Next

Πρωτοσέλιδο Δημοπρασιακή Αθηνών:Recognized text:
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚΗ
ΑΟΗΝΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Email:[email protected]
ΑΘΗΝΑ: Τετάρτη 23.08.2017
ΑΘΗΝΑ - Γλάδστωνος 5-(Πλατεία Ομονοίας): Τηλ.:210-3304596 FAX:210-3304613 -T.φ. 1.00 E- Ετος: 210-Αρ Φύλλου: 5852
Ευρωπαϊκό Ταμείο Α
γοοτικής Ανάπτυξης
Χοηματοδότηση για την αγρότική 000πουα στην Στέρεα Ελλάδα
11 λεόνασμα 842 ε ατ. ευρώ αταγQάφει τον ίδιο μήνα το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών
Εσπασαν το φράγμα των 200.01 τουριστικές εισπράξεις
Αφίξεις και εισπράξεις τον πρωτο κρίσιμο μήνα για
τον τουρισμό παρουσίασαν άνοδο κατά 13% και
14.2% αντίστοιχα, σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας
της Ελλάδος. Πλεόνασμα 842 εκατ. ευρώ
τον ίδιο μήνα το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών.
οριακά μειωμένο έναντι του 2016.
οιαταγμα για το
Πολιτιστικό
Κέντρο ΚατεΣταθάκης
Ενα χρονιο αιτημα του
Για ένα «καυτό» από πλευράς εισπράξεων χαλοχαιρι | Δημου Κατερίνης επιλύεται
προδιαθέτουν τα στοιχεία της Τοάπεζας της Ελλάδος | με το 1100)είουχο Διάταγμα,
Συνεχί εται το «σαφαΟ»
για τα 100
γιο τρεχουστειουτι αλλα τούτο ουσιαστια
εκειμένουπο τιμη ομιτο
Μέσα από αυτά ποοκύπτει ότι τον πούτο ουσιαστικά
εγκεχυμενου Quμοτομιχου
δυνατό» μήνα για την τουοιστική σεζόν οι οι αφίξε
μη κατοίκων ταξιδιωτών χαι οι σχετικές εισπράξεις
παουσίασαν άνοδο χατά 13% και 14,2% αντίστοιχα
σε σχεση με τον αντιστοιχο περσυνο μηνα.
αποδείξεων
λόπουλο και τον Υπουογό
Σύμ4ονα με τη σχετική αναΕνίσχυση €500 χι
σε τρεις 0ημους για την
απο ατασταση ςημιων
οινο)ση, με το Διαταγμα
ουθμ ζονται μια σειρά πολεοδομ κά ζητήματα, απα
αιτητα για την αποπεράτωση
της κατασκευης του κτιριου,
το οποίο θα στεγάσει το νέο
Πολιτιστικό Κέντο
Κατερίνης, που αναμένεται
να ενισχυσει την ποΑιτιστική
ζωή της περιοχής. Θα περιΣυνεχίζονται οι Ελεγχοι από τη Διεύθυνση Οικονομικής
Αστυνομίας και την Υποδιεύθυνση Οικονομικής
Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος για την τήρηση της φορολογικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας
Οικονομικές ενισχύσεις, προκλήθηκαν στα δίχτυα και
συνολιχού ύψους 500.000 τις υποδομές τους, εξαιτίας
ευρώ σε τρεις δήμους για φυσικών καταστροφών από
έργε υποδομ
υπουργός Εσωτερικών Ου,πουργός ενέκρινε καιτην
Πάνος Σκουολέτης, όπως επιχοήγηση συνολικού
μεταδίδει το ΑΠΕ.
Ειδικότερα, οι δήμοι HQax_ Δήμο Πάτμου για τη χQημα
λείου Κρήτης και Γεωργίου τοδότηση των αναγκαίων
Καραϊσκάκη νομού Άρτας, ενεργειών αποκατάστασης
έχουν λαμβάνειν 200.000 και των δικτύων ύδρευσης, για
150.000 ευρώ αντίστοιχα για την αντιμετώπιση του φαινοτην επιδιοοθωση ζημιών που μένου της λειψυδρίας.
Ειδικότερα, το Χονικό διάστημα από 18 €ως 20
Αυγούστου, κλιμάκια αστυνομικών των παραπάνω Ytreεσιών π2α 'ματοποίησαν έλεγχους σε (20) επιχειρήσεις
nal χαταστήμ
Αττικής (Αλιμο, Αρτέμιδα, Νέα Μάκρη, Πόρτο Ράφτη
και Paq ήνα) καί διοχπιστώθηκαν:
λών εχοηλώσεων και συνεορίων. Με την τα)ποποίηση
επεκτεινεται χαι ο πειυ
Mi)ν χ(ngog του χτιοιου, για τη
δημιουργία
οπως, θεσεις σταθμευσης,
πεζόδρομοι και πλατείαους 150
ιατα σε Θάσο 20ου διά400ες περιοχές της