Πρωτοσέλιδο Πανελλήνια Β. Ελλάδος:Recognized text:
κομπίνες μεγάλης φοροδιαφυγής σε ξενοδοχεία
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Βορείου
ΕλλάδοςΟΕΣΙΑΛΟΝΙΚΗ tappa
Email:[email protected]
"sea 2017
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Εγνατία 64 Τηλ.:2310-232536 FAX:2310-243896 -T.Φ.: 1.00 E- Ετος: 25ο-Αρ Φύλλου:
Αυξημένη κατά 61,75% η προ φόρων κερδοφορία
χρονια
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Βορείου Ελλάδος
Αύξηση Πωλήσεων 9,5% για την Inditex
ΣΤη χρήση που ολοκληρώθηκε σΤις 31 Ιανουαρίου 2017
αξιολόγηση
Η «καυτή» ατζέντα του υπο υργείου Εργασίας
Τα 5+2 «αγκάθια»
σε ασφαλιστικό και εργασιακά
:εκινα νεο
Προγραμμα-γεφυρα
στο «Ε οικονομο
κατ' οίκον»
Η «καυτή» ατζέντα του υπουργείου Εργασίας εν όψει
τρίτης αξιολόγησης. Ποια επιδόματα μπαίνουν στο
στόχαστρο και ποιος ο ρόλος Της Παγκόσμιας Τράπεζας.
Τρέχουν για συντάξεις και είσπραξη εισφορών-φόρων.
Τι αλλάζει στις αποφάσεις για απεργίες.
Πέντε νοθ καιτουλάχιστονσεις | Πρόστιμο 8.899 ευρώ από ΕΠ. Ανταμε οληραπατηουμενο για την τρας γωνισμού για τα δημόσια έργα
νομοθετικές παρεμβάσεις
στην πρόνοια και τουλάχιστον μια
στα εργασιακά περιλαμβάνει η λίστα
αξιολόγηση της χώρας από τους
εκπροσώπους των δανειστών
Παράλληλα με την επίσπευση των
διαδικασιών έκδοσης νέων συνταξεων αλλά και την δημιουργία του
μηχανισμου ωστε να ενοποιηθει η
είσπραξη ασφαλιστικών εισφορών
και φόρων
Το πρόστιμο σχετίζεται με την έρευνα της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού σε διαγωΓενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού σε διαγω- νισμούς δημοπράτησης δημόσιων έργων
νισμούς δημοπράτησης δημοσίων έργων υποδομής.
υποδομής.
δημοςΑν
νομος δημο σης στα δημοσίων εργων
Η απόφαση αυτή εκδόθηκε κατά τη διαδιΗ Δομική Κρήτης γνωστοποίησε πως της κασία Διευθέτησης Διαφορών και επέβαλλε
επιδόθηκε η απόφαση της Ολομέλειας της πρόσημο στην Δομική Κρήτης το ποσό των
Επιτροπής Ανταγωνισμού, η ο οία αφορά την 8.899 ευρώ
υπόθεση της αυτεπάγγελτης έρευνας της
ΑΠΟΚλεισΤΙκα στη
Nova το League
Cup Αγγλίας
κο ρουν
Νεοδιοικητικοσυμβούλιο
Αυξηση μετοχικού εταιρείας ΤηλέΤ- Σπα και Παντελή ευρώ
κεφαλαίου κατά 25 υπος συνήλθε με Ντίλη.
εκατ. ευρώ προτε- anapria 71,95% Εκπρόσωπος της ητες πρέπει να
νε ηπλευρά Σαβ- και εξέλεξεπεντα- εταιρείας Dimera είναι ητο δυνατόν
βίδη. Εκλέχθηκε μελές Διοικητικό (Ιβαν Σαββίδης) ολική εξόφληση
νέο διοικητικό Συμβούλιο με Πεν- σημείωσε 0TInpe. Των εργαζομένων
συμβούλιο στην ταετή θητεία, ΤΟ πει να υλοοιηθεί
Γενική Συνέλευση oncio an°τελείται αύξηση μετοχικού Η εκλογή ΔιοικηΤΙ
Tou Mega nou από τους: Πανα- κεφαλαίου στην κού Συμβουλίου σωσητης εταιρανήλθε με ana- γιώτη Παηανελο- ΤηλέΤυπος και η an°τελεί ΤΟ Πρώτο ειας, καθας εδω
pria 71,95%.
Η έκτακτη γενική Λύτρανα, Γιώργο θειμένη να κατα- που πρέπει να εα ηταν ουσιαση
συνέλευση της Δημάκη, Μάρκο βάλει 25 εκατ. γίνουν για Τηδώ- κα ακεφαλη
ΣΤις προτεραιότΤΗΛΕΤΥΠΟΣ ΑΕ
κρινιε
Αυξησημετοχικου
πουλο,
Γιώργο
Dimera είναι διατεβήμα από αυτά
και μήνες η εταιργια την ανάπτυξη
κατα 25 εκατ' ευρώ