Previous

Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ Φ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
φύλλου 17.094 . Τιμή 0,60 €
Παρασκευή 1 Σεπτεμβρίου 2017
Γραφεί
Φ. Τζαβέλλα 11-DANNINA 453 33 . Τηλ. Kév po 265 10 25.677 33791-Fax: 255 10 30.350 . http://
proinosi gos gr . email [email protected]
Αντί να προωθήσουν παραγωγικές επενδύσεις, τάζουν διορισμούς
ΚΟΜΜΑΤΙΚΟΣΤΡΑΤΟΦΤΙΑΧΝΕΟΣΥΡΙΖΑ!
Με συνεχεις υποσχεσεις επιχειρουν να κρατησουν
δυνάμεις» και να εξωραΐσουν ενόψει ΔΕΘ Την εικόνα
του πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα
|ΠΑτζεί η Πρόσφ τ εν um
τηςστα
τουμενο μια ευελικτη διαχει
για Την Προστασια Της 11αμβωτιοας
. Ρ Χαμηλότερο κατά 70 εκατοστά (469,40) Το επίπεδο Των νερών της σε
ασία της Παμβώτιδας!
ΟΜετα το Πανεπιστ ua oxu το Νο ο ομειο Χατ ο τα»TQ er
Νοσοκομειο «Χατ Ροωστα» προετοιμαζει
το έδαφος για προσλιν εις συμ ασιούχωνχαθαριστρών
σχέση με τα τέλη Μαΐου (470.10)-Δημ. Μακρής (πολ τικός μηχανικός):
Η πόρτα στο θυρόφραγμα να μένει κλειστή το χειμώνα
Η Διεθνής Εκθεση Θεσσαλόγω της φύσης της είναι αφιε.
της οικονομίας, μέσω
G HATZIKOSTA
ρίως εξαπίας Της άρδευσης καλ.
της απουσίας αρκετών βροχών,
ΡΕΠΟΡΤΑΖ
ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΟ
Φέτος ωστόσο για πρώτη φοκαι Πάνου Καμμένου, βρΟΚΕται με την «πλάτη στον τοίχο»,κοaiahun αδυναμία σης προσλήψεις
θαριστριών έχει
ο ΣΥΡΙΖΑ και ο κανόνας αυτός θα εφαρμοστεί και στο Νοσοκομείο Χατζηκώστα
διάστημα προκαλεί λίγη παραΔΕΘ
Την ίδια ώρα επApr
σκο τα μποστασε να αδιέ οδα
από Τα δυσβάσταχτα φορολογικό
και ασφαλιστικά μέτρα, που προΣτα 469,10 εκατοστά ήταν η στάθμη της Πα ιβώπιδας
ώθησαν και Ψήφισαν ο' δύο κυβερνητικοί εταιροι και ηδητους
έχουν διαμηνύσει ότι δεν πρόκειται να δεχθούν Επανάληψη υποαπ' τον καθένα,
1tqEL : apou στην Παραλί woquvanoa μενη κατά 70
καλι φθεί Τμήματα Της όχθης που
δεν βγοίνουν σιχνά εκτός νερου,
αχέσεων και εξαγγελιών που δεν : μνης ΕΝαι 0ρατή
θα έχουνκο ένα an
γημένος ένας προ ληματισμός
σχετικά μετη Υενικότερη διαχείριση
KorameArnS ο ΚΟΣΤΑΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ Yatov AL Τσίπρα
Καλη η ιδεολογικη αντιπαράθεση, όμως τα
προβληματα Της ι ν μιαςείναιδραματικά!
:σπιτομα θα έ νει ο πυθμένας της
Εσε Εμε ουα μηναϊ
Ανάσα οι 120 δόσεις για
ελεύθερου( επαγγελματιες
Η 6η ΥΠΕ εξηγει τα
Τον τραυματια Βρετανοτουριστα! pdf a» η ag στε ade λοί μετά την
v'Δε geia tuvante pagoo τεσο αγιατ ουαπαντάοτηνΠ EAHN : νου από πράστιες και επ δυνες
ανεξηγητα για
ecu ητης χοντα
της στάθμης, εί
γιατον λαό
ΟΚ. Κυροςής φεύγει, ο Δημ. Πάνου
έρχεται στο ΔημοΤΙκό Συμβούλιο!
