Next

Πρωτοσέλιδο Δημοπρασιακή Αθηνών:Recognized text:
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚΗ
ΑΟΗΝΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Email:[email protected]
ΑΘΗΝΑ: Τετάρτη 06.09.201
ΑΘΗΝΑ - Γλάδστωνος 5-(Πλατεία Ομονοίας): Τηλ.:210-3304596 FAX:210-3304613 -T.φ. 1.00 E- Ετος: 210-Αρ Φύλλου: 5862
Οουστι
έχουν υποβληθεί 82 αιτήσε
Φοοτώθηκαν στην πλατφορμα του Εξωδι αστικού τα στοιχεία των τραπεζών
Πώς διαμα°φώνεται τώρα η
ατάσταση και ποιες είναι οι νέες πεοκοπές
ι επτα έες αλλαγές στις συντάξεις
Οι συνταξιούχοι, λόγω των μνημονίων, έχουν!
συνολικές περικοπές έως και 70% στα εισοδήμα
τά τους, υποστηρίζει το Ενιαίο Δίκτυο Συντα
Χατζηθεο
- Ι δοσίου: Σύντομα
η πρωτη οιαιουχων.
Πώς διαμορφώνεται τώρα η κατάσταση και ποιες
ειναι οι νεε πεοικοπε
σταυρωση για τα
ανασφάλιστα ΙΧ
Σε διασταύ0€)ση στοιχείον για
Τις 7 αλλαγές που φέρνει το νέο ασφαλιστικό, με νέες τον εντοπισμό των πQαγματικά
ανατροπες στις συνταξεις, παρουσιαζει το Ενιαιο | υποχ εων σε ασφάλιση οχημά
Ποιοι Γάλλοι
επιχειρηματιες έρχονται
Δίκτυο Συνταξιούχων, το οποίο οργανώνει διαδήλω(
:0) από το ΣτΕ (Συμβούλιο της Επιχρατείας) (Πανεπιστημίου 47-49) στις 6/10/2017 χαι ώρα 9:00, όπου
συζητείται στο σύνολό του ο 4387/16 (ν. ΚατοουγχαΣε δηλώσεις του σε σχετικό
ρέπ0Qτάζ του τηλεοπτικού
σταθμού Σχυ, όπως αναφ qe_
ται στην ηλεκτρονική σελίδα
του Επαγγελματικού Επιμελ.
ητηρίου Αθην(ον, ο πρόεδος
του επιμελητηρίου Γιάννης
με τον Μακοόν
ΥΠΕΝ: Θα πλήρωθούν οι συμβατους εχουν παρο)(1)σει
πινακίδες και μάλιστα πολλές
qoQές εδώ και 15-20 χρόνια, η
ι ώστε να βQεθεί ο τρόσιουχοι στην αθαριοτητα
έλλειψη μη
Σε συνάντηση που είχε ο καθαρίστριες του ΥΠΕΝ
Υπουργός Περιβάλλοντος Στις 31 Αυγούστου υπογρακαι ΕνέΟΥειας, Γιώργος φηκαν όλα τα eyYQαφα για
Σταθάκης, με το προσωπικ
καθαριότητας του Υπουρ. Παράλληλα καταβάλλεται
γείου, συζητήθηκε η εμπλο- προσπάθεια, σε συντονισμό
κήπου ανέκυψε με την καθυ- με όλα τα Υπουργεία που
στέρηση της πληρωμής του αντιμετωπίζουν το ίδιο ζήτ
για τους μήνες, Ιούνιο, ημα, να γίνει ρύθμιση και
Ιούλιο και Αύγουστο, ύστε- για το δίμηνο Ιούλιος.
ρά από την απόφαση του Αύγουστος. Στόχος του
Ελεγκτικού Συνεδρίου που ΥΠΕΝ είναι η ομαλοποίηση
αφορούσε το προσωπικό τουν της καταβολής των αμοιβών
ΟΤΑ. Ήδη, αναφέρει η σχε- τον καθαριστριών μέχρι την
ική ανακοίνωση, έχουν δρο. ολοκλήρωση της σύμβασης
αίτητες διαδιχασίες για την 10 του 2017
πος να μην υπα!χουν διαμα!τ
υρίες από πολίτες που δεν
Από 15 εκπροσώπους ισάριθμων γαλλικών πολυεθνικών
επιχειρήσεων θα συνοδεύεται ο πρόεδρος της γαλλικής
δημοχρατιας Εμανουέλ Μαχρόν
την πΑΙου)μη του ιουνιου
Φαίνεται ότι αυτή η προσπάθ
στο επόμενο διάστημα θα ανακοινωθεί επιτέλους η πρώτη
Η σχετική λίστα περιλαμβάνει εταιρίες όπως την πετρελαϊκή Total, την τεχνική εταιρία Vinci, τις φαρμακευτικές
Sanofi και Biocodex, την Alstom που κατασκευάζει βαγόIlé
πρόεδρο θα συνοδεύουν οι υπουργοί Οικονομίας και
Οικονομι
Σετόνμ αλλά και από την τοάπεζα της Γαλλιας ο Τιερί
Μπεντουάν
Σύμφωνα με τον πρ)8000 του
EEA, μέχρι 31/12/2016 είχαν
Χαταγράφεί 5.7
σμενα οχηματα, ενω στο πρ)το
εξάμηνο του 2017 αουμός
αυξήθηκε σε 6.261.000 οχήμα
ων των επι
ων, τον
τους, που
λήγει
τα οχήματα
ολογίζον