Πρωτοσέλιδο Πατρίς:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΧΡΟΝΙΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
IF ΑΡΧΑΙΟΤΕΡΗ ΚΑΒΉΜΕΡΙΝΗ EOHMEPLAA L11IN EAAAAA-IIEPI.EPEIAKH EKAOZH
ETA POAINA
OI NEEE AHADEEI KAI ME NONITIKEE AXMEE-ANO TON YIL.YOAOMON A TO EPTO ITYPTOY- AATPON
Σίγουρος για
τοδρόμ0 0P.DIPs1
ηΠυρκαγιά
ΤΡΙΟΥΑΙΑ
ΔΕΝ ΙΚΑΝΟη0ΗΣΕ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑ ΤΟ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ ΑΜΑΛΊΑΑΑΣ
ΝΟΜΙΚΟΣ
Αφλάξενες καιόχι υπάλληλος
οι ακτές
Υια τα ΑμεΑ
NEA EENEH
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΙ ΒΑ
ΠΑΗΡΟΝΟΥΜΕ ΕΜΕΙΣ Α
ΑΥΤΗ ΣΥΜΟΟΝΑ ΜΕ
ΧΑΜΟΓΕΛΑ
ικανοποίησης
ΕΝΩΣΗ
ΛΙΜΕΝΩΝ
ΕΛΛΑΔΟΣ
TE ΣΥΈΕΡΟΣΗ ΚΑΕ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΥΝΗΓ. ΣΥΛΛΟΓΟΥ AMANAME
των Οικολόγων
μικρές
'Ο ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ
ΝΕΟΥ ΠΟΑΥΊΑΤΡΒΟΥ
στον mYPO THA! 20210 23200
ΤΟΥΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ ΝΑΣ
26220 2212
ΣΤΗΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