Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΗΜΕΡΗΣΙΑ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ΤΩΝ

Π ΑΤ Ρ Ω Ν

ΤΡΙΤΗ 22 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017

ΕΚ∆ΟΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Χρόνος 16ος / Αριθµ. φύλλου 4624/ ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ / [email protected]

ΞΕΚΙΝΗΣΑΝ ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ

∆ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ∆Α: 64 ΠΟΙΝΙΚΕΣ ∆ΙΩΞΕΙΣ ΓΙΑ ΣΟΒΑΡΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Έως 100 δόσεις
οι οφειλές
στους ∆ήµους

Ο χάρτης της διαφθοράς
«ΚΑΤΗΓΟΡΩ» ΚΑΤΑ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ,
ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΩΝ, ∆ΗΜΑΡΧΩΝ Κ.Α.
/ ΣΕΛ. 2

/ ΣΕΛ. 7

ΣΩΡΕΙΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ
ΑΠΟ ΤΗ ΝΟ∆Ε Ν.∆. ΓΙΑ
ΤΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ-ΝΤΑΗΣ ΧΤΥΠΗΣΕ ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΕ ΣΥΝΑ∆ΕΛΦΟ ΤΟΥ, ΜΗΤΕΡΑ ΤΡΙΩΝ ΠΑΙ∆ΙΩΝ

«Ο αµίαντος έχει…
πολύ δρόµο ακόµα»

περιστατικό στο ΕΚΑΒ Πάτρας

/ ΣΕΛ. 4

Πρωτοφανές
Υποβλήθηκε µήνυση σε βάρος του από την παθούσα
Ζητούν άµεση παρέµβαση του Υπουργού Υγείας

ΕΠΕΙΣΟ∆ΙΟ ΣΤΟ ΚΑΛΦΑ
ΤΡΙΤΑΙΑΣ

Μαχαιρώµατα
για ένα κριάρι
/ ΣΕΛ. 5

/ ΣΕΛ. 6

TON ENTOΠΙΣΑΝ ΖΩΣΜΕΝΟ
ΜΕ ΕΚΡΗΚΤΙΚΑ
ΣΕ ΠΡΟΑΣΤΙΟ

ΣΥΓΚΙΝΗΤΙΚΗ ΤΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟΝ Κ. ΤΣΙΚΛΗΤΗΡΑ

EΠΑΝΕΡΧΕΤΑΙ στο προσκήνιο το ζήτηµα της µείωσης των διοδίων στη Γέφυρα «Χαρίλαος Τρικούπης»
µετά την πρόσφατη παρέµβαση του βουλευτή Αιτωλοακαρνανίας της ∆ηµοκρατικής Συµπαράταξης, ∆ηµήτρη Κωνσταντόπουλου.

Νεκρός ο
«µακελάρης»
της Βαρκελώνης

Για πάντα στην Πύλο

/ ΣΕΛ. 12

/ ΣΕΛ. 7

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΑΝ ΝΑ ΜΠΟΥΝ
ΣΕ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ

Στη «φάκα»…
αναρριχητές
/ ΣΕΛ. 5

Υ∆ΑΤΟ∆ΕΞΑΜΕΝΗ
ΓΙΑ ΤΑ ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΑ

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΥΡΕΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΙΚΗ ΕΚΛΕΙΨΗ ΗΛΙΟΥ

Σκοτάδι για 2’ και 4’’
/ ΣΕΛ. 30

ΣΠΟΡ

ΞΕΚΙΝΗΣΑΝ ΧΘΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ
ΚΑΙ ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ

«Θωρακίζεται»
το Σαντοµέρι
/ ΣΕΛ. 8
C M
Y K

Η «ΓΝΩΜΗ» ΜΑΣ

Πρεµιέρες
µε όνειρα
n Παναχαϊκή:

Αποκαλυπτήρια µε
Προοδευτική
/ ΣΕΛ. 23-28

ΜΑΛΙΣΤΑ, αναµένεται οι βουλευτές της ∆υτικής Ελλάδος
να ενώσουν τις δυνάµεις
τους και να απαιτήσουν «εδώ
και τώρα» την επαναδιαπραγµάτευση για να µπορούν οι τοπικές κοινωνίες να
απολαµβάνουν το έργο,
αλλά και για να µην αποτελεί
το υψηλό κόστος διέλευσης, σε συνάρτηση µε τα
υπόλοιπα διόδια των άλλων
αυτοκινητοδρόµων, τροχοπέδη ανάπτυξης.
Ο ΑΡΜΟ∆ΙΟΣ υπουργός,
που έχει υποσχεθεί αναλογικά διόδια, οφείλει άµεσα να
υλοποιήσει τις δεσµεύσεις
του και να προχωρήσει σε
επαναδιαπραγµάτευση µε
την ανάδοχο εταιρεία για τη
µείωση του κόστους διέλευσης.