Πρωτοσέλιδο Εστία:Recognized text:
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΙΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
βασανισμένων
,Εκτελεστής των Σοβιέτ
«απαντά» στον Στανοο Κοντονή
ΑΝΒΡΩ ΠΟΥ
Αυτοί οι παράφρονες