Πρωτοσέλιδο Συνείδηση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
•ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ [óåë.2]
•ΧΡΗΣΙΜΑ [óåë.15]
•ΚΑΙΡΟΣ ΓΙΑ 3 ΗΜΕΡΕΣ [óåë.2]

ÅÔÏÓ 15o • ÖÕËËÏ 3585O • ΤΡΙΤΗ 29 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017 • ÇÌÅÑÇÓÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ • ÔÉÌÇ ÖÕËËÏÕ: 0,05 €

ΝΕΟ ΠΡΟΕ∆ΡΟ ΕΚΛΕΓΕΙ ΑΥΡΙΟ ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ
ΤΗΣ κας ΚΟΝΤΟΣΩΡΟΥ

ΑΠΟΨIΛΩΣΗ ΟΙΚΟΠE∆ΩΝ,
ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΕΙΣ,
ΜΥΟΚΤΟΝΙΕΣ ΚΑΙ ΨΕΚΑΣΜΟΙ
ΓΙΑ ΤΑ ΚΟΥΝΟΥΠΙΑ

Καθαρισµοί και
απολυµάνσεις
στον ∆ήµο
Ηρακλείου Αττικής
>> ΣΕΛ. 12

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ «ΙΡΙ∆Α»
ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ

Παρεµβάσεις στην
κατασκήνωση

Αλλαγή
φρουράς

∆

ύο φορές θα συνεδριάσει αύριο, Τετάρτη 30 Αυγούστου 2017 το δηµοτικό συµβούλιο της
πόλης της Μεταµόρφωσης.
Η πρώτη συνεδρίαση που είναι και έκτακτη και θα ξεκινήσει στις 19:00 θα έχει µοναδικό
θέµα την «Αποδοχή παραίτησης – Εκλογή Προέδρου ∆ηµοτικού Συµβουλίου», ένα θέµα που εισηγείται το Αυτοτελές Γραφείο Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων.
Αξίζει να αναφέρουµε ότι η απελθούσα Πρόεδρος του Σώµατος κα Χαρά Κοντοσώρου είναι
έγκυος και για προφανείς λόγους αποχωρεί από τη θέση.
Στις 20:00 θα πραγµατοποιηθεί η τακτική συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, µε 27 θέµατα στην ηµερήσια διάταξή της.
Σηµαντικότερο θέµα µοιάζει ο καθορισµός ειδικοτήτων για την πρόσληψη προσωπικού µε
σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου και η Επιχορήγηση Σχολικών Επιτροπών.

>>ΣΕΛI∆Α 10-11

Προσλήψεις για τους
Βρεφικούς και
Παιδικούς Σταθµούς του
∆ήµου Μεταµόρφωσης

>> ΣΕΛ. 12

∆ΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

Αποθεµατικό
9,3 εκ. ευρώ
ΠΟΙΕΣ ΩΡΕΣ ΚΑΙ ΣΕ ΠΟΙΕΣ Ο∆ΟΥΣ

∆ιακοπές ρεύµατος
σήµερα στην
Μεταµόρφωση
>> ΣΕΛ. 12

>>ΣΕΛ. 2

Η υποβολή των
αιτήσεων θα
διαρκέσει έως
την Παρασκευή
1η Σεπτεµβρίου
2017 - Αναλυτικά
η ανακοίνωση
του ∆ήµου

>>ΣΕΛ. 3-9



Τελευταία νέα από την εφημερίδα