Πρωτοσέλιδο Λακωνικός Τύπος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
0.τι Ψάχνεις είναι εδώ!
«Λευκή Νύχτα» Σπάρτης:
Απέκτησε ηρόσιο και Ράνο,
| Τα ονόματα επιτυχόντων
στις σελίδες 12 & 13
γωνιά της Πόλης >σε. 8
| n Σπάρτη > σελ 15
Κατηγορίες 90% και 10% > σελ 11
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Τρίτη 29 Αυγούστου 2017 | Έτος 22-1 Αριθμός 5222 | Τμή φύλλου 0,50€ ! Τηλ. 2731081253 Fax. 2731081 25ο[email protected]» www.lakonikosgr
10 χρόνια μετά την καταστροφική πυρκαγιά
«Αναγεννήθηκε» από τις στάχτες οφειλών έως 3011
Ρύθμιση
ληξιπρόθεσμων
στο Δ. Σπάρτης
το δάσος του Πάρνωνα
Το δάσος μαύρης πεύκης καλύπτει ξανά τις πλαγιές του βουνού
Ο Δήμος Σπάρτης γνωστοΠοιεί ότι με την έναρξη
ισχύος του Ν. 4483/2017-Yiνεται εφικτή Πλέον η ρύθμιση
οφειλών που έχουν BeBau
ωθεί nou θα βεβαιωθούν
έως και δύο μήνες από την
έναρξη ισχύος του παρόντος
νομου
Ως καταληκτική ημερομηνία
υποβολής αιτήσεων για uno1 νογή στη ρύθμιση ορίζεται η
Το καλοκαίρι του 2007 καταγράφεται στην Ελλάδα μία ano τις
με αλύτερες φυσικές καταστρορές στην ιστορία της. Οι εκτεταμένες Πυρκαγιές σε no λλ μέρη
της ορος θα κάνουν στάχτη
Περισσότερα από 2,5 εκατομμύρια στρέμματα δάσους και
αγρών, Προκαλώντας τεράστια
οικολογική καταστροφή και τον
θάνατο 63 συνανθρώηων μας,
Από τις 23 Αυγούστου έως τις
αρχές Σε τεμ ρίου του 2007,
ταν η σειρά του Πάρνωνα να
δοκιμαστεί. Μια μεγάλη ηυρκογιά έκαψε 39.000 Περίπου
στρέμματα μεικτού δάσουςμα
ρης πεύκης. ελάτης και χαλεΠίου Πεύκης, από τα οηοία τα
19.000 ήταν δάσος μαύρης Πεύκης ένα δάσος nou δύσκολα
αναγεννάται φυσικά Η τεράστια
αυτή έκταση μαζί με τις εκτάσεις
nou κάηκαν την ίδια Περίοδο
στον Τούγετο αντιπροσωπεύουν
περισσότερο αηό το 3% της έκτασης των δασών μαύρης Πεύκης
στις ροστατευόμενες περικές
Natura 2000 στη χώρα.
Τοεπόμενο έτος, το Δασαρχείο
Σηάρτης το Ελληνικό Κέντρο
Βιοτόηων-Υγροτόηων,
ρέας Διαχείρισης Ορους Πάρνωνα και Υγρ τόπου Μουστού
30η Νοεμβρίου 2017
και η Διεύθυνση Αναδασώσεων Με την na ούσα ρύθμιση
Ανατολικής Μακεδονίας-θρο- Ι δύναται να ρυθμιστεί το σύκης, άρχισαν τη μεγάλη npoond- 1 νολο των οφειλών οι on0ίες
θεια ο on nor της φυσικής και μπορουν να καταλ ούν
Ι εφάηαξ με πλήρη anaλλαγή
ευρωπαϊκού
Δικτύου
αναγέννησης μέσωτου σχεδιασμού και της εφαρμογής προγράμματος φύτευσης 5.300
στρεμμάτων δάσους μαύρης
Πεύκης, συνέχεια σελ.8
ηροσαυξησεων και Προστ
μων λόγω εκηρόθεσμης unoβολής ή μη un°Βολής ή
ανακριβούς δήλωσης ή λόγω
μη καταΒολής τέλους, είτε με
δόσεις από τον αριθμό των
on0ίων εξαρτάται και το noο
ΦοΤζαναβάρας: «Να στηρίξουν
όλοι την ΑΕ Σπάρτη»
Κάθε μηνιαία δόση-Πλην της
τελευταίος δε μπορεί να είναι
μικρότερη των 20 ευρώ, ενώ
ο μέγιστος αριθμός δόσεων
δε μπορεί να υπερΒαίνει τις
Την πρώτη του συνέντευξη παραχώρησε ο τεχνικός της «Μπάρτσα»
Τη στήριξη του κόσμου της
Σπάρτης και του νομού Λακωνίας ζητησε ο Παναγιώτης ΤζοναΒαρας για την προσπάθεια
nou Υίνεται ενόψει της νέας
σεζόν.
0 nponovnτής της Σπαρτης σε
συνέντευξη τύπου nou napaχώρησε στους εκπροσώπους
τον τοηικών ΜΜΕ, αναφέρθηκε
στην Πορεία της Προετοιμασίας.
τις επόμενες ηροσθήκες στο
ρόστερ, αλλά και στους στόχους
τηςομάδας
εκατό.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μηοστην
ρούν να απευθύνονται
Open Day του Πανεπιστημίου FREDERICK της Κύπρου στη Σπάρτη
ειακή Υπηρεσία του
Πολιτιστικό κέντρ Γεωργίου και 5 Σεπτεμοριου 7:00μουσα
Δημ 2731
105 στοωάν
ατικούκέντρου
| φυνο 2731361105 (. Ιωάν.
Πολιτιστικό κέντρο Γεωργίου και Χουσαυγής Σαινοπούλου-Αίθουσα Πνευματικού Κέντρου
Πεζόδρομος Κλεομβρότου, 1ος όροφος (είσοδος από το Cinema Center)
FREDERICK Παρουσίαση προπτυχιακών καιμεταπτυχίακών Κέντρο Δια Βίου
νης Βαρελλάς.
Οικογενειο
Τι να είναι άραγε;
AM me ar-mw.nm m
Μάθησης
ΕΥΡΩ NET
προγραμμάτωνοια ζώσης και εξ, αποστάσεως.
Απονομήτίτλων στους πρώτους Μεταπτυχιακούς
(εξ' αποστάσεως) απόφοιτους.
UNCERTS
Εάκος
Προος
newSp0μος Kapdoécou & Χαμαράτου 117,
γράφει η Ποτούλα Πασχαλίδη
>σελ.3

Τελευταία νέα από την εφημερίδα