Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:Recognized text:
aggelia
ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΑΣ
[email protected]
ΗΜΕΡΗΣΊΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΊΔΑ
www.e-aggelia.gr
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 9325 . ΕΤΟΣ 33ο-ΤΙΜΗ 1 ευρώ . ΤΡΙΤΗ 5 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
Στις 808,88 μονάδες
Πτώση 1,19%
ΜΕΙΩΜΕΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΔΗΛΩΣΑΝ ΜΙΣΘΩΤΟΙ, ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ
Σελ 5
ΤΙ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ
Αρχίζουν οι εγγραφές
των πρωτοετών
φΟΙΤητων
Σελ 4
ΚΟΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ ΚΟΜΙΣΙΟΝ
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΚΑΓΚΕΛΑΡΙΑΣ
Ο ΤΣΙΠΡΑΣ ΣΤΗΝ APIVITA
Ανασυγκρότηση
του παραγωγικού πλαισίου
Άδειο καλάθι"
Το ΙΝΕΜΥ-ΕΣΕΕ Πραγματοποίησε
την καθιερωμένη περιοδική έρευνα
για τις θερινές εκπτώσεις 2017, διε
ρευνώντας παράλληλα τη στάση και
τις απόψεις των εμπόρων για το
άνοινμα των Κυριακών. Η εκπονηθεί
σα τηλεφωνική έρευνα διενεργίθηκε
μέσω χρήσης δομημένου ερωτηματολογίου σε τυχαίο δείγμα 250 εμπορικών επιχειρήσεων σε Παραδοσιακές
εμπορικές αγορές αστικών κέντρων
«Η Τουρκία απομακρύνεται
με μεγάλα βήματα
από την Ευρώπη» Σε. 6
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΕΩΣ ΤΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
της Χώρας. Παράλληλα κατεν
σαν και 01 από εις Πολλών Εμπορι
κών Συλλόγων ιό το σύνολο της
ΜΕΤΡΟ ΟΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Επικράτειας
Οπως προκύπτει από τα αποτελέ
σματα της έρευνας Που ΠρανματοΠΟ1εί σε ετήσια βάση το ΙΝΕΜΥ-ΕΣΕΕ, ο
κύκλος εργασιών κατά τη διάρκεια
των θερινών εκπτώσεων δεν ήταν ο
αναμενόμενος, ιδιαίτερα μετά από
έναν πολύ καλό Ιούνιο. Παρ όλα αυτά, θα πρέπει να επισημανθεί η δια
φορετική εικόνα ανάμεσα σε πολύ μι
κρές και μεναλύτερες επιχειρησεις
αλλά και σε εκείνες Που Βρίσκονται
κοντά σε τουριστικούς προορισμούς
Ετσι θα λέναμε ότι τα όρια Που KIvriθηκε ο τζίρος ήταν από +3% για όσες
επιχειρησεις είχαν αύξηση και κατά
μέσο όρο-11,5% νια όσες είχαν με
ωση. θα λέναμε επομένως ότι μεσοσταθμικά η μείωση των Πωλησεων
Περιορίστηκε φέτος λαμβάνοντας
υπόΨη και τις προαναφερθείσες ση
του νεου ουΟΤημα TOR
Τέλος του 2018
έτοιμο το αμαξοστάσιο |
της Πυλαίας
Tae OTO
μαντικές διαφοροποιήσεις
Σελ 8
Σελ 2
Ο λογικός