Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
&ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ - ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
ΣΑΒΒΑΤΟ 26-ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 26872 ΕΤΟΣ 88ον
www.dimoprasion.gr
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
ηλ. 210-3215692-688 FAX 210.321587
0,60 ΕΥΡΩ
A. ΑΒραμόπουλος:
ρος Ψηφιση του ν/σ νια την
«μαύρη» και αδήλωτη εργασία
υρωπη
ε:ακολουθεί να
αντιμετωπιζει
μεταναστευτικες
πιεσεις»
Ο Ζ. Κ. Γιούνκερ Υνώριζε
ότι η μετανάστευση θα αποτε
λέσει την υπ' αριθμόν ένα
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ιολόγη
σης θα γίνει ο ανασχηματι
σμός της κυβέρνησης, εκτίμη
χοινοβουλευτικούς συντάκτες
Ακομα, αναφερομενος στο
αντιμετωπισουμε τις προ Αησεις της με
τανάστευσης», τονίζει σε ά!θρο του ο
Ευρωπαίος Επίτροπος, Δημήτρης Αβρά
μόπουλος, σε άρθρο του στον Euobserver
ειωνε
αντιμετωπίζει μεταναστευτικές πιέσεις
αλλά η διαφο!ά σήμερα σε σχέση με δυο
ι μεγάλ
Επιτροπή δεν ανακάλυψε τώρα το ζήτη
μα. Οταν ο Πρόεδρος Juncker ανέλαβε
ομοσχέδιο που θα ψηφιστεί
σαλονίκης, θα είναι του υπουρ
γείου Εργασίας και θα αφορά
την καταπολέμηση της «μαύ
ρης» χαι αοηλωτης εργασιας.
θνικής Αμυνας, Πάνου Καμμένου, καθώς
και άλλων στελεχών και λειτουργών στην
υπόθεση με το πλοίο
μή στην δικαιοσύνη, ο χ
Βούτσης εκτίμησε ότι η συ
κονομικών και Παιδείας
ολουθή
Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με
καθηκοντα δημουΟγησε τη θέση του Ε
σουν άλλα πέντε νομοσχέδια αρμοδιότητας των υπουργείων Εθνιχής Αμυνας, Aγροτικής Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος, Οιτην πρόταση της ΝΔ για τη σύσταση Εξε
ταστικής Επιτροπής, προκειμένου να διερευνήσει τυχόν εμπλοκή του υπουργού Επιτρόπου της ΕΕ για τη μετανάστευση
επειδή γνώριζε ότι η μετανάστευση θα α
Παροχη δωρεάν internet σε 72.000 Πρωτοετεις
τιμήντο αναλ ο μετη γαστεκλησηα
ωπαικη προσε
φοιτητες σε ΑΕΙ και 1E1
τανάστευσης
εμηνιαία επιδότηση για Χα ημι
του 80% του κόστους της σύνδε
προγράμματα χο ητης ή σταθερής τηλε
Επιχειρηματι ο
bile) σύνδε
την παρο.
Σε όλους του ς πρωτοετείς φοιτητές του
ακαδημαϊκού έτους 2017-201
κουπόνι (voucher) που θα αντιστοιχεί με
επιχορήγηση του 80% του μηνιαίο
ααδημαϊκού έτους 2017 2018 θα δο με
ενδιαφέρον
Α ε αν ονΠ0nn
χή Ιντεοετ υποδέχεται στην ακαδημαϊ
λύπτεται απο τα χρήμαποθεματιχάτης. Ε
Λυπτεται απο τα χρηματα των φοροΛΟγου
τητες. Τη δράση «ευQu-where», η οποία
εντασσεται στο π^αισιο του
Σχεδίου Ευ0%ωνικής Πρόσβασης Επόμε
νης ενιας» ανακοινωσαν σε κοινη συνε
υξη Τύπου ο υπουργός Παιδείας, Κώ
στας Γαβρόγλου και ο υπου!γός Ψηφια
ής, Νίκος Παππάς, τονίζο
υς. Το μέγιστο ποσό
απο την κινα
σης για κάθε φοιτητή ανέρχεται στα πέ
Οι διαδιχα σίες απόχτησης του χουπο
ξαιρετικά απλές (μέσω
ρα μετά την αναχοίνωση των αποτελεσμά
στας Γαβρόγλου. «Χθες έκλεισε ο κύκλος
του 2017. Κι εμείς το θέμα που ανοίγουμε
σήμερα είναι αυτό το φοιτητικής μέριμνας
Οι πόροι που δαπανώνται για σίτιση, με
και σύναψης συμβολαίου θα ε
στην ελληνική οικονομία και στις προσπάθειές σας να επιτύχετε γQM7oQη ανά
καμψη» δήλωσε από την Αλεξανδρούπολη ο Κινέζος πρέσβης στην Ελλάδα, Ζου
διαδικτυακής πύλης) και θα
γαστικό επίδο
συγγράμματα, φτάνουν τα 200 εχατ. ευρώ
θολογικ
πιλογής παρόχου χαι συμαι
ντηση του με τον Δήμαρχο Αλεξανδρου
θούν» προσθεσε
Learning
η Λαμπάχη, τόνισε επανει
ορασης ανέρχεται στο ποσο
λημμένα,ανάπτυξης
τροπής Τηλεπικοινωαπό πόρους προερχόμενους
εονασμα - ρεκορ το α εςαμηνο να
από τ
τη ερμανια
τας οτι ο στοχος ειναι η σταδιακη επε
κταση όλων αυτών των δ!άσεων
Τηλεπικοινωνιών και Ταχυ
δρομειο
Πλεόνασμα QEXOQ ύψους 18,3 δι ευρώ που αντιστοιχεί σε 1,1%, πέτυχε η Γερμανι
τητές θα έχουν τη δυνατότητα να αποχτή
σουν ή να διατηρήσουν ταχεία πρόσβαση
στο διαδίκτυο με την παροχή σημαντικής
επιχορήγησης για σταθερή ή κινητή (mo
«Είναι μεγάλη η χαρά μας να φέρουμε
εδώ σήμερα το αύριο για όλους. Θα φτά
σουμε ως τα ακριτικά νησιά για το δωρε
α κατά το πQwto εξάμηνο του έτους, κυρίως χά!η στην καλή κατάσταση της οικονομι
ας χαι τα υψηλά επίπεδα απασχόλησης
Το πλεόνασμα που ανακοινώθηκε από την Ομοσπονδιακή Στατιστική Υ
επιδότηση (κάλυ
ομοσπονδιακό χ
κράτος, τα χρατίδια, τους δήμους και τις

Τελευταία νέα από την εφημερίδα