Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
&ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ - ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
www.dimoprasion.gr
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
ΤΡΙΤΗ 29 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 26873 ΕΤΟΣ 88ον
92-688 FAX 210-321587
0,60 ΕΥΡΩ
Ανοδος στις τραπεζικές
καταθέσεις κατά 946 εκατ. ευρώ
συμιαρεσυρε και
βενζίνης στο
Η μεΥαλύτερη αύξηση παρατηρήθηκε στις καταθέσεις των επιχειρήσεων
οια α του
Εκτίναξη των τιμών στις
ΗΠΑ-Πτώση του αργού
0 Ιουλιο και για
τρελα
χαν σήμε!α (σ.σ. Δευτέρα), μετά το χάος
που προκάλεσε η τροπική καταιγίδα Χάρ
ν Ακτή του Κόλπου των ΗΠΑ το
ιακο, πλήττοντας το Χιον
στον αι το λιμάνι του και βγάζοντας ε
κού τομέα, σύμφωνα
1 στη
Σαββατο
τηρίων
αταθέσεις ν
αν σε υψη
χοχυριών χαι επιχει
ρήσεων αυξή θηκαν χα
έφτασαν στα 1
δισ. ευρώ
πλημμύρες που προκλήθηκαν από την χα
ίδα ανάγκασαν τα διυλιστήρια κατά
μήκος της Αχτής του Κόλπου
των ΗΠΑ να
ινάχθηχαν
γαλόν
ρατηρήθηκε στις κατα
υποχωρήσουν 2ENA
λληνι
Η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τη γενική κυβέρνηση, τον Ιού
λιο του 2017, ήταν αρνητική κατά 258 ε
κατ. ευρώ, έναντι αρνητικής χαθαρής ροής
χαν χατα
Hma άνοδος στο
Χρηματιστηριο
ζες έπεσαν κατά περισσότερα από 40 δισ.
υρώ από τα τέλη του 2014 έως την επιβο
01 απο
Οι αποταμιεύσ
εις των νοιχοχυριων
νχατά 415 ε
τοδότηση της
Με ήπια άνοδο έκλεισαν οι τιμές
των μετοχών στη συνεδρίαση του
τριμηνο συμπιπτει με την 0.0
κλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης, η οποία επανέφερε κλίμα εμπιστοσύνης στην
Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματο
δότησης τηςγενιχής κυβέρ
νησης διαμορφώθη%ε στο
Χρηματοδότηση τηςγενικής χυβέρνηνα υποχωρεί κάτω και από τα 20 εκατ
ΠαραΥωΥικοι φορεις B. Ennaoas: Ναι μεν anna n
συναντηση με τον Πρω υπουργο
Τί ζητούν οι Βορειοελλαδίτες για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας
838.47 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο
Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα
συνισταμενη των περισσοτέρων
και γΛυχαν αλατα σχολια την ωρα που η α
ζητήματα της π!αγματιηής οικονομίας
η θέσπιση του ακατάσχετου λογαριασ
σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 0,20%, ενώ ο
ιχτης της μεσαιας χεφοηαιοποιησης ενι
κρομε
χειρήσεις στενάζουν μη γνωρίζοντας εάν
θα υπάρχουν αύριο» δήλωσε ο πρόεδρος
του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσ
σαλονικης, Μιχάλης Ζορπίδης, ο οποί
σημείωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ: «Η συνάντηση
ηταν αποχαρδιωτική. Οι πολιτικοι τάζουν
χωρίς να υλοποιούν χαι δεν με ενδιαφέ
ρουν πια. Οταν ο πρωθυπουργός μιλά για
μείωση άμεσων Χαιέμμεσων φόρων μετά
για το λιμάνι της Θεσσαλονίτους στο αμεσο μελλον, γεγονος που ανη
συχεί έντονα τον επιχειρηματικό κόσμο
Ελλάδας, διεξηχθη η συνάντηση
σχύεται σε ποσοστό 3,71%
κης, που όπως προχύπτει από τη συζήτηση
των ε προσωπων των παραγωγιχων φορέ
ων της Β. Ελλάδας, με τον κ. Τσίπρας, «η
ιδιωτιχοποιηση του έχει πλέον μπει στην
τελική ευθεία και είναι ζήτημα ημερών η
ολοκλήρωσή της». Στην πλειονότητά τους,
πάντως οι εκπρόσωποι των παραγωγικον
φορέων της Β. Ελλάδας, εξέφρασαν την
χανοποιησή τους για τη συνάντηση τους με
τον Ελληνα πρωθυπουργό στη βάση τους,
τη Θεσσαλονίκη, χαι όχι στην πρωτεύο
Από τις μετοχές της υψηλής χεφαλαιο
ποιησης, τη μεγαλύτερη ανοδο κατέγρα
των εκπροσωπων των πα!αγωγικων φο
έων της πεQ1ογής με τον π!ωθυπουργό,
ερμανια
Νομπελιστες οικονομολο οι:
2019, εγώ απλώς απαντώ «θα
για να ζήσουμε την εποχη των λιγότερων
φόρων; Θα υπάρχουν επιχειρήσεις στην
Ελλάδα για να αναχουφιστούν:
παραχωρησει
ουσια
να αποχωρησει απο την ευρωζωνη
Για τον ακατάσχε
Μόνιμη σταθερότητα στην ευρωζώνη μπορεί να επιτευχθεί μόνον εάν η Ενοώπη ξε
υσι. Τόσο στην ομιλ
του στη ΔΕΘ όσο χαι στις αντιστοιχες συ
πρωθυπουργό ήταν μία από τα ίδια. Πάλι
πε!άσει τις αμα!τίες του παρελθόντος και επανεφ ευρεθεί, δηλώνουν στην γερμανική ε
φημεQίδα «Die Welt» νομπελιστες οικονομολόγο, με αφο!μη συνεδριο το οποιο εγινε
μεγάλα λόγια για μείωση των φόρων, αλ
στο Λίνταου της Γερμανίας. Προσθέτουν δε ότι η Γερμανία θα π!έπει να
πα!αχωρησει εξουσία ή να αποχωQήσει από την ευ!ωζώνη
ωση της

Τελευταία νέα από την εφημερίδα