Πρωτοσέλιδο Συνείδηση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
•ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ [óåë.2]
•ΧΡΗΣΙΜΑ [óåë.15]

ÅÔÏÓ 15o • ÖÕËËÏ 3580O • ΤΡΙΤΗ 22 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017 • ÇÌÅÑÇÓÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ • ÔÉÌÇ ÖÕËËÏÕ: 0,05 €

Α

Ξεκίνησαν τα έργα
στα σχολεία
>> ΣΕΛ. 7

ΜΕΤΑ ΑΠO ΠΡΟΣΦΥΓΗ
ΠΟΛΙΤΗ ΣΤΟ ΣΤΕ

Προσωρινή
αλλαγή
κυκλοφοριακών
ρυθµίσεων
στο Ψαλίδι
>> ΣΕΛ. 10

Καθαρισµός δεκάδων
οικοπέδων
στα Βριλήσσια
Με βάση τον δηµοτικό σχεδιασµό
πυροπροστασίας

>> ΣΕΛ. 9

ΠΟΙΑ ΤΑ ∆ΕΚΑ ΠΡΟΝΟIΑΚΑ Ι∆ΡΥΜΑΤΑ ΠΟΥ
ΘΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΘΟΥΝ ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΑ ΑΘΗΝΑ ΑΠΟ
ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕ ΤΙ ΠΟΣΑ

Γενναία
ενίσχυση
>>ΣΕΛI∆Α 3

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ κ. ΠΑΤΟΥΛΗ ΜΕ
ΤΟΝ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ
ΣΤΟ ΕΕΚ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

Προώθηση του θεσµού
µέσω της Κ.Ε.∆.Ε
πανελλαδικά
>>ΣΕΛ. 3

Αναζητούνται κατοικίες
για ενοικίαση
Η Κοινωφελής Επιχείρηση του ∆ήµου Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος πρόκειται να ενοικιάσει οικίες για την στέγαση προσφύγων στο πλαίσιο προγράµµατος που υλοποιεί η Ύπατη Αρµοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες και
χρηµατοδοτείται από την Ε.Ε.

>>ΣΕΛ. 6-7

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΣΕ ΝΕΑ ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑ - ΝΕΑ
ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΑ

υξηµένη κατά 40% και πλέον είναι η συνολική επιχορήγηση
Προνοιακών Ιδρυµάτων της Βόρειας Αθήνας από την Περιφέρεια Αττικής προκειµένου να αντεπεξέλθουν στις
λειτουργικές τους δαπάνες για το 2017.
Με απόφαση της Περιφερειάρχη, Ρένας
∆ούρου, η φετινή οικονοµική ενίσχυση
ανέρχεται σε 1.065.659 ευρώ, έναντι
750.670 ευρώ το 2016, ενώ αυξήθηκαν
από επτά σε δέκα οι φορείς.
Σηµειώνεται ότι για το σύνολο των Προνοιακών Ιδρυµάτων της Αττικής η επιχορήγηση για το έτος 2017 αυξήθηκε κατά
30% και το συνολικό ποσό που πρόκειται να διανεµηθεί ανέρχεται σε
4.121.141 ευρώ.
Πρόκειται για ουσιαστική οικονοµική
ενίσχυση των φορέων κοινωνικής φροντίδας µετά από µια µακρά περίοδο συνεχών µειώσεων της κρατικής επιχορήγησης. Την αύξηση της επιχορήγησης είχε
ζητήσει από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, εγγράφως η Περιφερειάρχης Αττικής, καθώς διαπιστώθηκε ότι παρά την οικονοµική ενίσχυση που δόθηκε το 2016, ακόµη και από ίδιους πόρους
της Περιφέρειας, δεν εξαλείφθηκαν τα
προβλήµατα στη λειτουργία τους, ενώ
υπάρχουν φορείς που αναζητούν επειγόντως λύσεις για τη βιωσιµότητά τους.

«Γιατί η δηµοτική αρχή
Νέας Ιωνίας αδιαφορεί
για τους εργαζόµενους;»
∆ύο ερωτήσεις για το σοβαρό
θέµα της υγιεινής και
ασφάλειας των εργαζόµενων
του δήµου Νέας Ιωνίας
κατέθεσε στην πρόσφατη
συνεδρίαση του δηµοτικού
συµβουλίου της πόλης η Λα κή
Συσπείρωση.

>>ΣΕΛ. 4



Τελευταία νέα από την εφημερίδα