Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
&ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ - ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
www.dimoprasion.gr
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
ΠΕΜΠΤΗ 24 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 26870 ΕΤΟΣ 88ον
210-3215692-688 FAX 210.321587
0,60 ΕΥΡΩ
Eurobank:
Σημαντικη αυςηση του
ταξιδιωτικού ισοζυγίου μέχρι τον
Αύγουστο του 2017
Πολιτικη
σταθερότησ n και
μεταρρυ μισεων
προυποθεσεις Υια
ισχυρή ανάπτυ η
0)ν οφείλεται-στην άνοδο της εισεριδιωτιχής κίνησης.*α
3% και χατά 1,6% της μέσης,δαπά
δι, η οι
Η Ελλάδα συμπληρώνει σχεδόν μια
α 589 ευρω.
νταση ύφεσης, με βαρύτατο κοινωνικό
ομικό κόστος, καθώς και οκτώ
χρόνια εφα!μογής μνημονίων και προγ!αμμάτων προσαρμογής. Ωστόσο, μετά
χων υπηρεσιων συνέβαλαν με ποσο
εισπράξεων από υπηρεσίες χαι υπεραντιστάθμισα
μα του ισοζυγίου αγαθών
3,9%) το έλλειμς δευτέρης αξι
σης του τρίτου προγ!άμματος στιΟιξης,
ε!η εμπιστοσυνη στις αναπτυ
μφωναμετα
ξιακές προοπτικές της Ελλάδας και στις
κρίση. Αυτό άλλωστε επιβεβαιώθηκε από
στις διεθνείς αγορές, μετά από τρία χρόεία τη
σπράξεων κατά 273 εκατ. ευρώ ή
μές παρέμειναν ουσιαστιχα σταθερ
1 διαμορφώθηχαν στα 940 εκατ
Η αύξηση των ταξιδιωτικών εισπράξε
6,6%. χαθώς η μέση δαπάνη ανά ταξίδι
γραψαν τον Ιούνιο
του 2017, αυξημένο χατά 15,5%, έναντι
υρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2016, ενώ
ίωση κατά 1,4% παρατηρήθηκε στις τανάσματος 1,658 δισ
η με-SNA
αυξήθηκε κατά 0,7%
στοιχο μήνα του 2016, σύμφωνα με τα
προσοΟινά στοιχεία της ΤΟάπεζας της
Ελλάδας
Στήριξη της
απασχοηησης στην
Η αυζηση των ταξιδιωτικών εισπρά
αντιστάθ
νημερωση και ΥΠοστηριςη ΔανειοΔηπτων με
0ημιουργια κέντρων σε
Ελλάδα με
Δημους της χωρας
ευρω ως το 2020
από την ΕΕ
Δανειοληπτών (Γ.Υ.Ε.Α.) (ένα στην ΑθήΓραφείων Ενημέρωσης και Υποστήριξης
Le 30 Δήμους της χώρας και 24 11
Τη στήριξη της Ελλάδας στην προu07ία τους τα Κέντ!α Ενημέρωσης και
Υποστήριξης Δανειοληπτών (Κ.Ε.Υ.Α.)
tou Ρεντη, στο χτιριο οπου στεγα
η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτ
Από τις 21 Αυγούστου λειτουργούν πεντε νέα Κ.Ε.Υ.Α. στις ακόλουθες περιοχές: δύο στον Νομό Θεσσαλονίκης, εκ των
σπάθεια της για οικονομική σταθερότη
τα εξέφρασε η Ευρωπαία επίτροπος αομόδια για θέματα απασχόλησης, Μάριον
11σεν, απαντωντας στην ερα)τηση του α
ντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουκού χρέους), τα οποία έχουν εξυπηρετηLX
ερασμέν
Συνολιχα προβλέπεται η ίδρυση 120
οποίων ένα στον Δήμο Θεσσαλονίκης
τιο από τον υπουργό Οικονομίας χαι Ανάπτυξης, Δημήτρης Παπαδημητρίου, στο
Γ.Ε. Υ.Δ., 30 εκ των οποίων μετεξελίσσο
νται σε Κ.Ε.Υ.Α. χαι θα εδρεύουν σε α
να στον Δήμο Παύλου Μελά, χαι από έστον Δήμο Λάρισας, στον Δήμο Ιωαννι
τών (στα Ιωάννινα) χαι στον Δήμο Κοζάου και
ώρας.
του ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρη Παπαδημούλη, a
ναφ0Q1κά με την εφα!μογή όσων προβλέ
ιωτιχου
Εξυπηρε
έτη σης
Σε ποιους απευθύνονται
υρωπαϊκός Πυλών
πει ο Ε
και Υποστήριξης Δανειοληπτών στον Αγ
στους Δήμους: Αθηναίων, Ζωγράφου
νται σε ατομα που ανηχουν σε
παροχή κάθ
ριστερίου, Γλυφάδας, Καλλιθέας. Αχαρ
βοήθειας στους πολίτες, που δεν μπορούν
να ανταπεξέλθουν στις δαν
νών, Φυλής, Πειραιά, Θεσσαλονίκης, Κο
ρέδελιού-Ευόσμου, Παύλου Μελά, Αλε
ρών, Κοζάνης, Ιωαννιτών, Λάρισας,
Χίλιοι τυχεροί από τις κληρώσεις του
ΥΠΟΙΚ νια τη χρήση Πλαστικού
χρηματος
στασης.
Από τα 30 Κ.Ε. Υ.Α., τα 11 θα λειτουρλου, Χαλχιδέων, Πατρέων, Αγρινίου, Κο
ρινθίων, Καλαμάτας, Ρόδου, Ηρακλείου
Θεσσαλονίκης χαι από ένα σε άλλους Δή
η λειτουργο
ός της πρώτης εβδομάδας του Σεπτεμβρίου αναμένεται η έκδοση της υπ ouQγ
στου τα Κ.Ε.Υ.Α. στο Δήμο Αθηναίων
στο Δήμο Πειραιά. Ουσιαστικά πρόκειτ
κής απόφασης, με την οποία θα ανοίγει ο δρόμος για την ένα!ξη των κληρώσεων χρη
ματικών ποσών από το υπουργείο Οικονομικών, με βάση τις συναλλαγές
των φ000λογούμενων με πλαστικό χημα.

Τελευταία νέα από την εφημερίδα