χιοών,
καθώς προχωράμε πολ
γύρω από τον άξονα Ελλά,
γρήγουπογράμμισεονα | Σ
την ισπανικη Repsol η ερευνα και
εκμετάλλευση υδρογονανθράκων στο
χερσαίο οικόπεδο των Ιωαννίνων
πλέον ο Αλέξης Τσίναι μια ιστ0Q1κης σημασιας συμ
μαστε από κοινού, αναδει
ευκαιριες και προοπτική για τις εμπορι
είπε ο ποωθνΕλλάδας και Βουλγα!ίας
που07ός, Αλέξης Τσίπ!ας, μετά την υπον οικονομική άνθηση
γκριθηκε από το Υπονο ει
Περιβάλλο roS
iEvée?εας η συμμετοχή της Ιστοτων δύο χωρων», συμπλήρωσε ο πρωθυ
ν χής Repsol Exploracion loannina SA για την έρευνα και εχμετάλλευση
υδρογονανθράκων στη χεΟυία πέριοχή των Ιωαννίνων
ξυ των υπου07είων Μεταφορών των
χωράν. Η συνε!γασία της Ελλάδας με τη

Τελευταία νέα από την εφημερίδα