Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
CX4ει η ανταλλαγή στοιχείων για λογαριασμούς εξωτερικού
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
S> TE
Οικονομικών και Επιχειρηματικών Ειδήσεων . Προμηθειών και Δημοπρασιών
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:[email protected]
ή Email: [email protected]
ΕΤΟΣ 210 . T®.1.00E A.Φ. 5053 Πέμπτη 07.09.2017
ΑΘΗΝΑ. Email: [email protected]
ή Email: [email protected]
ΑΘΗΝΑ-Πλ.Ομονοίας (Γλάδστωνος 5) : Τηλ :210-3304587 FAX :210-3304605
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ . Εγνατία 64 : Τηλ. 2310-240652 Fax: 2310 242778
Υπ. Εργασίας.
Συνάντηση για την επαν
τυπος.
ελληνικές τρ
αλειτουργια
VELO-ol
ν ασφαλεία
πεζες παραμέ
νουν σε στα
παιδικής
ζουν οι Βρυξέλλες για Ελλάδα
επιοοσεις τον τεσσαοων
ιχων συστημιχαν τοα
α χρόνια
μετά την έκρηξη
της ελληνικής κρίσης. Η ανα
χοι νωση
αποτελεσμάτων των τεσσάρτο
πρώτο εξάμηνο του έτους
δείχνει ότι η αστάθεια μπορει να μειωθεί κάπως στα επόμένα τοίμηνα, ωστόσο η τάση
ανάκαμψης θα παραμείνει
ποόκληση και σε ορισμένες
περιπτωσεις
Μολονότι οι ελληνιχές τουΙΝακλείσειηγα
πεζες εχουν αντιμετωπισει
με επιτυχία τις δύο !
ΕΧδοχές της χρισης των ετών
2012 και 2015, δεν είναι
σουν συμπα
λάγω αρνητικής ή μηδενι
Λογω των συνεχων g
απομείωσης των υφι
νων δανείων . Οι ε
TQάπεζες εξακολουθούν να
Σε θετικό κλίμα πραγματοποι
ήθηκε σύμαοονα με πληροφορίες ακολουθηθούν, με στόχο την
- γράμματα που θα πρέπει να
στιγμής από
η συναντηση μετα ύ του υπο υοολοκλήροσή της πριν το τελος
τον απρόβλεπτο συνδυασμό |γού Οικονομικών,
Ισακαλά του και του επι.
Όσον αφορά την τρίτη αξιολογ
Βρυξελλες χαρακτήριζαν ως
) Μοσκοβισί
τικων εξε/υξεων στη χωρά.
Αυτό διατηρεί το υψηλό TQoφίλ κινδύνου των ελληνικών
σήμερα στην έδρα της Ευαοπαϊκής Επιτροπης στις Βρυξελλες,
σημαντικότερα θέματα τον
Η επέκταση του θεσμού της μαθητείας σε ευρύ πέδιο ε9deμογής είναι βασική στρατηγική του ΥΙΙΙΙΕΘ χαι αποτελεί
μια μεταρρύθμιση που αναβαθμίζει σημαντικά τον τρόπο
μεταδίδει το ΑΠΕ.
τραπεζυχών μετοχών σε μια
δείκτες αποτίμησής τους
(σύμφωνα με την τελική κερκαλά ενημερωμε ζητήματα που
πηγές των «κοινονικο
ελληνικές
Βρυξελλον, η συνάντηση διήρκησε περίπου δύο ώρες και η
συ ητηση τον δυο ανδρων επιεφαρμογής της μάθησης με βάση την εργασια
οι ίδιες πηγές σχολίαζαν ότι
υπάρχει πάντοτε ο αστάθμητος
παραγοντας που δεν είναι άλλος
υπάρχουν) φαίνεται να είναι
ιε τα
Το Υπουργείο Παιδείας εκπαιδευτικού συστήματος
Ερευνας και Θρησκευμά- και της αγοράς εργασίας
τοναφενός χαια ετέ0ου το
Υπουργείο Εργασίας Κοινονικης Ασφαλισης και
Αλληλεγγύης, οι πολιτειακοί
q 00εις που εποπτευουν τη
λειτουργία τον δύο πυλώνων
της Μαθητείας-δηλα ή του
Πιο συγκε- |κεντρα)0ηκε στα βήματα που από
το ΔΝΤ. Συνολ.χά τα πο)σα
ο απόθεμα των
να γινουν τον
νο απαιτούμενα
συνδεουν με ένα
δίκτυο συνεργαζόμενων
εργοδοτών το συνολο των
εκπαιδευτιχων δουον επαγ
γελματιχης εκπαίδευσης και
καταρτισης.
αξιολόγησης είναι 95, αλλά
χυρίας τεχνικής φύσεως,
σημειωναν οι ιες πηγές. Από
σημερα ας τη λήξη του προγραμματος τα Τοχυταιτουμε α
είναι 113, με το πλέον «αχαv00ίδες» αυτό τον ιδωτυχο τουη
σεων, καθώς ο στόχος είναι 5,4
δισ. ευρώ.
μη εξυπηρετούμενων ανοιγχρόνο, δηλαδή ως τη λήξη του
ελληνικού προγράμματος τον
Αυγουστο του 2018. Ειδικότερα,
οι δύο άνδρες αντάλλαξαν απόψεις για το πακ α προετοιμα
στεί το έδα4ος για την επιτυχή
έξοδο της Ελλάδας στις αγορές,
σε λυγότερο από ένα χρόνο από
! σήμερα. Εξάλλου, επί τάπητος
μάτων παρουσιάζε
μείωση αλλά εξακολουθεί να
ειναι αστα
ι μια αργή
β) Τα καθαρά δάνεια
συνεχ ουν να επιβραδύνουν
αποτελεί
αμυντικών στρατηγικων
ένδειξη
τέθηκε το θεια της τρίτης
και τα