Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Εως 31 Αυγούστου στο TAXISnet τα εχχαθαριστικά του ΕΝΦΙ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
S>> T
Οικονομικών και Επιχειρηματικών Ειδήσεων . Προμηθειών και Δημοπρασιών
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:[email protected]
ΑΘΗΝΑ. Email: [email protected]
ή Email: [email protected]
ΕΤΟΣ 210 . ΤΦ.1.00E A.Φ. 5046 Τρίτη 29.08.2017
ή Email: [email protected]
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ . Εγνατία 64 : Τηλ. 2310-240652 Fax: 2310 242778
ΑΘΗΝΑ-Πλ.Ομονοίας (Γλάδστωνος 5) : Τηλ :210-3304587 FAX :210-3304605
Ανάκληση
Παντελάκης.
Γερμανία
>>> Τελ.
Δική μας πρωτοβουλία η ανάκληση της
άδειας Διαχείρισης Χαρτοφωλακίου
Ελαφρά μείωση της επιχειρηματικής εμπιστοσύνης τον Αύγουστο
Λειτουργιας
εταιρέ ιάς
tsinful | Πόσα ξοδεύουν φέτος
euro ngP: OLEEVOL τουριστες στην Ελλά α
Το Διοικητικό Συμβούλιο της
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
κατά την 795η/24.8.2017
συνε οιαση του αποφασισε
τη χορηγηση αοειας Λειτοην υπό σύσταση
εταιρεια με την επα)νυμια
«KM CUBE AEIIEY>»
Κατόπιν σχετικού αιτήματος
«ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ
ΑΕΠΕΥ», την ανάκληση της
προς την επενδυτική υπηρφυλακίου της παρ. 1 περ (6)
36062007, xor' εφαρμογή
νδυασμό με 3606/2007,21 | Τετά
ρτη 30 Αυγούστου
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Εισπράξεις (C) ανά επισκέπτη από τις 5 βασικές αγορές
(Α' Εξάμηνο 2017)
συνδυασμό με το άρθρο 21
οι κητικής Δια
Νέα δημοπρασία 6μηνων
Forthnet:
εντοχών γραμματίων
τον Ανώτε
TQ0σφοράς που γινεται οεκτη
στη δημοπρασία (cut-off price)
μέχρι συνολικού thpoug 30% επί
του δημοπρατούμενου ποσού
για κάθε μία από τις παραπάνω
δύο περιπτοσεις.
Παράλληλα με τη δημοπρασία,
το Υπουργείο Οικονομικών
παρέχει τη δυνατότητα σε φυσικά πρόσοπα (ιδιώτες) να προυηθευτούν τους ενλάγω τίτλους
οι οποίοι θα αποκτηθούν με
εναν από τους παραχατο τροπο
I. Μέσω δημόσιας εγγραφής σε
Την Τεταρτη 30 Αυγουστου
2017, το Ελληνικό Δημόσιο θα
προχαοήσει στην έκδοση εντόκων γραμματίον 26 εβδομάδων
(ομηνα), ποσού 875 εκατομ| μυ2ίων ευρο, ληξεως 2 Μαρτίου
doodYavrl
Όπως γνωστοποίησε ο ΟΔΔΗΧ
η éκδοση θα γίνει με δημοτοασία στην οποία συμμετέχουν οι
Βασικοί Διαπραγματευτές των
τίτλον του Ελληνικού Δημοσίου,
Ως ημερομηνια διακανονισμού
χει οριστεί η Παρασκευή 1
ισπράξεις ανά εΤΙηέπτη από Γερμανία,
Μειώθηκαν οι ε
HIIA, και Ρωσία στο πρώτο εξάμηνο. Οι Ιάλλοι πιο προσοδ0qo001 ευροπαίοι τουρίστες στο πρώτο μισό της χρονιάς.
Τι δειχνουν τα στοιχεια της ΤτΕ.
Η Forthnet ΦΟΡΘ-13,60%
ανακοινωσε τη ληξη της
συνεργασιας της
Παναγιώτη Μαυραγάνη,
Ανώτερο Εμπορικό Διευθυοποια ποτε
Βάσει του Κανονισμου των
κών Διαπραγματ
|παρεχεται η δυνατότητα υποβολης μη ανταγωνιστικών προσφοραν, τόσο κατά την ημέρα διεαγωγής της δημοπρασίας, όσο
και κατα το χρονικό διαστημα
της μίας (1) εργάσιμης ημέρας
μετά το τέλος αυτής, και μεχρι
ώους 12.00 1.1. Οι μη ανταγωνιστικές ποοσφορές θα ικανοποιηθούν στην τιμή της τελευταίας
Χρηματιστηουακη εταιρία, με
Ολοένα λιγοτερα χρηματα
αφήνουν στην Ελλάδα οι
ξένοι τουρίστες που την επιλέγουν για τις διακοπές
τους.
επισκεπτων απο το ε ωτερ
χο και τα αυξημενα εσοδα
του πρωτο εξαμηνου, ωστο
σο, αποτελούν μόνο τη 1
όψη του νομίσματος. Η άλλη
θα μπορούσε να
μαστι
αξίας για κάθε qiuou no προσοπο
τα 15.000 ευρώ. Η τιμη διάθεσης
θα είναι η τιμή της τελευταίας
ΟοσΤοράς που γίνεται δεχτή
στη δημοπρασια cut-off price).
Το συνολικό ποσό των τίτλον
που θα διατεθούν μέσω αυτής
της διαδικασίας θα ανακοινωθεί
μετά την ολοκλήρωση της δημόσίας εγγραΤής
εα ανοοος των με «καμπανακι» για τους
Η εταιρεια ευχαριστεί τον x.
Παναγιώτη Μαυοαγάνη για
τη συνεισφορά του στην
επιχειρηματιες τυχώρου
χαλή επιτυχία σε προσο)πικό
και επαγγελματικό επίπεδο.