Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
&ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ - ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
www.dimoprasion.gr
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
ΣΑΒΒΑΤΟ 2-ΚΥΡΙΑΚΗ 3 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017
AP, ΦΥΛΛΟΥ 26877 ΕΤΟΣ 88ον
210-3215692-688 FAX 210.321587
0,60 ΕΥΡΩ
Κοινή διαπίστωση κυβέρνησης
τραπεζών η ανάπτνξη στη χώρα
Ρεκόρ 9ετίας στον
δείκτη
μεταποιητικού
τομεα τον
Αίγονστο
Συνάντηση πρωθυπουργού με το προεδρείο της Ελληνικής
Ενωσης Τραπεζών
Ο συνολικός ρυθμός ανάπτυξης του
ελληνικού μεταποιητικού τομέα, με βάση
τις οοαχές ανξήσεις κατά τη διάρκεια
των ονο προηγουμενων μηνων, επιταχυν
θηκε καταγράφοντας υψηλό εννέα ετών
ρήσουμε τη δημοσιονομική 1
σορροπια, ταυτοχρονα ομως
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα έρευνας
της IHS Markit, τηντε λευταία βελτίωση
όσο και από
ξηση της ζήτησης, οι εται-771A
κοντά
κεφαλαιαγορές
Ελλάδας -Κίνας
σθέσει πως «ταυτόχρονα με
Οι δύο εποπτικές αρχές
συνυπένραφαν διμερές ΠρωτοKonno συνερνασιας
Ο Χαθηγητής Χαράλαμπος Γκότσης,
Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας χαι ο x. Alou Σιον, 110εδρος της ομόλογης εποπτικής αΟΧής
της Λαϊκής Δημοκ!ατίας της Κίνας
China Securities Regulatory Commison, CSRC), συνυπέγQUWay, στις 31 Αυ
γούστου 2017 στη τον δυο εποπτικών
Την πεπούθηση ότι στο 2017 μπορούμε
να φτάσουμε σε ανάπτυξη κοντά στο 2%,
μέγεθος που δεν έχει να δει η ελληνική
οιχονομία πάνω από μια δεχαετία, όπως
ξέφρασε ο Αλέξης Τσίδείκτες και τα σημερινά στοιχε ία της
ΕΛΣΤΑΤ είναι ενθαρρυντικά, διότι δεί
τός ο ουθυος πρέπει να αυξηθεί ακόμα
περισσότερο και να επιταχυνθεί, και
χνουν ότι αν συνεχίσουμε σε α
θετικούς ρυθμούς που είχαμε στα πρώτα
τρίμηνα, τα δύο χαι ιδιαίτερα τοτρίτ
απ' ό,τι φαίνεται είναι πάρα πολύ εν
ρυντικό-Ολο
οριστικά τον κύκλο της χρίσης
το προεδρείο της Ελληνικής Ενωσης ιραπεής είκτες» wal
ληνικής Ενωσης Τραπεζών, επισημαίνοαQQυντικούς δείκτες» και
τα «ενθαρρυντικά» στοιχεία της ΕΑ
Στη συνάντηση συμμετείχαν και ο α
ντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Γιάννης
Δραγασάκης, ο υπουργός Οικονομιχών,
Ευκλείδης Τσακαλώτος και ο υπουργ
Ουονομίας, Δημήτρης Παπαδημητρίου
υμε αυτό και με την
πολύ με ανα ο τάσουμε
πολύ μεγάλη απόδοση του τουρισμού
ντας τους «ενθ
ται η συνεργασία μετα τοκολλοδιευρύνεται η συνεργασία μεταξύ των δύο αρχών
κών πληρο
Με το διμερές
διευρύνε
μπορούμε να φτάσουμε στο 2017 σε μεγέανάπτυξης κοντά στο 2%, που έχει να
δει η ελληνική οικονομία πάνω από μι
ανταλλαγή εμπιστευτι
Η Χατάσταση στην οικονομία βελτιωΟ πρωθυπουργός σημείωσε χαι την αβαίας συνδρομής σε θέματα κεφαλαιαγο
ψαν σε χε000qoQ1α, οι κα
αύξησης της ζήτησης «για να μπορέσει να
αποτελεσματικής επικοινωνιας σε ο,τι α
φορά Ελληνες αι Κινέζους επενδυτέ
και επιχειρήσεις του χρηματοπιστωτικού
τομέα.
Ανοιξε η ψαλίδα των επιτοκίων
κατα' εσεων - χορηνησεων τον ιονιο
των τ
ων σε αύ
την προσπάθεια είναι πολύ χρήσιμος, ενώ
θεί η εμπιστοσύνη όχι μόνο των επενδυ
τών αλλά χαι των καταθετών στις ελληνι
Τομέσο σταθμικό επιτοιο των δανεί.
ων αυξήθηκε κατά 17 μονάδες βάσης
μέσο επιτόχι ο των καταθέσεων μίας ημ
Ειδικότερα, ο .
Τσίπρας ανέφερε πως
(0.17% ) τον!ούλιο σε σχέση με τον προητων χαταθέσε ων με συμφωνημένη διάργούμενο μήνα χαι διαμονυ,θηκε στο
με την Τράπεζα της Ελ
λάδος, ενώ το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων καταθέσεων
παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 0,30%
ιξη αυτή είχε ως αποτέλεσμα το
ΕΑΣΤΑΤ: Στο
473%,σύματημέσο σταθμισμένο επιτ.
δεύτερο τρίμηνο
αναπτυξη
φώθηκε στο 0,63% από 0,61% τον προτο
τόκιο των χαταναλωτικών δανείων χωρί
περιλαμβάνει τα δάνεια μέσο πιστω τχών
ναλήψεις από τρεχούμενους λογαριαΑν ηση 0,5% παρουσίασε το Axa θάο0,8%.
ΕΛΣΤΑΤ, με βάση μη
Σύμφωνα με την
εποχικά διορθωμένα στοιχεία το Αχαθά
ριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) σε όρους
γκου, χατά το δεύτερο τρίμηνο 2017, πα
4,43 εκατοστιαίες μονάδες, έναντι 4,2
βάση τα διαθέσιμα εποχικά διο!θωμένα
στοιχεία, σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο
2017, ενώ σε σύγκ!ιση με το δεύτερο τρί
μηνο 2016 παρουσίασε αύξηση κατά
παρέμεινε αμεταβλητο στο 0,09% χαι το
σε σχέση με το δεύτερο τρίμη

Τελευταία νέα από την εφημερίδα