Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Συνάντηση Παπαδημητρίου με τον διευθυντή του συμβουλίου βιομηχανιών για την ανάπτυξη >>> TE
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Οικονομικών και Επιχειρηματικών Ειδήσεων . Προμηθειών και Δημοπρασιών
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:[email protected]
ή Email: [email protected]
ΑΘΗΝΑ. Email: [email protected]
ή Email: [email protected]
ΕΤΟΣ 210 . T®.1.00E A.Φ. 5048 Πέμπτη 31.08.2017
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ . Εγνατία 64 : Τηλ. 2310-240652 Fax: 2310 242778
ΑΘΗΝΑ-Πλ.Ομονοίας (Γλάδστωνος 5) : Τηλ :210-3304587 FAX :210-3304605
Capital controls:
Σοβαρό πρόβλημα
>>> Τελ.
Σε ανυποληψία η Ελλάδα με
ευθύνη της κυβέρνησης
έος μεγαλος χινουνο
ανάληψη
έως 1.800 ε
για τη ΔΕΗ
τον μηνα απο 1η
Σεπτεμβρίου
Σε 10ημέρεςηπρώτη
αναρτηση των οασιχων χαρτων
Σε ισχύ τίθενται από την 1
Σεπτεμβρίου οι διατάξεις για
ΙΨεις μετοητών στο
ΤΑουσιο των ca al contro
ανακοινωθε
TQd5η νομοθετικού περιεχομένου στις αρχές Αυγούστου
Ειδικότερα, όπως ανα4
εΑΕυ αια ανακοινωση
πεζών, από 1/9/201
ούχος μπορεί να ηχνει αναλ
μία ή περισσότερες αναλήπονογος Εργασιας
τον μήνα.
Το πολυνομοσχέ
του υπ. Ναυτιλίας
Με το προεδρείο τον ΕΚΑ
λώνει θεσμικά
|συναντήθηκε η Ε. Αχίοφλου
ζητήματα
Η Υπουργός Εργασίας στασίας των εργαζομένων
ενημερ(οσε το προεοοειο του χαι χαταπολεμησης της
Ε.Κ.Α. για το πεοι εχόμενο απλήρωτης,
του νομοσχεδίου που το υποδηλωμένης εργασίας.
Υπουργείο καταθέτει στη
Βουλή
αδήλωτης
Στο πολυνομοσχέδιο του
υπονογείου Ναυτιλίας,
αφού συζητηθεί στο υπουργικό Συμβουλίου, θα κατατε
θεί στη Βουλή αναφέρθηκε
σε σημερινή συνέντευξη του
στο κανάλι της βουλης, ο
υπουργός Ναυτιλίας Παναγιώτης Κουρουμπλής, σύμφωνα με το ΑΠΕ.
1 συζήτηση έγινε σε ιδιαίτερα θετικό κλίμα και διαπιπου | Η Υπουργός Εργασίας, Κοι- στώθηκε ταύτιση απόψεων
e. | νονικής Ασ4άλισης και Κοι- των δύο πλευρόν σε μία
νωνικής Αλληλεγγύης, Έφη σειρά διατάξεων που περί
λαμβάνει το νομοσχέδιο,
σύμ4 ωνα με την αναχοίνωση
Κάλεσμα του αν. υπουργού σε εννέα ΟΤΑ που έχουν εκκρεμότητες να υλοποιήσουν άμεσα τις υποχρεώσεις τους.Με
αφορμή την επικείμενη λήξη της ανάρτησης των δασικών
χαρτών σε 10 ημέρες, ο αναπληρ(τής υπουργός Περιβάλ
λοντος και Ενέργειας Σωκράτης Φάμελλος προέβη στην
ακόλουθη θήλυση:
Αχτσόγλου, συναντήθηκε
σημερα 29/08/2017 με το
προεδρείο του Εργατοϋπαλληλιχού Κέντρου Αθήνας
του Υπουργείου
«Από τον Γενάρη
του 2017 τη στήριξη του ΚτηματοΙΟ Υπουργείο Εργασίας που αναρτηθηκαν οι δασικοί λογιουκαι του Αναπτυξίατονίζει ότι η διαβούλευση με
τους φορεις χαι τους εκποοσο) τους τον εργαζομένων,
χαρτες στο 35% της χωρας, η
κυβέρνηση μας επέλεξε να
τοοωρησει ολοκλη Χμένα
χου σχεδιασμου, οι δασιχοί
χάρτες υποστηρίζουν την
Υπουργός
για το πολυνομοσχέδιο αυτό
υπήρξε διάλογος !
Εργασίας
ενημέ00σε το προεδρειο του
ασφαλεια
διχαιου
χόμενου
Ε.Κ.Α. για το περιεχόμενο
εση και, με0οδικά η
υλοποίηση ύπαυ
αυτου του
τον δασικο)ν οικολύνει θεσμικά ζητήματα και Υπουργείο καταθέτει στη ουθμίσεων χαι μέτρον που
καθιερώνει, επεκτείνει τις Βουλή και αναλυτικά για τις βελτιώνουν την καθημερΠανελλήνιες εξετάσεις για διατάξεις που αφορούν τα νότητά τους.
για τη χωρα. !!αράλληλα, με
συστηματων
μετρα ενισχυσης της προTEA.
Σώμα.