Τσίπρας ΕΤΟΙμάζει τη νέα Του
γιο της καλής ve.
Αυτά Τον σε, μετα ύ άλλων, ο
I iovv υπης βουλευτής ΤηςΝέαςΔητης ΝΔ, για τηνΑνοθε.
φωνική συνέντευξή του, υπενθυμ
όταν Τ ου εκείνος έζησε
θείς και ανεπιστημιακό, σημ:
Ο "ΕνΤΙ Ράμα υποσκάπτει
το ευρωπαϊκ
υ μέλλον!
ργκη επαμΡασηι η ΠΟΕΔΗΝ : lou, pouvune της ανΕΤΑ σης, ητον
εις τη μειονοτητας :
. Τεταμένη παραμένει η κατάσταση στη Χεστασης στην οποία
Την ερχόμενη Τρίτη από Τον:
| mpuduwoupyo Αλέξη Τσίπρα.
κή κυβέρνηση προχωρά
στο σχέδιο
Δημοτικό Συμβούλιο Ιωαννίνων
Η εκδ Αυση ayiva ση 12 o' : έκανε! παράταξη «Γιάννενα
μεσημέρι στο Erduo EgumpEm-1 : Τώρα», με Τον K1στα Κυριαζή
ΕΠΙσημη «πρωτη»
:ιουόμετροπ oulonKET στ 194,8 : Τηθο η ΤΕυαιαππα αμμακαι
για την Γερμανική
εταιρειαΡ&I
ΧΙόμετρο της Ιόνιας Οδού (ρεύμα
ΤΟ ΤΕλευτοίο διάστημα με Τις περ. : Empo
ουσίες της Ελληνικής-11ησε. :
: αμέσως επόμενος σε σταυρούς
: υποψήφιος Του 2014 Δημήτρης
ληνικό υπουργείο Εξωτερικυυν στα
TH EEAIAA 12
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ «IIA.»
Διαπιστώσεις
. Η Αντιπολίτευση
Η εθνική μας ανάγκη και
τα συμφέροντα των «συμμάχων»!
> Γράφει οΑΘΑΝΑΣΙΟΣΔΕΜΟΣ
Για δύο χρόνια στο ΠΑΣ
ο Γιώργος Μανθάτης
έχει δίκο
Γράφει ο ΧΑΡΗΣ ΛΕΟΝΤΑΡΗΣ,
ΘΑΝΑΣΗ Σ ΜΥΡΙΟΥΝΗ
Οταν άρχισε η Ελληνική Επανάσταση το 1821,
η Αγγλία ήταν εντημένη στην «Ερά Συμμαχίο, την
οποία αποτελούσαν πέντε ευρωπαϊκές δυνάμεις
της εποχής: Ρωσία, Αυστρία, Πρωσία (Γερμανία),
Αγγλία και Γαλλία. Οι δυνάμεις αυτές φρόντιζαν να
enprv από λίγε μέρες ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξη στην ε?ημερίδα Guardian» ανάμεσα σε
τελευταία καλοκαιρινή μεταγραρώς παραχωρήθηκε για δυο χρόνια δανυκός από rov OAumné
Ηπείρου στο μεσοεζει θαρραλέα Τα λάθη του και αναλαμβάνει Τις
ευθυνες ή μήΠως ακολουθεί τη γνωστή unoKpmwi Τεχνική για να
κάθε φιλελεύθερη και επαναστατική κίνηση των λαών ms Euperm
Τα συμφέροντα Της Αγγλίας επέβαλαν διατήρηση φιλικών σχέ- | : και θα ενισχύσει την ομάδα της
σεων με την Τουρκία και ενίσχυσήτης σης επεκτακτικές

Τελευταία νέα από την εφημερίδα