Next

Πρωτοσέλιδο Δημοπρασιακή Αθηνών:Recognized text:
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚΗ
ΑΟΗΝΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Email:[email protected]
ΑΘΗΝΑ:
Πέμπτη 07.09.201
ΑΘΗΝΑ - Γλάδστωνος 5-(Πλατεία Ομονοίας): Τηλ.:210-3304596 FAX:210-3304613 -T.φ. 1.00 E- Ετος: 210-Αρ Φύλλου: 5863
Στην περίοδο της μα ΟΟχονιας ρίσης της ελληνϊκής οϊκονομίας
Επενδύσεις 1,7 δισ. ως το 2019 από τις μεταλλευτικές επιχειρησεις
Νομίζω ότι θα ξεπέραστούν τα εμπόδια, υπάΟΧει πλαίσιο συμφωνίας δημοσίου
Αισιόδοξος ότι η μεγάλη επένδυση στο Ελληνικό | Ένταξη στο
δεν θα αντιμετωπίσει προβλήματα, και το επεν- | Επιχείρησιακό
δυτικό σχέδιο θα αρχίσει να εφαρμόζεται από το Πρόγραμμα
2018, εμφανίστηκε ο υπουργός Περιβάλλοντος χαι
Ενέργειας Γιώογος Σταθάκης
«Στερέ
Ελλάδα»
Αναφερόμενος στη συνεδρίαση του ΚΑΣ, που εντός της
ημέρας θα κληθεί να γνωμοδοτήσει επί του Σχεδίου Ολοκληρομένης Ανάπλασης του χώρου, που έχει υποβάλει ο
επενδυτης, αλλα και επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλάοχη ΣτεQεάς Ελλάδας Κώστα
Μπακογιάννη η ένταξη στο
Επιχει!ησιακό Π0yQαμμα
«Στερεά Ελλάδα» 2014-2020.
της π?αξης για την υποστηQ1ξη
Βρούτσης: Στο Q001
129.000 επιχονοικές συντά
εις παρά τις πέριχοπες
ΛΟντιχων Επιπτώσεων του εργου ο υπουογος επιχειρησε να
μαθητών με αναπηρία και
υποβαθμίσει το πρόβλημα, λέγοντας ότι «νομίω ότι θα ξεπεραστουν τα
επενουτον, ο χαΟΙΧτηρισμος ενος κομματιου ως αοχαιο/ο)γικού χώρου είναι συνήθης πρακτιχή». «Εγώ μένω Χανιά,
είναι όλη η περιοχή αρχαιολογική» πρόσθεσε
ειδικο)ν
εκπαιδε
ων αναγ
δια, υπά
πλαίσιο συ!iqovi
ωνίας δημοσίου
αίδευσης
συνολικής δαπάνης 393.320
ευοώ, σύμφωνα με σχετική ανατε, εκτός από την εκπαιδευτική υποστήQ1 η, και την
τηση τ(ον
με χινητική α υναμία, με
Ειδικό Βοηθητικί llo(σωπικό,
με στόχο την αντιμετώπιση του
χοινωνικου αποκλεισμου χαι
την υλοποίηση του Άξονα 1100τεριοτητας που αφορα στην
«IlQ000θηση της κοινωνικής
ένταξης και καταπολέμηση της
φτιχειας-ΕΚΤ» που χρηματοδοτείται από το Euge)παϊκό
Κοινοτικί Ταμείο.
Μετά την υπογραφή της ένταξης, ο 11 Q14Eqe1(10%ης Στερεάς
Ελλάδας, Κώστα ΜπαχογιάνΚιλκίς θα επισκεφθεί
Ο τομεάρχης Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοι
νωνικής Αλληλεγγύης της Ν€ας Δημοκοατιας, βουλευτής
Κυκλάδων, κ. Γιάννης Βρούτσης, για το νέο ασφαλιστικό
νομοσχέδιο, εκανε την ακόλουθη δήλωση
«Δεκαεννέα μήνες από την ψήφιση του ασφαλιστικού
μόρφωματος "Κατρούγκαλου", η κυβέρνηση, με συνεχή
νομοσχέδια, δ100θώνει με ..μπαλύματα, τις αθεοχτευτες
πληγές που άνοιξε στο σώμα της ελληνικής κοινωνίας και
Ο Αλ Χαρίτσης θα έχει διαδοχικές συναντήσεις στις
εγκαταστάσεις εταρειών με
τους εργαζόμενους και τους
επικεφαλής των επιχειρήτη
Η ΒΙ. ΠΕ. Κιλκίς είναι αυτοδιοικούμενη οργανωμένη
βιομηχανική περιοχή
Ο κ. Χαρίτσης θα έχει δια
δοχικές συναντήσεις στις
εγκαταστάσεις των εταιρ
ειών ALUMIL, KLEEMAN
ίκηση της ΒΙ.ΠΕ. Ο αν
όμη μία πράξη που εντάσ
ται στον συνολικό σχεδιασμό
της 11Q14EDE 1ας για την καταπολεμηση τον κοινωνικο)ν ανιπου κατατέθηκε TQoo4ατα στη Βουλή
Οικο- ΕΛΛΑΣ, ΓΙΟΥΡΙΜΑΚ χαι
νομίας και Ανάπτυξης Αλεξ.
ης Χαρίτσης θα επισκεφθεί
ΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΙΙΑ B.
ΑΙΓΑΙΟΥ με τους εργαζόμενους χαι τους επιχ
19 μήνες από την ψήφιση του Ν.4387/2016, που επιβε10
ιοχη του
ανακοίνωση
σεων χα
σοτήτων.
με τη Διοίκηση της ΒΙ.ΠΕ.