Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Υπ. Οικονομίας. Η ΝΔ έχει άγνοια για τα θέματα ΕΣ
S>> T
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Οικονομικών και Επιχειρηματικών Ειδήσεων . Προμηθειών και Δημοπρασιών
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:[email protected]
ή Email: [email protected]
ΑΘΗΝΑ. Email: [email protected]
ή Email: [email protected]
ΕΤΟΣ 210-ΤΦ.:1.00E A.Φ. 5054 Παρασκευή 08.09.2017
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ . Εγνατία 64 : Τηλ. 2310-240652 Fax: 2310 242778
ΑΘΗΝΑ-Πλ.Ομονοίας (Γλάδστωνος 5) : Τηλ :210-3304587 FAX :210-3304605
αραιτήθηΥπ. Οικονομίας:
>>> Τελ.
καν ο προεοοο και τρια
μέλη του ΔΣ
Δεν μου «τράβηξαν τα αυτιά»
στις Βρυξέλλες
την Ντόρα Μπακογιάννη
της Mermeren
Βελτιωμένη εικόνα
στην ελληνική αγορά εργασίας
H MermerenKombinat AD
Prilep ανακοινωνει οτι
τις πο°αιτησεις των παραχατω μελών του Διοι%ητικού
Θεόδωρος Μάλ4ας, μέχρι
α Πρόεδρος
Graham Thomas, μέχρι
τώρα μη εχτελεστικό με
- Ventseslav Petrov Avramov,
μέχρι τώρα μη εκτελεστικό
έλος.
Γεώργιος Κολ.
αστάσης,
εκτελεστι μελιο
Αναβάθμισ α ΗΕλλάδα είναι η χειρότερη όράγία
Eurobank και ΕΤΕ η
Η Ελλάδα βρίσκεται στην τελευταία θέση της λίστας με τους
αγαπημένους και λιγότε
αγαπημένους προορισμούς
όσων έχουν ξενιτευτεί, σύμφωνα με την έρευνα Expat Insider
της InterNations.
Η έρευνα βασίστηκε στις απαντήσεις 12.519 εκπατρισμένων
που εκπροσωπούν 166 εθνικότητες χαι ζουν σε 188 χώρες,
Έχει σαν στόχο να καταγράψει
τις εκτιμήσεις εκατομμυρίων
στελεχών, φοιτητών, εργαζομένων και συνταξιούχων που ζουν
27% υποστηρίζει πως ίσα που τα
βγάζει πέρα» αναφέρεται στην
ρο έκθεση
Σε αναβάθμιση της αξιολό- |
ησης των τίτλον με ε
οημοσίου της Eurobank και
της Εθνιχής Τράπεζας ΕΤΕ |
0,00%, σε Β- από CC
προχώρησε ο οίκος Fitch
Επίσης, ο οίκος αναβάθμισε μαχουά από την χώρα στην
το βραχυπρόθεσμο rating | οποία μεγάλωσαν
στους τίτλους με εγγύηση
Ένας Βρετανός δήλωσε πως
«έχει αισθήματα ανασφάλειας
λόγω της οικονομιχής >ρίσης»
Η Ελλάδα έλαβε την τελευταία
θέση και στον δείκτη οικογενειαχής Ζωής, καθώς υποχώρησε
στις υποκατηγορίες του κόστους
εκπαίδευσης και περίθαλψης
των παιδιών και της οικογενειακής ευημερίας"Η Ελλάδα
βρίσκεται στην τελευταία θέση
της λίστας με τους αγαπημένους
και λιγότερο αγαπημένους προορισμούς όσων
Το 62% των 168 κορυφαίων εταιρειών στην Ελλάδα
προχωρησε σε αύξηση μισθού κατα 1,7% ενα) το 35%
ΟΤΙΜονει οτι θα ποοχωρησει σε αυ 5r1ση του ανυροπινου
δυναμικού μέσα στο 2017
1110 συνχεχριμένα, το 35%
τον εταιρειών δηλώνει ότι
ενιτευπάτο τεί, σύμφωνα με την έρευνα διώκει η πλειοψηφία των
Ελλάδα βρίσκεται στον
της λίστας για το 2017, στην
bank σε Β
r της InterNat
άλων εταιρειών που θα
σε αύξηση
από C. Οι κινήσεις αυτές θέση, ενώ έχει χαταλάfel τις Η έρευνα βασίστηκε στις απαν- μεγ
λαμβάνουν χώρα μετά την
τρεις τελευταίες θέσεις τις τέσ- τήσεις 12.519 εκπατρισμένων συμμετειχαν στην ετησια του ανθρωπινου δυναμικου
σερις τελευταίες χρονιέ
που εκπροσωτούν 166 εθνικότβάθμιση της πιστοληπτικής αξιολόγησης της Ελλά
«Τα οικονομικά και οι οικογενειακή ζωή προκαλούν πονοε.
φάλους στους εκπατρισμένους
στην Ελλάδα: οι μισοί από τους
ητες και ζουν σε 188
Έχει σαν στόχο να καταγράψει
τις εκτιμήσεις εκατομμυρίων
στελεχών, φοιτητών, εργαζομέέρευνα της Mercer για τις μέσα στο 2017, το 55% ότι
αμοιβές και τις παροχές α παραμείνει στα ίδια
χωρες.
ν ελληνική αγορά το
επίπεδα και ένα 10% ότι θα
παχωρησει σε μειωσεις.
δας από τον αμερικανικό |
18 Αυγούστου
αναβάθμιση αντανακλά την ερωτηθέντες λένε ότι το οικογε- νων και συνταξιούχων που ζουν
προσδοκία της Fitch ότι η |νειακό εισόδημα δεν είναι μακριά από την χώρα στην
Ελλάδα θα τιμήσει τις εγγυήσεις που Εχει δώσει στους
κατόχους των τίτλων
αρκετό για να χαλύψει τα έξοδα
της καθημερινότητας, ενώ το
οποία μεγάλοσαν