Πρωτοσέλιδο Ευρωοικονομία:Recognized text:
ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΜΝΗΜΟΝΊΩΝ
Για τους λόγους που η Ελλάδα παρομένει σε οικονομική στασιμότητα και
σεκαθεστώς μνημονίων, cm orti0ς
| ΑΝΑΚΑΜΨΗ ΚΙΝΗΤΗΣ
ΥΨΗΛΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ
Υπάρχουν ακόμη αρκετά αγκάθια, η
Στην κνητή Τηλεφωνία Ευ
δος, μετά από πέντε χρόνια
muσης, πετύχαμε αύξηση
Του EBITDA», ανέφερε ο mpdηέλλειψη ρευστότητας και Το amo amuξακό
μείμα δημοσιονομικής ΠΟΑΤικής,
επεσήμανε ο πρόεδρος της ΚΕΕ και
| εδρος και δ.σ. Του Ομίλου
εδρος Της Eurobank και προεδρος
της ΕΕΤ Νικόλαος Καραμούζη: Σελ.7
ΟΤΕ Μιχάλης Τσαμάζ
EBEA K Μίχαλος
-Σελ. 4
Τρίτη 29 Αυγούστου 2017 . Αριθμός φύλλου 865 . 0,50 ευρώ
OIKONOMA
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΑΠΟΔΙΔΟΥΝ ΟΙ ΦΟΡΟΙ
Τι φοβάΕυ,και τι
ελπίζει η κυβέρνηση
ελπίδα
>> T, θα γίνει με
# ΔΙΠΛΑ ΣΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΔΑΝΕΙΟ
νού Ομολογακού Δανείου μου ιδιωτκήςτοηοθετήσεως συνολικής ονομαστικής αξίας 6 εκατ, eupoo και διαρκοος 6
ετων , για την
Στο noupé trK ελληνικης οκογένει.
ας προσφέροντας 50%°πτώση στα
Εαστήρια των νεοεισαχθέντων φ0mr
των και τον μελών της οοογένειάς
τους που τους συνοδεύουν, στοται
για μία ακόμη χρονιά η Hellenic
Seaways, με τον διευθύνοντα σύμ.
βουλο Αντώνη Αγαπητό
αναχρηματοδοΤηση
Ανοδος με μειωμένη
συναλλακτική δραστηριότητα
προχώρησεη nano με τον αντηρδε
δρο Κώστα Γεράρδο
Σελ. 9
.Σελ, 11
" # ΔΥΝΑΤΟ ΠΑΤΡΙΝΟ eEAMA
I. # PROJECT#35EXPERIENCES
Με απωτερο σκοπό το καλύτερο δυνατό θέαμα, πλησιάζει στο κέντρο
της Πάτρας, η μεγάλη εκδήλωση
της Αχαικής Πρωτεύουσας το 90
PICK AOYE-COLA plus night, με
τον πρόεδρο του En|μελητηρίου και
αντιπρόεδρο της Λουξ Πλάτωνα
Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποι
ήθηκε στην Ελλάδα , μέσα από τη
συμμετοχή έξι διεθνών fashion
influencers και μιας διάσημης guest
από την Ελλάδα
to digital project #35Experiences
by Folli Follie, με την αντιπρόεδρο
Καίτη Κουτοολιουτσου. Σελ. 8
Σελ.12
Τώρα μπορείτε να μας διαβάζετε καθημερινά
στον ιστότοπο www.vradini.gr