Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΣΤΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Μεγάλη σιωπή
πρίν το πιστολίδι
Aps0μφι. 40845TEto 14 ane
Τιμή 1.50 μέ τό βιβλίο 4e)
Ma avt
p.ludvo Kumolewc Townturou
ifiero 2-Krgotx113
rov προτιμούν για αρχηγό τής «Δημοχρατικής Παράταξης
on, Bu μ.tiv a
KiprrrKiev turin"
ott n Hian
divotindrou saw nowen.dekn rr
m1μ rtti. Li Kob n pint r re, ήέ tverr
ότερου comparto erooroc
ωσσα της πολιτικη
ME derxo xui δάνεια ή άνανέοος:
«Κύριε Πρωθυπουργέ
Συνέβη εις 11αΟσίονς