Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
&ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ - ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 26876 ΕΤΟΣ 88ον
www.dimoprasion.gr
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
ηλ. 210-3215692-688 FAX 210.321587
0,60 ΕΥΡΩ
κοινωνικα
α παραμεινει ο ΖοιμΠΛΕ
υπουρνος οικονομικων:
οικονομια: Σε
πρωτη φαση 25 +
25 εκατ. ευρω Υια
τας στην καγκελά- επιχειρησεις που
ριο χαι τη δευτερη αΠΟΚΑειονταιαΠο
Οικονομικών
συστημα
Επίσκεψη Αλ. Τσίπρα
Athens
Pact hu
ον Q0h0 που μπορει και π!επει να
διαδ!αματίσει και στη χώ!α μας η κοι
νωνική, αλληλέγγυα οικονομία, μέσω των
συνεταιριστιχων κοινο)νικων επιχειοι
ων, αλλά και στη σημασία που αποδίδει
η κυβέρνηση και τα βήματα που κάνει σε
αυτόν τον τομέα, με στόχο την ένταξη
των νέων ανθρώπων στην πα!αγωγικη
διαδικασία και επιχειρηματική δράση
που θα έχει και κοινωνική ανταποδοτικό
τητα, αναφέρθηκε
σε λίγες μέρες τα
το εκλογιχο ποσο
στό των γερμανών
συντηρητικών, β)
τις διαπραγματευ
ποφάσισαν οι Ψηφοφόροι, μετά να χαρα
νούς εταίρους για το σχηματισμό χυβέρνησης συνεργασίας χαι γ) το ερώτημα αν η
ναι νέος υπουργός οικο
κής της νέας κυβέρνησης και στο τέλος θα
εξεταστεί ποιος θα κάνει τι»
ομικών μετά τις εκλογές; Το πιθανότερο
για το νευρα γικο αυτο π0στο ειναι να
πα!αμείνουν τα πQάγματα ως έχουν. Ο
νυν υπ. Οικονομικών θα μπορούσε να ε
στον -όχι πάντα συνεργάσιμο-Σόιμπλε,
pact hub Athens
Αν κρίνουμε βάσει των ποσοστών δημοτι%ότητας, το ζήτημα έχει ήδη κλεί
Όλοι οι γερμανοί πολιτικοί βρίσκονται ε
δώ και καιρό στη σκιά του Βόλφγκανγκ
Σόιμπλε. Κάποιες φορές ακόμα χαι η Α
γκελα Μέρκελ. Το βαρόμετρο του ARD
μια ακόμα φορά το υπουργείο Οικονομι
ος, αλλά α
φοσιωμένος», συνηθίζει να λέει ο γερμα
Στην ερώτηση ποιο υπουργειο θα προ
τιμούσατε, ο Βόλφγκανγκ Σόιμπλε απάAA. Χαριτσης:
ενταΠηασιαστηκαν
παράδει
ο Β. Σόιμπ
διαπραγματευσεις για το σχηματισμό χυ
βερνητικού συνασπισμού ο
συζητώ τι θα γίνει μετά τις εχλογές. Θα
φυής πολιτικός με 64%, ενώ το βαρόμετρο του ZDF δίνει την πρωτιά δημοτικότη
μεσες ξένες
επενδύσεις στο
μηνο»
Η ΤΡΑΙΝΟΣΕ και η ΕΕΣΣΤΥ τα «δυνατά χαρτιά» του
ΤΑΙΠΕΔ στο Πρόγρα
μμα αΠοκρατικο1101ησεων
Πάνω από 5,6 δισ. ευρ
από Πακέτο Γιούνκερ και
Q000)
όοδος σ
τήματος ενδιαφερόμενου επενδ τή την πα
ράταση της καταληκτικής προσφοράς για
την υποβολή δεσμευτικών προσφορών για
την εξαγορά του 100% του μετοχικού κε
φαλαίου της ΕΕΣΣΤΥ Α.Ε. και ορίστηκε
νέα χαταληκτική ημερομηνία η 30 Ιουνίου
ήσεων των συμβούλων και του αι
σης του προγ!άμματος αποκράτικοποιήσεων σημειώθηκε το π!ώτο τQ1μηνο του
2017, με στόχο την επιτάχυνση υπογρά.
φής τον τελικών συμβάσεων. Αυτό τονίζει το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής ΠεQ1ουσίας του Δημοσίου ΑΕ στην έκθεσή
του για τα αποτελέσματα του πρώτου
τριμήνου του 2017 που δόθηκε στη δημο51%του ΑΔΜΗΕ στο Χρηματιστήριο
ΤΑΙΠΕΔ αποφάσισε να προχωρήσει σε
του 66% του ΔΕΣΦΑ. Στις 16 Μαΐου απο
Οι ξένοι επενδυτές έ4EQav πάνο από
ν Ελλάδα στο επτάμηνο
αν μόλι
ενοώ στη
φασίστηχε η πρόσληψη συμβούλου
την ω!α που μεσω πακέτου 1 ιουνκερ και
συνε!γασιων με την ΕΤΕπ
Μεταξύ άλλων, στην έχθεση προόδου
του ΤΑΙΠΕΔ που αφορούν σε συμβάσεις
αποκρατικοποιήσεων για τις υποδομές
και για το εταιρικό χαρτοφυλάκιο περιξη βρίσκεται το δεύτερο στά
διο του διαγωνισμού για την παραχώρηση
της μαρίνας της Πύλου για 40 έτη. Αναμέ
ται να υπάρξει μια μικρή παράταση για
την κατάθεση δεσμευτικών προσφορών με
καταληχτική ημερομηνία περί τον Οχτώ
ι σήμερα ε
Διασωση ΕΛΛαδας: 11α αμερικανικη
πολιτική καταΥΥέλλει ο Αυστριακός
επιρροη στην ευρωπαικη νομισματικη
u 201
γράφοντα
το ΔΝΤ
υπουρνος οικονομικων
άφηκε
και Ferrovie Dello Stato
lane Sp.A. η σύμβαση πώλησης μετοχών αναφορικά με την πώληση του 100%
πογρά
μεταξύ ΤΑΙΠΕΔ σ
διοκτησιακού διαχωρισμού του ΑΔΜΗΕ
από τη ΔΕΗ, η οποία προβλέπει την πώ
ληση του 25% του ΑΔΜΗΕ σε εταιρία με
μοναδικό μέτοχο το δημόσιο και του 24%
στην κινεζική State Grid χαι εισαγο)γη της
αση πώλησης 100%
απότηΔ2 % του ΑΔΜΗΕ σεατα ραμε
ς «πολύ λογική» χαQακτηρίζει ο υπονογός Οικονομικών της Αυστρίας, Χανς ΓεοέλινγκΜσειδ αδιευ0v
γκ Σέλινγκ, την ιδέα του Γερμανού ομολόγου του, Βόλφγκανγκ Σόιμπλε, για τη μετατρο
πη του ESM σε ενα διευ υμενο ευ ωπαϊκό νομισματι ο ταμειο, καθως, Χατά τη γνωμη
ου Αυστριακού υπουογού, «η Ευρωζώνη θα π!έπει να μπορεί να αποφα
των μετοχών της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.
voeve πα χνομισματαμπε νααποφα
Στις 24 Ιανουαριου 2017 το ΔΣ το
ΤΑΙΠΕΔ αποφάσισε, κατόπιν σχετικών

Τελευταία νέα από την εφημερίδα