Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
&ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ - ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
www.dimoprasion.gr
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
ΤΡΙΤΗ 22 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 26868 ΕΤΟΣ 88ον
210-3215692-688 FAX 210.321587
0,60 ΕΥΡΩ
ΥΠΟΧωρουν τα εηηηνικα ομ onoya ισχυρή ανάκαμψη
του εηηηνικου
μετα την ανα α μιση αΠΟ
τον Fitch
χρηματιστηριου
Handelsblatt
Ηδη κατα το τρεχον ετος
αυξηθηκε κατά 26%
νιχά ομόλογα ε
κολουθούν να έχουν κίνδυνο χα
να είναι ευμετάβλητα, αλλά
τουλάχιστ
σχυση ανακαμψη» τιτλοφορειται η
ανταπ oxQ1ση από την Αθήνα, της έντυ
δοσης
βήμα,αλλά δύο βήματα. Ι
Πριν δύο έτη-σημειώνεται στο σχετικό
δημ0σίευμα. η Αθήνα στεκόταν στο χεαος
δήλωσε ο αναλυτής της DZ
ότι η αναβάθμιση είχε προεξοφληθεί σε μεγάλο βαθμό, επομένως δεν θα δείτε μία τεράστια
μείωση του spread (της διαφοράς
απόδοσης των ελληνικών ομολόγων σε σχέση με την απόδοση
των γερμανικών τίτλων)-αλλά
ματιστηρίου Αθηνών αυξήθηκε κατά 90%
και συγκεκριμένα 26% κατά το τρέχον έ
τος, μια αξιοσημείωτη, σύμφωνα με το συ
ντάκτη
στους ξένους επενδυτές. Πολλοί αναλυτές
βλέπουν την αρχή μιας ανοδικής συνέ
χειας, με το δείκτη στις 830 μονάδες να α
τέχει ακόμα αρκετά από τις 5.000 μονά
προστίθετο
Τα μαχρο-οικονομικά στοιχεία της χώρας εξάλλου είναι καλά. Μετά από εννέα
πένδυση στην Ελλάδα», πρόσθεχρόνια ύφεσης, με εξαίρεση τη μιχρή ανά
οικονομιας
Αν χαι η Ελλάδα αντιμετωπίζει τεράστια επιπεοα χρεος χαι επρεπε να επι
βάλλει αυστηρά μέτρα λιτότητας σε α
ντάλλαγμα για τη χρηματοδότησή της από
ληνικού δημοσίου μειώθηκαν σήμεQα
(σ.σ. Δεν τέQa), Χαθώς ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης Fitch αναβάθμισ
το αξιόχρεο τους στη βαθμίδα Β, όπως
και έχει κάνει ο οίκος S& P. O Fitch ανα
ά την Παρασκευή τη μακροπρόθεσμη πιστοληπτική ικανότητα της
λάδας σε ξένο νόμισμα σε B- από
CCC, χάνοντας αναφο!ά σε μείωση του
πολιτικού κινδύνου και βιώσιμη ανάπτυ
λληνικού δημοσίου υποχώρησαν στο 3,25% χάποια στιγμή, επίπεδο
α μήνα
το οποίο είναι κοντά στο χαμηλότερό τους
από το 2009. Η απόδοση των 10ετών κρα
το οποί
από έν
ωπαση ΕνωσηΕΑαρεου ηση τον
Ιούνιο, όταν οι χώρες της Ευρωζώνης συμ
Welt:
, σου
οικονομ°ηΟΥων
φο αται Υια νεα
κριση και το
μεΛΛον του ευρω
σης στις αρχές της διαπραγμάτευσης στο
5,58%, ενώ σταθεροποιήθηκε στη συνέ
υρώ. Επιπλέον, η Ελλάδα ανέχτησε την
πρόσβασή της στις αγορές τον περασμένο
τριών ετών, εχδίδοντας πε
Τα υπερ60A1Ka ΠΛΕονασματα της ι ερμανιας
μπορουν να αΠοσταθεροποιησουν την Ευρωζωνη
παγκοσμια ελίτ των οικονομο ογων προειδοποιεί για μια επόμενη οικοομική κρίση, ενώ εκτιμά ότι το μέλλον
α υπε!βολικά πλεονάσματα της
ΓεQμανίας μπορούν να λειτουργήσουν αποσταθεροποιητικά για την ισο00οπία
χαι τις προοπτικές ανάπτυξης στην ίδια
τη Γερμανία και στην υπόλοιπη ζώνη του
ευρώ επισημαίνει ο Επίτροπος Οικονομι
κών της ΕΕ, ιέρ Μοσκοβισί, σε απά.
ντησή του στον αντιπρόεδρο του Ευροατ
Επίσης, «οι απ
Σταθερότητας και Ανάπτυξης (ΣΣΑ) έ
χουν καθοριστεί από το Ευ
ρωπαϊκό Κοινοβούλιο χαι ΣΕΝΑ
ις του Συμφώνου
μανίας χαι να επηρεάσει την αποκατάσταση της ισορροπίας χαι τις προοπτικές
ανάπτυξης στην υπόλοιπη ζώνη του ευρώ,
Λίγο πριν την έναρξη της έχτης συνά
ντησης βραβευμένων με Νό
μπελ που πραγματοποιείται
«συστασεις ανα
χώρα που έχουν σχέση με τη Διαδικασία
Μακροοικονομικών
(AMA) εχδίδονται από την Επιτροπή και
ΓΔρανα σακης: «ΝτοπιεςΠΛουτοπαραγωνικες
Πηγες, ΠΟΛΙΤΙσμικα aYa a και συνεταιρισμοι
νεου τυπου μπορουν να φερουν την
Συμβούλιο μία φορά τον χρόνο. Στις 22
Μαΐου 2017, η Επιτροπή παρουσίασε τις
ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρη Παια
Ο κ. Μοσκοβισί επικαλείται έκθεση
των υπηρεσιών της Κομισιόν για τη Γερμανία, η οποία έγινε στις 22 Φεβρουαρίου
2017 και κατεληξε στο εξης συμπερασμα:
Το σταθερά ησηλά πλεόνασμα του ισοζυ
γίου τρεχουσων συναλλαγων αντανακλά
αποταμίευση που υπερβαίνει τις επενδυσεις, γεγονός που θα μπορούσε να περιορα που συμπεριλαμβάνουν μέτρα για τη
στήριξη της εγχώριας ζήτησης, την επιτά
χυνση των δημοσίων επενδύσεων, τη διευ
Χόλυνση των ιδιωτιχων επενδυσεων, την
τόνωση της προσφοράς εργασίας σε ορισμένες ομαδες πληθυσμού και τη στήριΕη
των προϋποθέσεων για μεγαλύτερη αύξη
ση των πραγματι%ών μισθών
αμιά φορά μιλούμε για την ανάπτυξη σαν να είναι κάτι που προέΟΧεται από τα
πανο. Οι χυβερνησεις, οι εταιριες, οι πολιτικες, ολα αυτα βεβαιως ειναι αναπτυξη αλ
λά ιστο! κά έχει φανεί ότι η ανάπτυξη είναι πιο ισχίοή και πιο σταθερή όταν προέρχε
ται από τα Χάτω Τη διαπιστωση αυτή έκανε ο αντιπεδ ος της κυβερνησης, Γιάννης
Άραγασάκης, επισκεπτόμενος, μετά από πQ0σκληση της Κοινωνικής Συνεται!ιστικής
Επιχείρησης «ΕΠΤΑΣΤΙΚΤΟΣ», τη Μινωική ελιά του Καβουσίου Ιέράπε

Τελευταία νέα από την εφημερίδα