Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Δημοπρασιακή Αθηνών:Recognized text:
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚΗ
ΑΟΗΝΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Email:[email protected]
ΑΘΗΝΑ: Τρίτη 29.08.2017
ΑΘΗΝΑ - Γλάδστωνος 5-(Πλατεία Ομονοίας): Τηλ.:210-3304596 FAX:210-3304613 -T.φ. 1.00 E- Ετος: 210-Αρ Φύλλου: 5856
Στο πλαίσιο άμεσης διέρεύνησης αταγγελίας
E&αρθρώθηκε σπειρά που υποσχόταν διαγραφη 0φευών από ηλεχτρχορεύμα
«IIQωταθλητουα παραμένει η Ανατολι η Αττική, όπου δηλώθη αν πέριπου 76.600 πολεοδομικές παρανομίες
Ενα εκατομμυριο ανθαιρέτα πρός ομιμοποίηση
«ΙΊοωταθλήτουα» παραμένει η Ανατολική
Αττική, όπου δηλώθηκαν περίπου 76.600 πολεοδομικές παQανομίες, με συνολικό εμβαδόν
μεγαλύτερο των 8 ε ατ. τετοαγωνιχών μέτοων.
Στο 1,9 δισ. ευρώ έφτασαν τα έσοδα.
900.000 πληρώνονται
με καθηστέρηση
έως 15 μηνών
Ξεπέρασαν το ένα εχατομμύριο οι πολεοδομικές ανθαιοε σίες που δηλώθηχαν στους δύο τελευταίου νόμους για τα αυθαίρετα, αυτούς του 2011 και του 2013.
«Πρωταθλήτρια» παραμένει η Ανατολική Αττική,
όπου δηλώθηκαν περίπου 76.600 πολεοδομικές παρανομίες, με συνολικό εμβαδόν μεγαλύτερο των 8 εχατ
τετράγωνιχών μέτρον
Εντεκα κτίρια α ατάλληλα
για χρήση μετα το σεισμο
στην Κω
Σχέδιο νόμου για την ταχυτεΟΙ εκδίκαση υποθέσεων
διεκδίκησης δεδουλευμένων αμοιβών θα παρουσιάσει το
υπουργείο Εργασίας την ερχόμενη Δευτέρα στους χοινωνικούς εταίρους και στη συνέχεια αναμένεται να πάρει το
δρόμο Τοος τη Βουλή
γελματικούς χώρους, δημόσια
κτήρια, ιερούς ναούς, αποθήκες
και λοιπά κτίρια.
Ειδιχότερα από τις 7 Αυγούστου
μέχρι χαι σήμερα 25 Αυγούστου
2017, διενεργήθηκαν συνολικά
340 δευτεροβάθμιοι έλεγχοι, από
τους οποίους προκύπτει ότι:
. 150 χτίρια Χρίθηχαν χατάλληλα
για χρήση (πράσινα)
. 179 χτίρια χρίθηκαν προσωρινά
αχατάλληλα για χρήση (κίτρινα)
. 11 χτίρια χρίθηκαν επικίνδυνα
για χρήση (Χοουνα)
Συνεχίζονται οι δευτεροβάθμιοι
έλεΥχοι που πραγματοποιούν τα
επιστημονικά-τεχνικά κλιμάκια
του υπουργείου Υποδομών χαι
Μεταφορών στην
Το ζήτημα έχει λάβει μεγάλες διαστάσεις.
Υπενθυμίζεται τα εξειδικευμένα
κλιμάκια του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών βρίσχονται από την ποίτη ημέρα του σεισμού στο νησί και ήδη στις έξι
Αυγούστου 2017 ολοκλήρωσαν
τους πρωτοβάθμιους ελέγχους
και τις αυτοψίες, δ ενεργώντας
966 ελέ-χους
Σύμ4ωνα με μελέτη σε τουλάχιστον 900.000 εογαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα, ενώ εργάζονται καθημερινά και
κανονιχα, η καταβολή του μισθού τους γίνετου με καθυ
στέρηση από έναν μέχρι δεκαπέντε μήνες.
σε κατοικίες
, επιχ>>( Τελ