Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
&ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ - ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
www.dimoprasion.gr
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
ΤΕΤΑΡΤΗ 6 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 26879 ΕΤΟΣ 88ον
92-688 FAX 210-321587
0,60 ΕΥΡΩ
σΣΕΒΕΕ:την
Τέλος η διαδικασία υπερβολικού
ελλείμματος για την Ελλάδα
κανονικοτητα νια
EW : Μεσα Οκτω ριου εΠιστρεφουν οι εσμοι στην Α ηνα
και σημαδια επιστροφης των μιχ00με
προκύπτει από την εξαμηνιαία έρευνα
της ΓΣΕΒΕΕ που παρουσιάστηκε σήμε
βάλλεται η λήψη στοχευμένων μέτρων για
Ειδικότερα από την έρευνα, που
την έξοδο της Ελλάδας από τη δια
σία περί υπερβολικού ελλε
τος άναψαν μετά τη θετική εισήγηση της Ευρα)παϊκής Επιτροπής, οι
κών της ΕΕ (EFC) που συνεδρία
στις Βρυξέλλες. Σύμφωνα με πηγή
της εν!ωζώνης, η τελιχή απόφαση
ταιρεία MARC σε δείγμα LNA
εμβρίο
ων (COREPER)
Αναμένεται
οεκαετιας Υια την
νΨηΔΟ
EuroWorking Groupπου ακολούθη
σε, στο επίκεντρο της συζήτησης για
την Ελλάδα βρέθηκε η πορεία εφαρ
μογής του προγράμματος μετά χαι
οικονομια
αιρινές διακοπε
ευρωζωνη
του άτυπου Eurogroup στο
Εσθονίας, στις 15 Σεπτεμβρίου. Σύμ
συμφωνα με την
ατάσταση στην Ελλάδα βελτιώνεται, Χα
γές που μίλησαν στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, οι επιτ
τρίτη αξιολόγηση τα τεχνικ
ρωζώνης διαπίστωσαν ότι η οικονομι
ταθέσεις επιστρέφουν και η ανάπτυξη φέας της Ευωζώνης πα!έμεινε εύρωστη τον Αύγου
στο, πα!α την επιβ!άδυνση της δ!αστη
α των υπηρεσιών,
ανάπτυξη της οικονομίας της Ευ
στρέψουν στην Αθήνα την ερΕγκαίνια για την Ιόνια Οδό
Αμεση σύνδεση της χώρας με τα Δυτικά Βαλκάνια
Markit. Ο σύνθετος δείκτης υπεύθυνων
προμηθειών (PMI) -πο
ο μήνυμα, πως «τα μεγάλα έργα
κού, λίγο πριν την σύνδεση τ
των εργων σε εννεα χρονια και μετα ση
Οαστήριοτητα των επιχειρησεων στους
ομεις της μεταποιησης και των υπη!ε
σιών-διατηQήθηκε στις 55,7 μονάδες, ε
αφρα χαμη^οτε!α απο την πρα)τη εκτι
Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε πως η
Χυβέρνηση παραδίδει σήμερα ένα οδικό
έργο στρατηγικής σημασίας για όλη τη Δυ
τική Ελλάδα, γ
αδιέξοδο των διαπραγματεύσεων με
παραχωρησιούχους ήταν τέτοιο που τ
ανάγκασε να σταματήσουν τα έργα. Μέσα
βαθμίζουν ολοκλη
ουν οικονομική πνοή σε μια ξεχασμένη
περιοχη της χορας μας, μπορουν να συμ
σια του δημόσιου
συμφέροντος», έστειλε ο π!ωθυπου07ος,
μηση των 55,8 μονάδων
ε δυόμισι χ
χρόνια
υμε τα έργα, να τα επανεκ
ινήσουμε, όχι μόνο βρήκαμε μία φόρμου
λα ευνοϊκή για το δημόσιο συμφέρον, αλλά
απομόνωση μια ο
ι αναβαθμίζει το ρόλο της χώρας στην
ευρύτερη περιοχή. Μάλιστα, προσέθεσ
Markit σημειώνει ότι το ΑΕΠ (Αχαθάρι
στο Εγχώριο Προϊόν) της Ευρωζώνης ανα
. Αλέξης Τσίπρας
στην κεντQ1κή έκόηλ ωση για τα εγκαινια
της Ιόνιας Οδού, που π Qαγματοποιήθηκε
μεσημέρι της Τρίτης στο Σταθμό Ε
ξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών Επισκοπι
αφέραμε και τηρήσαμε απόλυτα τα
χρονοδιαγράμματα και χάνουμε πράξη
1 κατά 2,1% τ
πουμ είναι το 2007. «Με τ Τ
ξεχασμένης γωνιάς της πατρίδας μας
παίρνει σάρκα και οστά και μάλιστα όταν
το με έτησης Αντιτητιστών Επισυ π
Αντιστροφη μέτρηση για τους φοροφωνάδες: Σε
εφαρμογή η αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών
Ελλάδα, ένα έργο πνοής για τη χώρα
θεί η εντύπωση πως η Ιόνια Οδός θα ε
σαν το γιοφύρι τηςΑρτα
μας μόνο αυτοτελή σημασία, αλλά αποτε
αυτό δίν
μαμεγάλ η αναπτυξιακή ώθηπο στοχεύει να αλλάξει στο σύνολά τη
λογαριασμών της Ελλάδας μεδεκάδες χωρες
την εικόνα της χώρας μετά από μια δύσχο
μποριο, στις μεταφορές, στον τουρισμο, ε
νω δεν παρέλειψε να κάνει αναφορά
στην ιστορια του έργου λέγοντας: «Τα ερ
γα αυτά ξεκίνησα
βερνήσεις πριν από μας ολοκληρώνονται
με μας. Αναπόφευκτη όμως ταυτόχρονα
Qχισε η αντιστροφη μέτ!ηση για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριων χρημα
πλαισια σχληρης επιτροπειας χαι σκλη
δημοσιονομικής προσαρμογής, προσέθεσε
τοοικονομικων λογαριασμων καταθέσεων κ ά μετα ν της Ελλάδος χαι δεκάδων αλ
λων χορών, με στόχο την καταπολέμηση της φοοδιαφυγής. Με απόφαση που υπογράφεται από τον υπουργό Οικονομικων, Ευκλείδη Τσακαλωτο και την υφυπουργό Οικονομικών Κατερινα Παπανάτσιου προσδιορίζεται ο κατάλογος των χωρών ως προς τις οποίες η Α!μόδια AQχή της Ελληνικής Δημοκρατίας προτίθεται να θέσει σε ισχύ και
φαQμογή, σε διμερή βάση, την
ανταλλαγή πληροφ°Q1ών χρηματοοικονομικών λογαριασμών
Νέα εποχή με δίκαιη ανάπτυξη
ναφέρ
κριση της αποτελε
υμεοί Συμφωνία Άρμόδιων ΑΟΧών για την αυτόματη
τητας, η σύγκριση του χρονοδιαγράμματος,
«η χωρα
ισχεται για τα κ
όδου α
Είχαμε την ολοκλήρωση περίπου του 50%
μαχροχρόνια
οιχονομική

Τελευταία νέα από την εφημερίδα